I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 01.09.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
2 60.606495 Status t.o.m. 2002: 20 funn 400 Rosenvarsler 01.09.2014 1 Tjeldstømyrene, 120355 (Tjeldstø,Øygarden)
3 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 31.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
4 59.152154 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind 50 Silkehegre 31.08.2014 1 Syrevågen indre, 221857 (Syrevågen indre,Karmøy)
5 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 30.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
6 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 29.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
7 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 28.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
8 62.21823 Status t.o.m. 2002: 20 funn Rosenvarsler 28.08.2014 1 Voksa, 73330 (Voksa,Sande)
9 62.241464 Status t.o.m. 2002: 3 funn 25 Dvergtrappe 28.08.2014 1 Kvitmyrin, 222150 (Kvitmyrin,Lesja)
10 63.114662 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 [Rustand] 27.08.2014 3 Vanndamman, 97936 (Kirklandet,Kristiansund)
11 59.386793 Status t.o.m. 2002: 6 funn Eikesanger 27.08.2014 1 Føyno, 74255 (Føyno,Karmøy)
12 59.906274 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Sildemåke 25.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
13 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
14 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 23.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
15 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
16 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
17 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
18 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
19 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
20 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
21 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
22 59.906274 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 23.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
23 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
24 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
25 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
26 59.906274 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
27 59.906274 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 23.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
28 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 23.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
29 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 23.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
30 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 22.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
31 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 21.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
32 59.906714 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
33 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 21.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
34 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
35 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
36 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
37 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
38 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
39 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
40 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
41 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
42 59.906714 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
43 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
44 59.907912 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Operaen, 81952 (Bjørvika,Oslo)
45 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
46 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
47 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.08.2014 - 01.09.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
48 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 20.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
49 59.910986 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Rådhuskaia, 123290 (Aker Brygge,Oslo)
50 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
51 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
52 59.910314 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Aker Brygge, 88674 (Aker Brygge,Oslo)
53 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
54 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
55 59.913615 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 19.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
56 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 19.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
57 59.910986 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.08.2014 1 Rådhuskaia, 123290 (Aker Brygge,Oslo)
58 58.96811 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kaspimåke? 18.08.2014 1 Breiavatnet, 86496 (Stavanger sentrum,Stavanger)
59 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 16.08.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
60 63.3413 Status t.o.m. 2002: 23 funn/24 ind Rustsnipe 16.08.2014 - 17.08.2014 1 Gaulosen, 70175 (Gaulosen,Melhus)
61 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
62 59.202369 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Silkehegre? 15.08.2014 1 Kvaløynå, 136757 (Sandanger,Hjelmeland)
63 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 15.08.2014 - 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
64 59.143933 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 14.08.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
65 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
66 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 2 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
67 58.962029 Status t.o.m. 2002: 12 funn 400 Balearlire 12.08.2014 2 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
68 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
69 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 10.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
70 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 07.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
71 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 06.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
72 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 05.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
73 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 05.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
74 58.962029 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Ub. kanada-/sibirlo 01.08.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
75 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
76 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
77 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 28.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
78 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
79 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
80 56.547183 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 27.07.2014 1 Ekofisk C, 73935 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
81 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
82 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
83 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
84 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
85 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
86 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 - 06.08.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
87 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
88 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
89 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 26.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
90 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
91 59.342882 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 25.07.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
92 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
93 59.73973 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 200 Stork 25.07.2014 2 Halshaugen, 106515 (Hals,Øvre Eiker)
94 58.760895 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 - 30.07.2014 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
95 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
96 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
97 59.852354 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 22.07.2014 1 Midtåsen, 123123 (Midtåsen,Oslo)
98 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
99 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
100 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
101 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
102 59.178127 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
103 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
104 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
105 63.420793 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 200 Sibirlo 18.07.2014 1 Liset, 181018 (Frostadheia,Smøla)
106 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
