I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
Fra og med 1. juli 2012 er fugler.net ikke lenger en side hvor brukere kan logge inn og registrere obervasjoner. Nå fungerer den som et historisk dokument hvor en kan finne observasjoner og bilder som er lagt inn frem til siden ble lukket.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=1
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid