I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
2 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
3 59.852354 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 22.07.2014 1 Midtåsen, 123123 (Midtåsen,Oslo)
4 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
5 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
6 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
7 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
8 59.178127 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
9 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
10 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
11 63.420793 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 200 Sibirlo 18.07.2014 1 Liset, 181018 (Frostadheia,Smøla)
12 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
13 63.442381 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 13.07.2014 1 Holmahaugen, 158012 (Frostadheia,Smøla)
14 60.926575 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind 500 Svarthalsdykker 12.07.2014 0 Laen, sjø, V Torpa, 218665 (Laen, sjø, V Torpa,Nordre Land)
15 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
16 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
17 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
18 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
19 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
20 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
21 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
22 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
23 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 10.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
24 58.897842 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 10.07.2014 1 Sømmevågen, 71158 (Hafrsfjorden,Sola)
25 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
26 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
27 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
28 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
29 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
30 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
31 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
32 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
33 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
34 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
35 66.275471 Status t.o.m. 2002: 48 funn 2500 Svartglente 08.07.2014 1 Straumen, 138136 (Straumen,Rana)
36 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
37 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
38 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
39 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
40 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
41 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
42 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
43 58.736742 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 08.07.2014 2 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
44 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
45 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
46 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
47 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
48 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
49 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
50 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
51 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
52 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
53 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
54 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
55 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
56 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
57 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
58 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
59 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
60 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
61 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
62 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
63 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
64 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
65 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
66 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
67 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
68 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
69 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 07.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
70 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
71 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
72 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
73 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
74 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
75 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
76 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
77 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
78 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
79 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
80 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
81 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
82 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
83 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
84 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
85 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
86 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
87 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
88 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
89 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
90 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
91 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
92 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
93 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
94 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
95 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
96 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
97 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
98 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
99 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
100 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
101 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
102 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
103 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
104 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
105 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
106 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
107 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
108 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
109 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
110 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
111 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
112 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
113 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
114 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
115 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
116 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
117 63.338565 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 06.07.2014 1 Øyamelen sone 3.1, 70341 (Gaulosen,Melhus)
118 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
119 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
120 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
121 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
122 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
123 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
124 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
125 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
126 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
127 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
128 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
129 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
130 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
131 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
132 71.10933 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 05.07.2014 - 08.07.2014 1 Keila, 127141 (Hjelmsøya,Måsøy)
133 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
134 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
135 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
136 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
137 71.638993 Status t.o.m. 2002: 7 funn 0 Harlekinand 03.07.2014 1 Jan Mayen, 163970 (Jan Mayen,Norskekysten hav N)
138 63.389318 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
139 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
140 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
141 58.673088 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
142 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
143 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
144 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
145 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
146 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
147 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
148 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
149 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
150 69.178105 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 25.06.2014 1 Sagelvvatn naturreservat, 150573 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
151 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 25.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
152 70.85296 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 25.06.2014 1 Storelvdeltaet, Berlevåg, 217777 (Storelvdeltaet, Berlevåg,Berlevåg)
153 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
154 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
155 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 21.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
156 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
157 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 21.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
158 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
159 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 21.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
160 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
161 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
162 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
163 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 20.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
164 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
165 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
166 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
167 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
168 70.857251 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg, 75855 (Berlevåg,Berlevåg)
169 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
170 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 19.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
171 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
172 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