107 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
108 63.442381 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 13.07.2014 1 Holmahaugen, 158012 (Frostadheia,Smøla)
109 60.926575 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind 500 Svarthalsdykker 12.07.2014 0 Laen, sjø, V Torpa, 218665 (Laen, sjø, V Torpa,Nordre Land)
110 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
111 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
112 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
113 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
114 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
115 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
116 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
117 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
118 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 10.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
119 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
120 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
121 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
122 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
123 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
124 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
125 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
126 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
127 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
128 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
129 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
130 66.275471 Status t.o.m. 2002: 48 funn 2500 Svartglente 08.07.2014 1 Straumen, 138136 (Straumen,Rana)
131 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
132 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
133 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
134 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
135 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
136 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
137 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
138 58.736742 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 08.07.2014 2 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
139 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
140 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
141 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
142 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
143 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
144 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
145 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
146 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
147 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
148 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
149 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
150 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
151 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
152 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
153 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
154 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
155 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
156 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
157 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
158 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
159 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
160 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
161 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
162 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
163 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
164 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 07.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
165 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
166 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
167 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
168 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
169 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
170 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
171 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
172 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
173 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
174 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
175 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
176 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
177 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
178 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
179 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
180 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
181 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
182 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
183 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
184 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
185 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
186 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
187 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
188 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
189 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
190 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
191 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
192 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
193 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
194 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
195 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
196 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
197 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
198 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
199 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
200 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
201 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
202 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
203 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
204 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
205 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
206 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
207 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
208 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
209 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
210 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
211 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
212 63.338565 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 06.07.2014 1 Øyamelen sone 3.1, 70341 (Gaulosen,Melhus)
213 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
214 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
215 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
216 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
217 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
218 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
219 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
220 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
221 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
222 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
223 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
224 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
225 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
226 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
227 71.10933 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 05.07.2014 - 08.07.2014 1 Keila, 127141 (Hjelmsøya,Måsøy)
228 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
229 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
230 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
231 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
232 71.638993 Status t.o.m. 2002: 7 funn 0 Harlekinand 03.07.2014 1 Jan Mayen, 163970 (Jan Mayen,Norskekysten hav N)
233 63.389318 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
234 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
235 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
236 58.673088 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
237 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
238 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
239 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
240 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
241 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
242 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
243 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
244 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
245 69.178105 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 25.06.2014 1 Sagelvvatn naturreservat, 150573 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
246 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 25.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
247 70.85296 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 25.06.2014 1 Storelvdeltaet, Berlevåg, 217777 (Storelvdeltaet, Berlevåg,Berlevåg)
248 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
249 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
