I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 58.928685 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.02.2015 1 Grannesbukta, 87327 (Hafrsfjorden,Sola)
2 58.867567 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 27.02.2015 1 Tårnbukta, 72390 (Jomfruland,Kragerø)
3 58.867567 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 27.02.2015 1 Tårnbukta, 72390 (Jomfruland,Kragerø)
4 58.928685 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 27.02.2015 1 Grannesbukta, 87327 (Hafrsfjorden,Sola)
5 58.669685 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråmåke x kaspimåke 17.02.2015 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
6 62.252779 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 16.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
7 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 11.02.2015 - 20.02.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
8 58.025191 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 08.02.2015 1 Mandal havn, 69582 (Mandal havn,Mandal)
9 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 06.02.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
10 59.925771 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 28.01.2015 1 Nedre Dam, 99446 (Frognerparken,Oslo)
11 65.671561 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 10000 Toppskarv 28.01.2015 20 Vega, 85729 (Vega,Vega)
12 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 27.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
13 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 24.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
14 63.152761 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) 500 Ismåke 21.01.2015 1 Seglråa, 226344 (Seglråa,Aure)
15 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
16 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
17 58.238042 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartehavsmåke? 18.01.2015 1 Abelsnes, 82020 (Abelsnes,Flekkefjord)
18 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 18.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
19 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 17.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
20 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 17.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
21 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 16.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
22 63.728064 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråmåke 15.01.2015 1 Uthaug havn, 69985 (Uthaug,Ørland)
23 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 14.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
24 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 14.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
25 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 13.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
26 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 13.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
27 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 11.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
28 59.92017 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 09.01.2015 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
29 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 05.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
30 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 05.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
31 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 05.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
32 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 05.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
33 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 05.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
34 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 04.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
35 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 04.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
36 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 04.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
37 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
38 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
39 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
40 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
41 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
42 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 03.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
43 59.931639 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.01.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
44 58.850824 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 03.01.2015 1 Løkstad, 72396 (Jomfruland,Kragerø)
45 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 01.01.2015 2 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
46 58.928685 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 01.01.2015 - 22.02.2015 1 Grannesbukta, 87327 (Hafrsfjorden,Sola)
47 58.725091 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 01.01.2015 - 22.02.2015 1 Viksanden, 84643 (Vik,Klepp)
48 59.431262 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.12.2014 1 Sjøbadet, 86245 (Jeløy,Moss)
49 60.283154 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Svartstrupetrost 26.12.2014 1 Ytre Midtun, 225968 (Ytre Midtun,Bergen)
50 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 22.12.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
51 60.664191 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 21.12.2014 1 Krabysanden, 225993 (Krabysanden,Østre Toten)
52 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 22.11.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
53 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 22.11.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
54 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 22.11.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
55 58.118149 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 06.11.2014 1 Steinodden, 82796 (Lista fyr,Farsund)
56 58.109312 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 04.11.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
57 59.142321 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.10.2014 1 Viksletta, 78229 (Vik,Halden)
58 61.117943 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
59 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
60 58.085312 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.10.2014 1 Nordhasselvika, 70824 (Nordhasselvika,Farsund)
61 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 10.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
62 58.112718 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 06.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
63 63.800417 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 30.09.2014 1 Ørin sør for Verdalselva, 103743 (Ørin,Verdal)
64 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 18.09.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
65 68.79909 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 14.09.2014 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
66 58.673088 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Hybrider 06.09.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
67 63.80147 Status t.o.m. 2002: h/21 funn Tereksnipe 03.09.2014 1 Tjønnøya sone 7, 122122 (Været landskapsvernområde,Bjugn)
68 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
69 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
70 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
71 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
72 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
73 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
74 58.760895 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 - 30.07.2014 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
75 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
76 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
77 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
78 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
79 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
80 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
81 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
82 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
83 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
84 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
85 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
86 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
87 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
88 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
89 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
90 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
91 58.106845 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 09.06.2014 1 Øyvoll, 145405 (Øyna, Farsund,Farsund)
92 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
93 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
94 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
95 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
96 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
97 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
98 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
99 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
100 58.115496 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
101 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
102 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
103 58.115496 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
104 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
105 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
106 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 16.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
107 58.109092 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
108 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
109 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
110 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
111 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
112 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
113 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
114 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
115 63.706228 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulbeinsnipe? 10.05.2014 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
116 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
117 58.103667 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Slevdalsvann sør, 86791 (Slevdalsvann,Farsund)
118 60.010578 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 10.05.2014 1 Sandvin, 69511 (Sandvin,Odda)
119 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
120 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
121 58.109092 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
122 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 06.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
123 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
124 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
125 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
126 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
127 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 03.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
128 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
129 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
130 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
131 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
132 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
133 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
134 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
135 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
136 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
137 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
138 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
139 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
140 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
141 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
142 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
143 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
144 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
145 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
146 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
147 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
148 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
149 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
150 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
151 60.726308 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staur gård, 118597 (Gillundstranda,Stange)
152 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
153 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
154 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
155 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
156 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
157 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
158 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
159 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
160 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
161 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
162 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
163 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
164 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
165 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)