I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 59.064392 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 16.12.2014 1 Hvasser syd, 89310 (Hvasser syd,Tjøme)
2 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 13.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
3 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 13.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
4 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 13.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
5 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 11.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
6 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 10.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
7 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 10.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
8 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.12.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
9 59.883394 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 50 [Rustand] 08.12.2014 1 Bølerbekken, 225417 (Østensjøvannet,Oslo)
10 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 07.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
11 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 07.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
12 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 06.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
13 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 06.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
14 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 06.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
15 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 06.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
16 58.716751 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Heipiplerke 06.12.2014 1 Vik, 79820 (Vik,Klepp)
17 59.298341 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 06.12.2014 1 Eikjetjørna, Tysvær, 131844 (Eikjetjørna, Tysvær,Tysvær)
18 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 06.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
19 59.237347 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Rødfotand x stokkand 05.12.2014 1 Øhrebukta, 188629 (Ekenes, Nøtterøy,Nøtterøy)
20 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 05.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
21 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 05.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
22 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
23 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.12.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
24 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 03.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
25 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 03.12.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
26 58.968998 Status t.o.m. 2002: 5 funn 300 Vannpiplerke 03.12.2014 1 Nevlungstranda Naturreservat, 77808 (Nevlungstranda Naturreservat,Larvik)
27 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 03.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
28 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 03.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
29 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 03.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
30 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 02.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
31 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 02.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
32 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 01.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
33 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 01.12.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
34 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 01.12.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
35 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 30.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
36 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 30.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
37 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 29.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
38 59.269885 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Rødfotand x stokkand 28.11.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
39 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 28.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
40 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 28.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
41 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 27.11.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
42 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 27.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
43 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 26.11.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
44 62.191244 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brunvarsler 26.11.2014 1 Honningsvågen, Stad, 81875 (Honningsvågen, Stad,Selje)
45 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 25.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
46 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 25.11.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
47 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 25.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
48 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 25.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
49 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 25.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
50 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 24.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
51 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 24.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
52 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 24.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
53 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 24.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
54 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 23.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
55 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 23.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
56 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 23.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
57 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 23.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
58 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
59 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
60 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 22.11.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
61 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
62 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
63 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.11.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
64 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
65 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 22.11.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
66 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
67 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
68 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
69 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 22.11.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
70 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
71 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
72 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
73 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
74 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
75 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
76 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.11.2014 - 23.11.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
77 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 22.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
78 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
79 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
80 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
81 59.901645 Status t.o.m. 2002: 1 funn 50 Niland 21.11.2014 2 Telenordammen, 181242 (Fornebu,Bærum)
82 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
83 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
84 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
85 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
86 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
87 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 21.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
88 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
89 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
90 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
91 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
92 59.895104 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.11.2014 2 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
93 58.327005 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ringand x toppand? 18.11.2014 3 Reddalsvannet, 72689 (Reddal,Grimstad)
94 59.895072 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 18.11.2014 2 Hovedøya, 84648 (Hovedøya,Oslo)
95 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.11.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
96 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 17.11.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
97 59.06124 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Møller, underarten blythi? 17.11.2014 1 Skjerastraen, 223430 (Kvitsøy,Kvitsøy)
98 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
99 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
100 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
101 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 16.11.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
102 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
103 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
104 59.753565 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 16.11.2014 1 Sem, 148052 (Sem,Øvre Eiker)