250 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 21.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
251 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
252 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 21.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
253 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
254 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 21.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
255 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
256 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
257 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
258 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 20.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
259 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
260 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
261 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
262 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
263 70.857251 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg, 75855 (Berlevåg,Berlevåg)
264 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
265 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 19.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
266 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
267 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
268 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 19.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
269 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 19.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
270 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 19.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
271 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
272 63.389318 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 19.06.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
273 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
274 70.230951 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Komagværbukta, 76615 (Komagvær,Vardø)
275 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
276 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 18.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
277 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 18.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
278 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
279 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
280 69.185498 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 1 Vesterelv, 179024 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
281 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 17.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
282 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 17.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
283 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
284 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
285 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
286 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
287 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
288 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
289 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
290 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 14.06.2014 2 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
291 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
292 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
293 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 14.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
294 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
295 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
296 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 12.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
297 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
298 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
299 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
300 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 12.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
301 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 12.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
302 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
303 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 11.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
304 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
305 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
306 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 11.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
307 63.401172 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
308 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
309 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 11.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
310 63.432952 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Røkkmyra, 69565 (Røkkmyra,Smøla)
311 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 11.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
312 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
313 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
314 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 10.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
315 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
316 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 10.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
317 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 10.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
318 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 10.06.2014 - 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
319 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
320 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
321 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 09.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
322 59.701772 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 09.06.2014 1 Grepperud, Hemnessjøen, 216451 (Grepperud, Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
323 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 09.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
324 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 09.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
325 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 09.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
326 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
327 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
328 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
329 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 09.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
330 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 09.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
331 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
332 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 08.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
333 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
334 59.710476 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Kollerud, 128847 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
335 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
336 70.798265 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjorden, Berlevåg, 75858 (Sandfjorden, Berlevåg,Berlevåg)
337 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
338 59.30821 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, Skinnerflo, 204697 (Ørmenneset, Skinnerflo,Fredrikstad)
339 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
340 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
341 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
342 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
343 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
344 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
345 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
346 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
347 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
348 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
349 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
350 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
351 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
352 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 07.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
353 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 07.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
354 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
355 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
356 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
357 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
358 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
359 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
360 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
361 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
362 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
363 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
