Lukk dette vinduet.
Species Red-necked Stint
Calidris ruficollis
(Rødstrupesnipe)
Need acceptance by The Norwegian Rarities Commitee NSKF
Status t.o.m. 2002: 2 funn
Number 1
Date 27/06 '07 - 29/06 '07
Location Orreosen(Orrevannet) (Rogaland, Klepp)
Finder(s) Martin Dagsland, and more
Reporter (KGU) Kjetil Gudmestad
nisoriahotmail.com
Rogaland, Klepp
Details 1ad sett kort kl.1600, forsvant brått.
via BV


Plottet på kartet er laget ut fra ca koordinater til kommunen observasjonen er fra.