173 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 19.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
174 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 19.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
175 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 19.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
176 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
177 63.389318 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 19.06.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
178 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
179 70.230951 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Komagværbukta, 76615 (Komagvær,Vardø)
180 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
181 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 18.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
182 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 18.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
183 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
184 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
185 69.185498 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 1 Vesterelv, 179024 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
186 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 17.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
187 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 17.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
188 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
189 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
190 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
191 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
192 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
193 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
194 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
195 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
196 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 14.06.2014 2 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
197 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
198 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
199 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 14.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
200 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
201 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
202 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 12.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
203 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
204 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
205 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
206 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 12.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
207 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 12.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
208 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
209 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 11.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
210 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
211 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
212 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 11.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
213 63.401172 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
214 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
215 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 11.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
216 63.432952 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Røkkmyra, 69565 (Røkkmyra,Smøla)
217 69.219145 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 11.06.2014 1 Vaggatem, 70001 (Vaggatem,Sør-Varanger)
218 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 11.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
219 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
220 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
221 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 10.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
222 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
223 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 10.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
224 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 10.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
225 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 10.06.2014 - 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
226 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
227 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
228 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 09.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
229 59.701772 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 09.06.2014 1 Grepperud, Hemnessjøen, 216451 (Grepperud, Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
230 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 09.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
231 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 09.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
232 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 09.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
233 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
234 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
235 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
236 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 09.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
237 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 09.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
238 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
239 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 08.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
240 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
241 59.710476 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Kollerud, 128847 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
242 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
243 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
244 70.798265 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjorden, Berlevåg, 75858 (Sandfjorden, Berlevåg,Berlevåg)
245 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
246 59.30821 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, Skinnerflo, 204697 (Ørmenneset, Skinnerflo,Fredrikstad)
247 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
248 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
249 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
250 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
251 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
252 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
253 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
254 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
255 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
256 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
257 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
258 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
259 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
260 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 07.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
261 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 07.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
262 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
263 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
264 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
265 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
266 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
267 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
268 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
269 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
270 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
271 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
272 59.173431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
273 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
274 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
275 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
276 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
277 59.068441 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
278 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
279 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
280 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
281 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
282 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
283 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
284 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
285 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
286 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
287 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
288 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
289 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
290 59.178564 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 øra,fre.stad, 210382 (øra,fre.stad,Fredrikstad)
291 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 06.06.2014 - 07.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
292 59.307933 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogen, 72510 (Utsira,Utsira)
293 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
294 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
295 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
296 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
297 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
298 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
299 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 05.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
300 63.302163 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødvingetrost 05.06.2014 2 Tislauan, 216096 (Melhus,Melhus)
301 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
302 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
303 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
304 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 04.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
305 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
306 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
307 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
308 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
309 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
310 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
311 59.307933 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 04.06.2014 1 Merkeskogen, 72510 (Utsira,Utsira)
312 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
313 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
314 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 03.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
315 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
316 70.175818 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelvneset, 215872 (Meskelvneset,Unjárga Nesseby)
317 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