364 59.173431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
365 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
366 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
367 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
368 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
369 59.068441 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
370 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
371 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
372 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
373 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
374 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
375 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
376 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
377 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
378 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
379 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
380 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
381 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
382 59.178564 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 øra,fre.stad, 210382 (øra,fre.stad,Fredrikstad)
383 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 06.06.2014 - 07.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
384 59.30882 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
385 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
386 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
387 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
388 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
389 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
390 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
391 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 05.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
392 63.302163 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødvingetrost 05.06.2014 2 Tislauan, 216096 (Melhus,Melhus)
393 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
394 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
395 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
396 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 04.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
397 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
398 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
399 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
400 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
401 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
402 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
403 59.30882 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 04.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
404 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
405 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
406 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 03.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
407 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
408 70.175818 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelvneset, 215872 (Meskelvneset,Unjárga Nesseby)
409 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
410 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
411 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
412 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
413 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
414 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
415 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
416 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
417 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
418 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
419 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
420 58.115777 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
421 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
422 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
423 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 01.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
424 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
425 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
426 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
427 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
428 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
429 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
430 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
431 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
432 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
433 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 31.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
434 59.345366 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 rosnesbukta,rygge, 214571 (rosnesbukta,rygge,Rygge)
435 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
436 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
437 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
438 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
439 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
440 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
441 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
442 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
443 59.069903 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 30.05.2014 1 Nordbø, 80496 (Kvitsøy,Kvitsøy)
444 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
445 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
446 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
447 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 30.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
448 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
449 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
450 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 29.05.2014 - 30.05.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
451 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 29.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
452 61.416635 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Strandsnipe 29.05.2014 2 GJØSETVATNET, 215312 (GJØSETVATNET,Førde)
453 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 29.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
454 66.803521 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1500 Brakksvale 29.05.2014 - 31.05.2014 1 Bolga, 132616 (Bolga,Meløy)
455 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 28.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
456 58.075182 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 28.05.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
457 59.306738 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 28.05.2014 1 Utsira fyr, 79809 (Utsira,Utsira)
458 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
459 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 27.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
460 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
461 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
462 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
463 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 26.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
464 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
465 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
466 64.9282 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.05.2014 - 27.05.2014 1 Drag, Mellom Vikna, 70288 (Drag, Mellom Vikna,Vikna)
467 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
468 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
469 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 25.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
470 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
471 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 25.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
472 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 24.05.2014 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
473 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
474 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
475 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
476 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
477 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
478 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
479 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
480 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
481 58.90046 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 23.05.2014 2 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
482 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
483 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
484 68.131306 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 23.05.2014 2 Storeidet, 210129 (Storeidet,Vestvågøy)
485 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
486 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten rufula 23.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
487 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
488 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
489 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
