Grågjess med grå halsringer!

De siste årene har det dukket opp flere grågjess med grå halsringer i Norge. Dette er islandske gjess som merkes enten på Island eller i overvintringsområdene i Skottland. Tidligere er det sett seks slike ringer i Norge. Hittil i november har vi fått melding om to ringer på Herdla og tre på Karmøy, så det kan godt være mange flere andre steder. Så vær på utkikk etter slike ringer - og rapporter også inn gåseflokker som befinner seg på steder der det normalt ikke pleier å være overvintrende grågjess. Bildet viser ei kortnebbgås med en ring av samme typen som brukes på grågås, merk at koden skal leses nedenfra og opp! Se også etter fotringer, som ble brukt tidligere.

Til nå har islendingene og skottene ment at de har hatt full oversikt over denne bestanden, men nå er ikke dette like sikkert lenger. For islendingene og skottene er opplysninger om islandske gjess i Norge viktige, fordi de følger nøye med bestandsutviklingen i denne bestanden etter at antallet har gått kraftig tilbake fra rundt 110.000 til under 80.000 individer (telles om høsten i Skottland). Dette er trolig et resultat av et meget hardt jakttrykk på Island. Grågåsa er nå ført opp på rødlista for Island.

Det er godt mulig at en del (eller alle?) grågjessene som overvintrer i Norge kan være islandske, i alle fall i enkelte år. Ingen norske halsringer er så langt sett vinterstid i Norge, til tross for et stort antall som er merket. Det kan spekuleres i hva som skjer nå som hele fem ringer allerede er sett i år. Det kan være en tilfeldig avdrift av noen flokker pga. dårlig vær, eller det kan være at de islandske gjessene er i ferd med å oppdage Norge som overvintringsområde. I dag stopper jakta på grågås i Norge 31. oktober. Hvis det viser seg at det er hovedsakelig islandske gjess som er i Norge fra november og utover vinteren, vil dette være et argument for ikke å utvide jaktperioden.

For å kunne rapportere til skottene hvor mange grågjess som befinner seg i Norge denne vinteren, ber vi alle som har sett grågjess om å rapportere dette til arne.follestad@nina.no. Alle som sender inn observasjoner, vil bli satt på ei mailingliste som får tilsendt oppdaterte oversikter.

Arne Follestad


Se også godt etter de grå halsringene med svart kode - de er lette å overse!! Denne ringen sitter forøvrig på en kortnebbgås.

Lukk dette vinduet.