318 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
319 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
320 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
321 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
322 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
323 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
324 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
325 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
326 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
327 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
328 58.115777 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
329 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
330 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
331 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 01.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
332 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
333 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
334 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
335 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
336 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
337 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
338 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
339 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
340 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
341 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 31.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
342 59.345366 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 rosnesbukta,rygge, 214571 (rosnesbukta,rygge,Rygge)
343 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
344 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
345 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
346 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
347 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
348 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
349 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
350 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
351 59.069903 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 30.05.2014 1 Nordbø, 80496 (Kvitsøy,Kvitsøy)
352 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
353 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
354 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
355 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 30.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
356 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
357 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
358 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 29.05.2014 - 30.05.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
359 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 29.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
360 61.416635 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Strandsnipe 29.05.2014 2 GJØSETVATNET, 215312 (GJØSETVATNET,Førde)
361 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 29.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
362 66.803521 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1500 Brakksvale 29.05.2014 - 31.05.2014 1 Bolga, 132616 (Bolga,Meløy)
363 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 28.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
364 58.075182 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 28.05.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
365 59.306738 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 28.05.2014 1 Utsira fyr, 79809 (Utsira,Utsira)
366 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
367 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 27.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
368 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
369 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
370 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
371 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 26.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
372 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
373 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
374 64.9282 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.05.2014 - 27.05.2014 1 Drag, Mellom Vikna, 70288 (Drag, Mellom Vikna,Vikna)
375 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
376 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
377 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 25.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
378 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
379 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 25.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
380 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 24.05.2014 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
381 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
382 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
383 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
384 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
385 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
386 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
387 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
388 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
389 58.90046 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 23.05.2014 2 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
390 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
391 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
392 68.131306 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 23.05.2014 2 Storeidet, 210129 (Storeidet,Vestvågøy)
393 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
394 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten rufula 23.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
395 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
396 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
397 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
398 68.13782 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvannet Vestvågøy, 179997 (Storeidvannet Vestvågøy,Vestvågøy)
399 69.361209 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 22.05.2014 1 Solvang, Pasvikdalen, 136335 (Solvang, Pasvikdalen,Sør-Varanger)
400 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
401 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 22.05.2014 0 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
402 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten daurica 22.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
403 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
404 68.139145 Status t.o.m. 2002: 23 funn 200 Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
405 58.771406 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2014 1 Revekai, 71477 (Revekai,Klepp)
406 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
407 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
408 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
409 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
410 59.306572 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 20.05.2014 - 23.05.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
411 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
412 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
413 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
414 58.881927 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 18.05.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
415 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
416 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
417 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
418 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
419 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
420 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 0 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
421 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
422 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 16.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
423 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
424 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 16.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
425 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
426 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
427 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
428 58.432607 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.05.2014 1 Eigerøy fyr, 83426 (Eigerøy fyr,Eigersund)
429 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
430 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
431 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
432 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 12.05.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
433 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
434 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
435 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
436 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
437 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
438 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
439 58.075446 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 11.05.2014 1 Hanangervann sør, 70856 (Hanangervann,Farsund)
440 58.760895 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 11.05.2014 - 12.05.2014 2 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
441 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
442 78.249996 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.05.2014 1 Vestpynten, 70514 (Adventfjorden,Svalbard)
443 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
444 58.765261 Status t.o.m. 2002: 47 funn Amerikakrikkand 10.05.2014 1 Ljoslandsvatnet, sør, 107392 (Ljoslandsvatnet, sør,Åseral)
445 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
446 58.103667 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Slevdalsvann sør, 86791 (Slevdalsvann,Farsund)
447 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
448 59.666195 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 UMB, 84175 (Ås Sentrum,Ås)
449 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
450 59.665784 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 Dammen ved Urbygningen, UMB, 159661 (Ås Sentrum,Ås)
451 59.665784 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 Dammen ved Urbygningen, UMB, 159661 (Ås Sentrum,Ås)
452 58.973971 Status t.o.m. 2002: 11 funn 1000 Hvithodespurv 09.05.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
453 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
454 58.108971 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
455 60.00431 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 07.05.2014 - 13.05.2014 1 Sandvinhytta, 102670 (Sandvin,Odda)
456 58.123613 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 07.05.2014 - 08.05.2014 1 Hallandstjønna, 101889 (Hallandstjønna,Farsund)
457 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 06.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
458 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