490 68.13782 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvannet Vestvågøy, 179997 (Storeidvannet Vestvågøy,Vestvågøy)
491 69.361209 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 22.05.2014 1 Solvang, Pasvikdalen, 136335 (Solvang, Pasvikdalen,Sør-Varanger)
492 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 22.05.2014 0 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
493 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten daurica 22.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
494 68.139145 Status t.o.m. 2002: 23 funn 200 Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
495 58.771406 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2014 1 Revekai, 71477 (Revekai,Klepp)
496 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
497 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
498 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
499 59.307548 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 20.05.2014 - 23.05.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
500 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
501 61.343681 Beskrives for LRSK 300 Steppehauk 01.09.2014 1 Nysætra, 202990 (Nysætra,Øyer)
502 58.12023 Beskrives for LRSK Rosenstær 01.09.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
503 58.78097 Beskrives for LRSK Steppehauk 01.09.2014 1 Hodne, 83755 (Hodne,Klepp)
504 62.72401 Beskrives for LRSK Fiskeørn 01.09.2014 1 Renndølsetra, 73470 (Innerdalen,Sunndal)
505 61.343242 Beskrives for LRSK Steppehauk 01.09.2014 1 Øyerfjellet, Nysætra, 222143 (Øyerfjellet, Nysætra,Øyer)
506 58.302885 Beskrives for LRSK Hauksanger 01.09.2014 1 Håøya, 182182 (Håøya,Grimstad)
507 58.90046 Beskrives for LRSK Rosenstær 01.09.2014 1 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
508 63.3413 Beskrives for LRSK Sivhauk 31.08.2014 1 Gaulosen, 70175 (Gaulosen,Melhus)
509 63.73853 Beskrives for LRSK Nattergal 31.08.2014 1 Nesheimvn 9, 97945 (Eidsbotn,Levanger)
510 61.345425 Beskrives for LRSK 500 Steppehauk 31.08.2014 1 Nysætra, 114878 (Nysætra,Øyer)
511 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Svarthalespove 31.08.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
512 68.144021 Beskrives for LRSK Hauksanger 31.08.2014 1 Storeid, 220692 (Storeid,Vestvågøy)
513 60.372506 Beskrives for LRSK 500 Svarthalespove 31.08.2014 0 Drotningsvik, 122689 (Drotningsvik,Bergen)
514 63.773226 Beskrives for LRSK Myrhauk 31.08.2014 1 Symoen, 73062 (Vera,Verdal)
515 60.372506 Beskrives for LRSK 500 Svarthalespove 31.08.2014 5 Drotningsvik, 122689 (Drotningsvik,Bergen)
516 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 31.08.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
517 64.13514 Beskrives for LRSK Musvåk 31.08.2014 1 Strømnes, 70065 (Ulen,Lierne)
518 64.14422 Beskrives for LRSK Musvåk 31.08.2014 1 Sundbekken nord, 103336 (Sundbekken nord,Lierne)
519 64.118312 Beskrives for LRSK Ub. vepse-/musvåk 31.08.2014 1 Vaktberget, 99928 (Rengen,Lierne)
520 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Tartarpiplerke 31.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
521 61.343681 Beskrives for LRSK 300 Steppehauk 30.08.2014 1 Nysætra, 202990 (Nysætra,Øyer)
522 61.28891 Beskrives for LRSK Rosenstær 30.08.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
523 61.344641 Beskrives for LRSK 2000 Steppehauk 30.08.2014 1 Nysætra/Øyerfj., 221917 (Nysætra/Øyerfj.,Øyer)
524 58.913139 Beskrives for LRSK Sitronerle 30.08.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
525 58.38339 Beskrives for LRSK 500 Svartkråke x kråke 30.08.2014 1 Temse, 74180 (Temse,Grimstad)
526 61.28891 Beskrives for LRSK Skogsnipe 30.08.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
527 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 30.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
528 64.212806 Beskrives for LRSK Vepsevåk 30.08.2014 1 Berglia, 70058 (Berglia,Lierne)
529 65.927106 Beskrives for LRSK 300 Dvergmåke 30.08.2014 1 Søvika, 121783 (Søvika,Alstahaug)
530 61.341951 Beskrives for LRSK 400 Svarthalespove 30.08.2014 1 Askvika, 118747 (Askvika,Askvoll)
531 64.212806 Beskrives for LRSK Musvåk 30.08.2014 - 31.08.2014 3 Berglia, 70058 (Berglia,Lierne)
532 60.864013 Beskrives for LRSK Trelerke 29.08.2014 2 Motorcrossbanen, 134382 (Starmoen,Elverum)
533 61.342253 Beskrives for LRSK Steppehauk 29.08.2014 1 Nysætra, Øyerfjellet, 221945 (Nysætra, Øyerfjellet,Øyer)
534 58.771406 Beskrives for LRSK Steppehauk 29.08.2014 1 Revekai, 71477 (Revekai,Klepp)
535 62.980208 Beskrives for LRSK 300 Ub. kjerrhauk 29.08.2014 1 Seterøya, 184940 (Sylte,Surnadal)
536 61.344641 Beskrives for LRSK 2000 Steppehauk 29.08.2014 1 Nysætra/Øyerfj., 221917 (Nysætra/Øyerfj.,Øyer)
537 68.087663 Beskrives for LRSK 500 Tornskate 29.08.2014 1 Fredvang, 127926 (Fredvang,Flakstad)
538 61.341942 Beskrives for LRSK 300 Steppehauk 29.08.2014 1 Nysetra, 221933 (Nysetra,Øyer)
539 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Havlire 28.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
540 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 28.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
541 63.728614 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 28.08.2014 4 Momarka nedre, 144943 (Halsan,Levanger)
542 58.443803 Beskrives for LRSK Vepsevåk 28.08.2014 1 Steine, 105086 (Steine,Lund)
543 68.79909 Beskrives for LRSK Brunsisik 28.08.2014 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
544 60.568744 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 28.08.2014 2 Herdlevær, 69576 (Herdlevær,Øygarden)
545 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 28.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
546 63.700737 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 28.08.2014 1 Falstadbukta, 69809 (Falstadbukta,Levanger)
547 63.706228 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 28.08.2014 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
548 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Dverggås 28.08.2014 6 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
549 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 28.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
550 68.79909 Beskrives for LRSK Brunsisik 28.08.2014 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
551 68.084684 Beskrives for LRSK Tornskate 27.08.2014 1 Fredvang sentrum, 221810 (Fredvang sentrum,Flakstad)
552 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 27.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
553 59.143933 Beskrives for LRSK Sitronerle 27.08.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
554 59.193478 Beskrives for LRSK Jaktfalk 27.08.2014 1 Jordstøyp, 221813 (Jordstøyp,Larvik)
555 59.706803 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 27.08.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
556 58.729254 Beskrives for LRSK Vandrefalk 26.08.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
557 62.978711 Beskrives for LRSK Myrsanger 26.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
558 62.978711 Beskrives for LRSK Lappiplerke 26.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
559 58.881927 Beskrives for LRSK Hortulan 26.08.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
560 62.978711 Beskrives for LRSK Myrsanger 26.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
561 68.087035 Beskrives for LRSK Tornskate 26.08.2014 1 Fredvang, 102705 (Fredvang,Flakstad)
562 66.153225 Beskrives for LRSK Lappfiskand 26.08.2014 1 Tronstadneset - Bjerka, 109736 (Tronstadneset - Bjerka,Hemnes)
563 66.153225 Beskrives for LRSK Krikkand 26.08.2014 3 Tronstadneset - Bjerka, 109736 (Tronstadneset - Bjerka,Hemnes)
564 63.432667 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 25.08.2014 2 Sjøområdet, 207179 (Værebukta,Trondheim)
565 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Busksanger 25.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
566 58.14181 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 25.08.2014 1 Ytre Årsnes, 87422 (Ytre Årsnes,Lillesand)
567 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 25.08.2014 - 27.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
568 63.430213 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 24.08.2014 2 Værebukta, 70691 (Værebukta,Trondheim)
569 59.138453 Beskrives for LRSK 400 Svartehavsmåke 24.08.2014 1 Lahellebukta, 73626 (Lahellebukta,Sandefjord)
570 63.729981 Beskrives for LRSK Dverggås 24.08.2014 1 Alnesfjæra, 69812 (Alnesfjæra,Levanger)
571 61.308594 Beskrives for LRSK Gulerle 24.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
572 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Busksanger 24.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
573 63.729981 Beskrives for LRSK Dverggås 24.08.2014 1 Alnesfjæra, 69812 (Alnesfjæra,Levanger)
574 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 24.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
575 67.522085 Beskrives for LRSK 2500 Gransanger, underarten tristis/abietinus 24.08.2014 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
576 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 24.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
