Lukk dette vinduet.
Species Eastern Bonelli's Warbler
Phylloscopus orientalis
(Furusanger)
Need acceptance by The Norwegian Rarities Commitee NSKF
Status t.o.m. 2002: 1 funn
Number 1
Date 08/05 '04 - 09/05 '04
Location Kvassheim fyr (Rogaland, Hå)
Finder(s) Kjell R. Mjølsnes, Even Mjaaland, Sveinung Hobberstad, and more
Reporter (PTH) Paul Terje Haarr
pthaarr.com
Rogaland, Time
Details Foto: Morten KersbergenPlottet på kartet er laget ut fra ca koordinater til kommunen observasjonen er fra.