459 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
460 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
461 60.793456 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 04.05.2014 3 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
462 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
463 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
464 59.303164 Status t.o.m. 2002: 7 funn Halsbåndfluesnapper 04.05.2014 - 09.05.2014 1 Hovland, 72057 (Utsira,Utsira)
465 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 03.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
466 60.552346 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 03.05.2014 1 Skogsøytuva, 85550 (Skogsøy,Øygarden)
467 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
468 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
469 58.112718 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 02.05.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
470 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
471 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
472 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
473 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
474 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
475 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 01.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
476 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
477 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
478 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
479 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
480 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
481 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
482 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
483 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 29.04.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
484 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
485 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
486 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 29.04.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
487 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
488 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
489 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 28.04.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
490 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
491 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
492 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 28.04.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
493 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
494 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
495 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 28.04.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
496 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
497 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
498 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
499 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
500 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
501 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
502 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 23.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
503 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 23.07.2014 2 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
504 63.463936 Beskrives for LRSK Vaktel 23.07.2014 1 Moaneset, 69745 (Moaneset,Stjørdal)
505 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 23.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
506 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 22.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
507 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
508 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
509 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
510 62.978711 Beskrives for LRSK Snadderand 22.07.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
511 62.666525 Beskrives for LRSK 100 Fjelljo 22.07.2014 2 Midtydalen N, 219842 (Midtydalen N,Tynset)
512 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 21.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
513 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
514 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
515 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
516 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
517 60.396582 Beskrives for LRSK Myrsanger 21.07.2014 1 Sørtjernet Hohletjernet, 111646 (Tingelstad,Gran)
518 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
519 60.597127 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
520 61.286267 Beskrives for LRSK Skogsnipe 21.07.2014 1 Mågøyna, 219691 (Bulandet,Askvoll)
521 63.700324 Beskrives for LRSK Vaktel 21.07.2014 1 Ekne, 112477 (Falstadbukta,Levanger)
522 69.978959 Beskrives for LRSK Svartmeis 21.07.2014 1 Alta lufthavn, 97542 (Altaelvmunningen,Alta)
523 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 20.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
524 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
525 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
526 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
527 63.574558 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.07.2014 1 Fuglehytta, 110451 (Tautra,Frosta)
528 63.679594 Beskrives for LRSK Sivhauk 20.07.2014 1 Amfiet, 121906 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
529 59.4055 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Kongsodden, 78296 (Borrevannet,Horten)
530 63.668499 Beskrives for LRSK Sivhauk 19.07.2014 1 Tindvedkrattet, 69983 (Grande,Ørland)
531 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
532 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
533 63.403427 Beskrives for LRSK Tornskate 19.07.2014 1 Moldvassheia, 72442 (Moldvassheia,Smøla)
534 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 19.07.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
535 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
536 62.598734 Beskrives for LRSK Fjelljo 19.07.2014 1 Svartsjølikletten, 135950 (Hestfjellet,Tynset)
537 59.54032 Beskrives for LRSK 200 Glente 18.07.2014 1 Lintotjern, 162829 (Lintotjern,Eidsberg)
538 64.918738 Beskrives for LRSK Egretthegre 18.07.2014 1 Bjørhusdal, 113304 (Bjørhusdal,Namsskogan)
539 62.730083 Beskrives for LRSK Gresshoppesanger 18.07.2014 1 Myklebust, Harøya, 75203 (Myklebust, Harøya,Sandøy)
540 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
541 63.219521 Beskrives for LRSK 300 Fjæreplytt 18.07.2014 5 Grip, 80838 (Grip,Kristiansund)
542 62.859924 Beskrives for LRSK Havlire 17.07.2014 2 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
543 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
544 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
545 70.423661 Beskrives for LRSK Gjerdesmett 17.07.2014 1 Lillefossen Skaidielva, 219348 (Lillefossen Skaidielva,Kvalsund)
546 60.398188 Beskrives for LRSK Åkerrikse 17.07.2014 0 vestre solørveg 392, 219354 (Nerhagen,Grue)
547 68.915447 Beskrives for LRSK Trane 17.07.2014 2 Straumen, Andørja, 194914 (Straumen, Andørja,Ibestad)
548 61.384411 Beskrives for LRSK Skogsnipe 17.07.2014 1 Bringelandsvatnet, 114942 (Bringelandsvatnet,Gaular)
549 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
550 60.597127 Beskrives for LRSK [Stripegås] 17.07.2014 1 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
551 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 17.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
552 63.623634 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
553 58.267141 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 1 Tele, 109712 (Tele,Flekkefjord)
554 63.727866 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Eidesøra, 69815 (Eidsbotn,Levanger)
555 64.671331 Beskrives for LRSK Musvåk 16.07.2014 1 Solberg, Lierne, 132464 (Solberg, Lierne,Lierne)
556 62.838761 Beskrives for LRSK Snadderand 16.07.2014 1 Løvikdammen, 75291 (Løvika,Aukra)
557 63.623634 Beskrives for LRSK Myrrikse 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
558 70.145927 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 6 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
559 68.233573 Beskrives for LRSK Lerkefalk 15.07.2014 1 Svolvær, 93608 (Svolvær,Vågan)
560 70.849562 Beskrives for LRSK Musvåk 15.07.2014 1 Porsangervikelva våtmark, 124565 (Porsangervikelva våtmark,Nordkapp)
561 70.145927 Beskrives for LRSK Stormsvale 15.07.2014 2 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
562 70.145927 Beskrives for LRSK Sabinemåke 15.07.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
563 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 14.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
564 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
565 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 2 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
566 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 14.07.2014 2 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
567 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
568 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
569 58.631999 Beskrives for LRSK Glente 14.07.2014 1 Vikeså, 85654 (Vikeså,Bjerkreim)
570 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
571 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 13.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
572 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
573 78.246258 Beskrives for LRSK Sjøorre 13.07.2014 1 Hotellneset, 79719 (Adventfjorden,Svalbard)
574 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
575 69.21318 Beskrives for LRSK 200 Dvergspurv 13.07.2014 1 Pasvik Camping, 112598 (Vaggatem,Sør-Varanger)
576 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 2 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
577 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
578 70.023382 Beskrives for LRSK Lappsanger 12.07.2014 1 Stangnes, Lakselv, 89431 (Stangnes, Lakselv,Porsanger Porsángu Porsanki)
579 59.306572 Beskrives for LRSK Busksanger 12.07.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
580 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 12.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
581 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 12.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
582 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 11.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
583 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 11.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
584 62.980208 Beskrives for LRSK 300 Busksanger 11.07.2014 1 Seterøya, 184940 (Sylte,Surnadal)
585 68.03599 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 11.07.2014 1 Selfjordhytta, 215169 (Selfjordhytta,Flakstad)
586 60.805138 Beskrives for LRSK Elvesanger 10.07.2014 1 Dokkadeltaet mot elveflata, 218803 (Dokkadeltaet mot elveflata,Nordre Land)
587 60.808758 Beskrives for LRSK 200 Elvesanger 10.07.2014 1 Elveflata, 180684 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
588 58.765369 Beskrives for LRSK Skogdue 10.07.2014 1 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)