577 59.138453 Beskrives for LRSK 400 Svartehavsmåke 23.08.2014 1 Lahellebukta, 73626 (Lahellebukta,Sandefjord)
578 59.138453 Beskrives for LRSK 400 Svartehavsmåke 23.08.2014 1 Lahellebukta, 73626 (Lahellebukta,Sandefjord)
579 61.343681 Beskrives for LRSK 300 Steppehauk 23.08.2014 1 Nysætra, 202990 (Nysætra,Øyer)
580 58.1058 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 23.08.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
581 70.607934 Beskrives for LRSK Grålire 23.08.2014 1 Akkarfjord, 154648 (Akkarfjord,Hammerfest)
582 68.263284 Beskrives for LRSK 200 Tornskate 23.08.2014 1 Fremnesvika, 154447 (Store Molla,Vågan)
583 61.228457 Beskrives for LRSK Gulerle 23.08.2014 1 Fuglevatnet, 118732 (Skor naturreservat,Hyllestad)
584 63.700737 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 23.08.2014 1 Falstadbukta, 69809 (Falstadbukta,Levanger)
585 61.504375 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 23.08.2014 1 Helgedalen, 221700 (Helgedalen Sognefjellet,Luster)
586 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
587 58.666744 Beskrives for LRSK 750 Havsvale 22.08.2014 1 sild - fie, 112815 (Sildodden,Risør)
588 68.748106 Beskrives for LRSK 500 Trane 22.08.2014 1 Størtjernet, 212726 (Størtjernet,Bardu)
589 68.087035 Beskrives for LRSK Tornskate 22.08.2014 1 Fredvang, 102705 (Fredvang,Flakstad)
590 59.298929 Beskrives for LRSK 400 Svartkråke 22.08.2014 1 Jarlsberg Flyplass, 138018 (Jarlsberg,Tønsberg)
591 63.74032 Beskrives for LRSK Bøksanger 22.08.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
592 59.307548 Beskrives for LRSK Vepsevåk 22.08.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
593 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 22.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
594 58.43464 Beskrives for LRSK Havlire 22.08.2014 6 Såda, 74184 (Hove,Arendal)
595 68.263284 Beskrives for LRSK 200 Tornskate 22.08.2014 1 Fremnesvika, 154447 (Store Molla,Vågan)
596 62.673207 Beskrives for LRSK Musvåk 21.08.2014 0 Håsørene, 70550 (Håsørene,Sunndal)
597 68.77015 Beskrives for LRSK Trane 21.08.2014 2 Øystad, 204266 (Øystad,Bardu)
598 68.141393 Beskrives for LRSK Sitronerle 21.08.2014 1 Halsvågen, Leknes, 117106 (Halsvågen, Leknes,Vestvågøy)
599 63.729981 Beskrives for LRSK [Dverggås] 21.08.2014 3 Alnesfjæra, 69812 (Alnesfjæra,Levanger)
600 68.141393 Beskrives for LRSK Sitronerle 21.08.2014 1 Halsvågen, Leknes, 117106 (Halsvågen, Leknes,Vestvågøy)
601 60.834851 Beskrives for LRSK Svartkråke 20.08.2014 1 Segla, 100827 (Løten,Løten)
602 58.38339 Beskrives for LRSK 500 Svartkråke x kråke 20.08.2014 1 Temse, 74180 (Temse,Grimstad)
603 61.92241 Beskrives for LRSK 100 Grønnstilk 20.08.2014 1 Tippamyra, 221493 (Tippamyra,Eid)
604 58.319727 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 19.08.2014 5 Vegårveien 28, 140430 (Vegårveien 28,Grimstad)
605 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 19.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
606 61.341951 Beskrives for LRSK 400 Sotsnipe 19.08.2014 2 Askvika, 118747 (Askvika,Askvoll)
607 63.812938 Beskrives for LRSK [Dverggås] 19.08.2014 3 Fugletårnet, 69641 (Ørin,Verdal)
608 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Sivhauk 19.08.2014 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
609 58.107715 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 18.08.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
610 58.10908 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 18.08.2014 2 Vågsvoll heimejordene, 177008 (Lista fyr,Farsund)
611 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
612 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
613 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
614 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Ub. Lire 17.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
615 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Ub. Lire 17.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
616 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
617 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
618 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
619 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Grålire 17.08.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
620 60.625451 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 17.08.2014 5 Dalen, 110089 (Litleskardet,Lindås)
621 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
622 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
623 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tornskate 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
624 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Hauksanger 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
625 59.754955 Beskrives for LRSK Sivspurv 17.08.2014 1 Tuddal, 92067 (Tuddal,Hjartdal)
626 78.370312 Beskrives for LRSK 1000 Ravn 17.08.2014 1 Fjordnibba, 127818 (Tempelfjorden,Svalbard)
627 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 17.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
628 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
629 58.558874 Beskrives for LRSK Rosenstær 17.08.2014 1 Hårr, 84690 (Hårr,Hå)
630 65.822201 Beskrives for LRSK Lappfiskand 17.08.2014 1 Stovannet, Tjøtta, 105226 (Stovannet, Tjøtta,Alstahaug)
631 58.107715 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 16.08.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
632 59.397758 Beskrives for LRSK 200 Hvitryggspett 16.08.2014 1 Eydeparken, 129569 (Borrevannet,Horten)
633 58.107715 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 16.08.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
634 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 16.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
635 61.291545 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 16.08.2014 1 Myrevågen, 193123 (Værlandet,Askvoll)
636 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tornskate 16.08.2014 2 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
637 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Hauksanger 16.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
638 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 16.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
639 68.132311 Beskrives for LRSK 200 Myrsanger 15.08.2014 1 Toftan, 127956 (Toftan,Vestvågøy)
640 58.881927 Beskrives for LRSK Avosett? 15.08.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
641 58.825842 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 15.08.2014 1 Røseneset, 172030 (Skasmyra, Sola,Sola)
642 59.228989 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 14.08.2014 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
643 60.597127 Beskrives for LRSK 200 [Stripegås] 14.08.2014 2 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
644 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 14.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
645 61.308594 Beskrives for LRSK Grønnstilk 14.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
646 60.597127 Beskrives for LRSK 200 [Stripegås] 14.08.2014 2 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
647 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Tundrasnipe 13.08.2014 1 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
648 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 13.08.2014 3 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
649 58.392367 Beskrives for LRSK Temmincksnipe 13.08.2014 1 Vessøyjordene, 72465 (Vessøyjordene,Grimstad)
650 63.573138 Beskrives for LRSK Dvergmåke 13.08.2014 1 Storleiret, 69684 (Storleiret,Frosta)
651 59.449701 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 13.08.2014 2 noretjern,moss, 193674 (noretjern,moss,Moss)
652 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 13.08.2014 1 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
653 58.825842 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 13.08.2014 1 Røseneset, 172030 (Skasmyra, Sola,Sola)
654 63.71209 Beskrives for LRSK Sivhauk 12.08.2014 1 Leirbekken, 69980 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
655 58.43464 Beskrives for LRSK Havlire 12.08.2014 2 Såda, 74184 (Hove,Arendal)
656 58.93841 Beskrives for LRSK 300 Grålire 12.08.2014 2 Tvistein, 85371 (Tvistein,Larvik)
657 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 12.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
658 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Tundrasnipe 12.08.2014 2 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
659 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 12.08.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
660 63.77299 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 12.08.2014 1 Grasenga, 118792 (Rinnleiret,Levanger)
661 67.522085 Beskrives for LRSK 2500 Alaskasnipe 12.08.2014 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
662 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 12.08.2014 - 21.08.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
663 62.978711 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 11.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
664 63.371908 Beskrives for LRSK 300 Lerkefalk 11.08.2014 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
665 61.291496 Beskrives for LRSK Skogsnipe 11.08.2014 1 Soknevågen, 181543 (Værlandet,Askvoll)
666 62.966651 Beskrives for LRSK Dverglo 11.08.2014 1 Male, 69568 (Male,Fræna)
667 62.966651 Beskrives for LRSK Dverglo 11.08.2014 1 Male, 69568 (Male,Fræna)
668 58.887182 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 11.08.2014 - 12.08.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
669 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 11.08.2014 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
670 60.568744 Beskrives for LRSK Havlire 10.08.2014 1 Herdlevær, 69576 (Herdlevær,Øygarden)
671 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Havlire 10.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
672 59.271486 Beskrives for LRSK 200 Glente 10.08.2014 1 Ilene vest, 189559 (Ilene,Tønsberg)
673 59.271486 Beskrives for LRSK 200 Glente 10.08.2014 1 Ilene vest, 189559 (Ilene,Tønsberg)
674 61.291496 Beskrives for LRSK Skogsnipe 10.08.2014 1 Soknevågen, 181543 (Værlandet,Askvoll)
675 69.19375 Beskrives for LRSK Taffeland 10.08.2014 1 Sagelvvatnet, 80969 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
676 58.736742 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 10.08.2014 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
677 61.293837 Beskrives for LRSK Grønnstilk 09.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
678 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 09.08.2014 3 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
679 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 09.08.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
680 58.106347 Beskrives for LRSK Sitronerle 09.08.2014 1 Ronodden, 73604 (Lista fyr,Farsund)
681 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 09.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
682 62.52609 Beskrives for LRSK 200 Fjellerke 09.08.2014 1 Vangbekkjekløftin, 220998 (Vangbekkjekløftin,Sunndal)
683 63.814645 Beskrives for LRSK Dverglo 08.08.2014 1 Kåra, 69643 (Ørin,Verdal)
684 59.725645 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 08.08.2014 1 Tveitevatnet, 120917 (Tveitegrend,Vinje)
685 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 07.08.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
686 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Grønnstilk 07.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
687 63.822964 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 07.08.2014 1 Kattmagan, 131310 (Litl-Meltingen,Mosvik)
688 61.294685 Beskrives for LRSK 500 Gulerle 07.08.2014 1 Fureneset, 111141 (Fure,Fjaler)
689 63.804081 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 07.08.2014 - 10.08.2014 1 Ørin, 69640 (Ørin,Verdal)
690 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 06.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
691 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 06.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
692 60.66746 Beskrives for LRSK Lappspove 06.08.2014 1 Varaldsetvatnet, 171943 (Varaldsetvatnet,Hol)
693 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Grønnstilk 06.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
694 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 06.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
695 62.98912 Beskrives for LRSK 400 Myrrikse 06.08.2014 1 Bøvra, 89535 (Bøvra,Surnadal)
696 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Grågås x kanadagås 05.08.2014 1 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
697 69.602901 Beskrives for LRSK Trane 05.08.2014 2 Tisnes, 70473 (Tisnes,Tromsø)
698 61.293837 Beskrives for LRSK Grønnstilk 05.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
699 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 05.08.2014 4 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
700 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 05.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
701 63.308861 Beskrives for LRSK 25 Musvåk 05.08.2014 1 Snellmyra, 168717 (Snellmyra,Melhus)
702 61.448849 Beskrives for LRSK 500 Jaktfalk 05.08.2014 1 Utla/Uradalen, 220952 (Utla/Uradalen,Luster)
703 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 04.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
704 61.478644 Beskrives for LRSK Musvåk 04.08.2014 1 Ulltang, 205961 (Ulltang,Førde)
705 68.132311 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 04.08.2014 2 Toftan, 127956 (Toftan,Vestvågøy)
706 63.571359 Beskrives for LRSK Svartryggerle 04.08.2014 1 Sjødammen, 69668 (Tautra,Frosta)
707 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 04.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
708 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
709 67.263239 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 03.08.2014 1 Klungsetleira, Fauske, 131592 (Klungsetleira, Fauske,Fauske)
710 59.803008 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 1 Hovaneset, 98068 (Hovaneset,Stord)
711 61.418492 Beskrives for LRSK 400 Skogsnipe 03.08.2014 1 Bøyaøyri Naturreservat, 127480 (Bøyaøyri Naturreservat,Sogndal)
712 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 03.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
713 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 03.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
714 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 03.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
715 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 - 23.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
716 60.743215 Beskrives for LRSK Åkerrikse 02.08.2014 4 Skytra, Romedal, 192428 (Skytra, Romedal,Stange)
717 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 02.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
718 58.109312 Beskrives for LRSK Svartterne 02.08.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
719 58.881927 Beskrives for LRSK Havsvale 01.08.2014 2 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
720 62.573252 Beskrives for LRSK Musvåk 01.08.2014 1 Mellia, 220587 (Mellia,Vestnes)
721 66.506327 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.08.2014 - 02.08.2014 1 Træna, 97048 (Træna,Træna)
722 66.506327 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.08.2014 - 02.08.2014 0 Træna, 97048 (Træna,Træna)
723 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Grålire 31.07.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
724 60.793456 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 31.07.2014 2 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
725 63.77382 Beskrives for LRSK Brunsisik 31.07.2014 3 Rinnleiret, 69884 (Rinnleiret,Levanger)
726 59.249878 Beskrives for LRSK 300 Hærfugl 30.07.2014 1 Husvikkilen, 89061 (Husvikkilen,Tønsberg)
727 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 30.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
728 60.898858 Beskrives for LRSK Løvmeis 30.07.2014 1 Ringstrand, 127754 (Ringsaker kirke,Ringsaker)
729 58.272592 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 30.07.2014 1 Røynås, Birkenes, 101733 (Røynås, Birkenes,Birkenes)
730 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 29.07.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
731 59.159703 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 29.07.2014 1 Kråkerøy vest, 72032 (Kråkerøy,Fredrikstad)
732 69.178552 Beskrives for LRSK Trane 29.07.2014 2 Ner-Hallaren, 220358 (Ner-Hallaren,Balsfjord)
733 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 29.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
734 58.871465 Beskrives for LRSK Taksvale x låvesvale 29.07.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
735 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 29.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
736 66.599804 Beskrives for LRSK 1500 Dobbeltbekkasin 29.07.2014 2 Sukkertoppen vest, 220395 (Sukkertoppen vest,Saltdal)
737 65.019514 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 29.07.2014 1 Storflyen, 220477 (Namsvatnet,Røyrvik)
738 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 29.07.2014 - 06.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
739 59.181498 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 28.07.2014 13 Buskogen, 155498 (Kråkerøy,Fredrikstad)
740 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 28.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
741 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 28.07.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
742 58.686917 Beskrives for LRSK Temmincksnipe 28.07.2014 1 Bø, 174557 (Bø,Bygland)
743 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 28.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
744 70.019444 Beskrives for LRSK Vierspurv 27.07.2014 1 Isansaari, 220355 (Isansaari,Porsanger Porsángu Porsanki)
745 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 27.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
746 63.258384 Beskrives for LRSK Taffeland 27.07.2014 1 Moraosen, 81668 (Laugen,Skaun)
747 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 27.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
748 63.800536 Beskrives for LRSK Vaktel 27.07.2014 1 Øgstad, 70102 (Stiklestad,Verdal)
749 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 26.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
750 58.801554 Beskrives for LRSK Svartglente 26.07.2014 1 Borestranda, 99748 (Borestranda,Klepp)
751 60.652917 Beskrives for LRSK 50 Vepsevåk 26.07.2014 1 Vest for Ishuset, Radøy, 220179 (Vest for Ishuset, Radøy,Radøy)
752 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
753 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 25.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
754 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 25.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
755 64.412074 Beskrives for LRSK Lappmeis 25.07.2014 2 Flydalen, Muru, 220075 (Flydalen, Muru,Lierne)
756 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 24.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
757 67.255138 Beskrives for LRSK 1500 Fjellmyrløper 24.07.2014 1 Klungsetvika, 124199 (Klungsetvika,Fauske)
758 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Svartkråke 24.07.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
759 62.898569 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.07.2014 2 Nåsvatnet ved Nås, 94777 (Nåsvatnet,Eide)
760 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
761 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 23.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
762 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 23.07.2014 2 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
763 58.118391 Beskrives for LRSK Havørn 23.07.2014 5 Snabbe, 173435 (Ravneheia, Farsund,Farsund)
764 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 23.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
765 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 22.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
766 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
767 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
768 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
769 62.978711 Beskrives for LRSK Snadderand 22.07.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
770 62.666525 Beskrives for LRSK 100 Fjelljo 22.07.2014 2 Midtydalen N, 219842 (Midtydalen N,Tynset)
771 60.344626 Beskrives for LRSK Alkekonge 22.07.2014 - 24.07.2014 1 Håkonshella slipp, 219955 (Håkonshella slipp,Bergen)
772 62.891852 Beskrives for LRSK Havlire 22.07.2014 1 Bjørnsund, 93859 (Bjørnsund,Fræna)
773 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 21.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
774 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
775 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
776 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
777 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
778 60.396582 Beskrives for LRSK Myrsanger 21.07.2014 1 Sørtjernet Hohletjernet, 111646 (Tingelstad,Gran)
779 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
780 61.286267 Beskrives for LRSK Skogsnipe 21.07.2014 1 Mågøyna, 219691 (Bulandet,Askvoll)
781 69.978959 Beskrives for LRSK Svartmeis 21.07.2014 1 Alta lufthavn, 97542 (Altaelvmunningen,Alta)
782 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 20.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
783 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
784 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
785 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
786 63.574558 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.07.2014 1 Fuglehytta, 110451 (Tautra,Frosta)
787 63.679594 Beskrives for LRSK Sivhauk 20.07.2014 1 Amfiet, 121906 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
788 59.4055 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Kongsodden, 78296 (Borrevannet,Horten)
789 63.668499 Beskrives for LRSK Sivhauk 19.07.2014 1 Tindvedkrattet, 69983 (Grande,Ørland)
790 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
791 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
792 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 19.07.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
793 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
794 62.598734 Beskrives for LRSK Fjelljo 19.07.2014 1 Svartsjølikletten, 135950 (Hestfjellet,Tynset)
795 59.54032 Beskrives for LRSK 200 Glente 18.07.2014 1 Lintotjern, 162829 (Lintotjern,Eidsberg)
796 64.918738 Beskrives for LRSK Egretthegre 18.07.2014 1 Bjørhusdal, 113304 (Bjørhusdal,Namsskogan)
797 62.730083 Beskrives for LRSK Gresshoppesanger 18.07.2014 1 Myklebust, Harøya, 75203 (Myklebust, Harøya,Sandøy)
798 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
799 63.219521 Beskrives for LRSK 300 Fjæreplytt 18.07.2014 5 Grip, 80838 (Grip,Kristiansund)
800 62.859924 Beskrives for LRSK Havlire 17.07.2014 2 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
801 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
802 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
803 70.423661 Beskrives for LRSK Gjerdesmett 17.07.2014 1 Lillefossen Skaidielva, 219348 (Lillefossen Skaidielva,Kvalsund)
804 60.398188 Beskrives for LRSK Åkerrikse 17.07.2014 0 vestre solørveg 392, 219354 (Nerhagen,Grue)
805 61.384411 Beskrives for LRSK Skogsnipe 17.07.2014 1 Bringelandsvatnet, 114942 (Bringelandsvatnet,Gaular)
806 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
807 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 17.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
808 63.623634 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
809 58.267141 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 1 Tele, 109712 (Tele,Flekkefjord)
810 63.727866 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Eidesøra, 69815 (Eidsbotn,Levanger)
811 64.671331 Beskrives for LRSK Musvåk 16.07.2014 1 Solberg, Lierne, 132464 (Solberg, Lierne,Lierne)
812 62.838761 Beskrives for LRSK Snadderand 16.07.2014 1 Løvikdammen, 75291 (Løvika,Aukra)
813 63.623634 Beskrives for LRSK Myrrikse 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
814 70.145927 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 6 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
815 68.233573 Beskrives for LRSK Lerkefalk 15.07.2014 1 Svolvær, 93608 (Svolvær,Vågan)
816 70.849562 Beskrives for LRSK Musvåk 15.07.2014 1 Porsangervikelva våtmark, 124565 (Porsangervikelva våtmark,Nordkapp)
817 70.145927 Beskrives for LRSK Stormsvale 15.07.2014 2 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
818 70.145927 Beskrives for LRSK Sabinemåke 15.07.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
819 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 14.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
820 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
821 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 2 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
822 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 14.07.2014 2 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
823 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
824 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
825 58.631999 Beskrives for LRSK Glente 14.07.2014 1 Vikeså, 85654 (Vikeså,Bjerkreim)
826 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
827 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 13.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
828 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
829 78.246258 Beskrives for LRSK Sjøorre 13.07.2014 1 Hotellneset, 79719 (Adventfjorden,Svalbard)
830 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
831 69.21318 Beskrives for LRSK 200 Dvergspurv 13.07.2014 1 Pasvik Camping, 112598 (Vaggatem,Sør-Varanger)
832 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 2 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
833 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
834 70.023382 Beskrives for LRSK Lappsanger 12.07.2014 1 Stangnes, Lakselv, 89431 (Stangnes, Lakselv,Porsanger Porsángu Porsanki)
835 59.307548 Beskrives for LRSK Busksanger 12.07.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
836 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 12.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
837 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 12.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
838 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 11.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
839 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 11.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
840 62.980208 Beskrives for LRSK 300 Busksanger 11.07.2014 1 Seterøya, 184940 (Sylte,Surnadal)
841 68.03599 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 11.07.2014 1 Selfjordhytta, 215169 (Selfjordhytta,Flakstad)
842 60.805138 Beskrives for LRSK Elvesanger 10.07.2014 1 Dokkadeltaet mot elveflata, 218803 (Dokkadeltaet mot elveflata,Nordre Land)
843 60.808758 Beskrives for LRSK 200 Elvesanger 10.07.2014 1 Elveflata, 180684 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
844 58.765369 Beskrives for LRSK Skogdue 10.07.2014 1 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)