105 63.358516 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupe 16.11.2014 1 Mellandsvåg-området NR, Skarsøya, 71509 (Mellandsvåg-området NR, Skarsøya,Aure)
106 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 15.11.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
107 62.859924 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 14.11.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
108 58.741769 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 11.11.2014 1 Orrestranden, 85509 (Orre,Klepp)
109 58.732535 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 11.11.2014 1 Skortangen, 99741 (Orre,Klepp)
110 58.732535 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 11.11.2014 1 Skortangen, 99741 (Orre,Klepp)
111 58.58774 Status t.o.m. 2002: 9 funn Svartstrupesteinskvett 11.11.2014 - 16.11.2014 1 Madland havn, 88409 (Madland,Hå)
112 61.309331 Status t.o.m. 2002: 6 funn Dvergrørdrum 11.11.2014 - 16.11.2014 1 Straumane, 88520 (Hafslovatnet,Luster)
113 58.732535 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 10.11.2014 1 Skortangen, 99741 (Orre,Klepp)
114 58.741769 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 10.11.2014 1 Orrestranden, 85509 (Orre,Klepp)
115 58.729254 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 10.11.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
116 58.753042 Status t.o.m. 2002: 11 funn Ørkensteinskvett 10.11.2014 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
117 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 08.11.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
118 62.981322 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind 300 Blekbrynsanger 07.11.2014 1 Øye, Surnadal, 85179 (Øye, Surnadal,Surnadal)
119 58.928685 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 07.11.2014 - 05.12.2014 1 Grannesbukta, 87327 (Hafrsfjorden,Sola)
120 58.118149 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 06.11.2014 1 Steinodden, 82796 (Lista fyr,Farsund)
121 59.075439 Status t.o.m. 2002: 127 funn 300 Fuglekongesanger 06.11.2014 1 Rød, Asmaløy, 76602 (Asmaløy,Hvaler)
122 59.250195 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 100 Rødfotand x stokkand 05.11.2014 4 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
123 68.113211 Status t.o.m. 2002: 6 funn 300 Eikesanger 05.11.2014 - 08.11.2014 1 Mulstøa, 116329 (Mulstøa,Flakstad)
124 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 03.11.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
125 59.307548 Status t.o.m. 2002: 4 funn Gråseiler 03.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
126 68.094971 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 31.10.2014 - 01.11.2014 1 Yttersand, 139808 (Yttersand,Flakstad)
127 59.307548 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 31.10.2014 - 05.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
128 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
129 59.143933 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Blekbrynsanger? 30.10.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
130 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
131 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
132 58.729254 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 30.10.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
133 58.973971 Status t.o.m. 2002: 127 funn 1000 Fuglekongesanger 29.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
134 68.08769 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 500 Mongolturteldue, underarten meena 27.10.2014 - 30.10.2014 1 Ramberg, 102706 (Ramberg,Flakstad)
135 59.250195 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 100 Rødfotand x stokkand 26.10.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
136 59.142321 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.10.2014 1 Viksletta, 78229 (Vik,Halden)
137 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
138 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
139 63.845344 Status t.o.m. 2002: 9 funn Tundrapiplerke 25.10.2014 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
140 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
141 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
142 61.117943 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
143 58.962029 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Iduna sp. 24.10.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
144 58.732756 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 24.10.2014 - 26.10.2014 1 Haugen, 90167 (Orre,Klepp)
145 59.310523 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 22.10.2014 - 27.10.2014 1 Skjeldehagen, 78095 (Utsira,Utsira)
146 58.896889 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 22.10.2014 - 26.10.2014 1 Sør-Kolnes, 84557 (Kolnes,Sola)
147 59.233466 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten orientalis 21.10.2014 1 Foss, Sarpsborg, 181165 (Foss, Sarpsborg,Sarpsborg)
148 59.171714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
149 59.171714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
150 59.171714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
151 59.171714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
152 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
153 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
154 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
155 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
156 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
157 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
158 58.789309 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 18.10.2014 1 Fuglingane, 158028 (Hodnesanden,Klepp)
159 58.753042 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 17.10.2014 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
160 59.171714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten meena 17.10.2014 - 21.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
161 62.978711 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle, underarten beema 16.10.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
162 62.977774 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle, underarten beema 16.10.2014 1 Hovedfangstområdet, Syltørene OS, 222687 (Syltørene,Surnadal)
163 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 16.10.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
164 59.153241 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 15.10.2014 1 Grødheimvegen 18, 100339 (Syre,Karmøy)
165 62.984128 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 15.10.2014 1 Storholmen, Fræna, 98307 (Storholmvågen,Fræna)
166 58.085312 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.10.2014 1 Nordhasselvika, 70824 (Nordhasselvika,Farsund)
167 60.470789 Status t.o.m. 2002: 10 funn 200 Viersanger 14.10.2014 1 Søgardsvatnet, 180991 (Søgardsvatnet,Øygarden)
168 58.052516 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 13.10.2014 1 Eitland, Rosfjorden, 77165 (Eitland, Rosfjorden,Lyngdal)
169 58.053512 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 13.10.2014 1 Eitlandsneset, 103384 (Eitland, Rosfjorden,Lyngdal)
170 59.307548 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 13.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
171 59.041171 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Turdus sp. 11.10.2014 150 Håbu, 89706 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
172 58.89998 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 10.10.2014 1 Kolnes, 79825 (Kolnes,Sola)
173 59.279684 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 10.10.2014 1 Stangalandstølen 79, 223507 (Stangalandstølen 79,Karmøy)
174 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 10.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
175 62.859924 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 09.10.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
176 58.96641 Status t.o.m. 2002: 47 funn 300 Storlire 08.10.2014 1 Nordmannbo, 116271 (Nordmannbo,Larvik)
177 62.025386 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Rødstjert, underarten samamisicus 07.10.2014 1 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
178 62.855167 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 07.10.2014 1 Storesanden, 94825 (Ona,Sandøy)
179 58.112718 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 06.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
180 61.281188 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 05.10.2014 - 12.10.2014 1 Kjempeneset, 223688 (Bulandet,Askvoll)
181 63.001807 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Sibirspurv? 03.10.2014 1 Kråkholmen, 75075 (Skottheimsvika,Fræna)
182 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
183 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/33 funn/39 ind Sibirspurv 01.10.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
184 63.800417 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 01.10.2014 1 Ørin sør for Verdalselva, 103743 (Ørin,Verdal)
185 63.845344 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 29.09.2014 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
186 59.344507 Status t.o.m. 2002: 12 funn 200 Balearlire 26.09.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
187 58.296879 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.09.2014 1 Log, 80866 (Åna-Sira,Sokndal)
188 59.068441 Status t.o.m. 2002: 11 funn Blåstjert 25.09.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
189 66.499641 Status t.o.m. 2002: 7 funn 1000 Sibirtrost 24.09.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
190 58.962935 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ub. rama-/tartarsanger 24.09.2014 1 Oddane Sand Fort, 90138 (Oddane,Larvik)
191 59.252046 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Rødfotand x stokkand 23.09.2014 1 Rosanes, 72293 (Rosanes,Nøtterøy)
192 63.668327 Status t.o.m. 2002: 9 funn 100 Tundrapiplerke 22.09.2014 1 Suzukidammen, 163331 (Titran,Frøya)
193 58.716758 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 21.09.2014 1 Vikskogen, 192576 (Vik,Klepp)
194 62.977774 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 21.09.2014 1 Hovedfangstområdet, Syltørene OS, 222687 (Syltørene,Surnadal)
195 59.068441 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 19.09.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
196 59.116322 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.09.2014 1 Hanasand, 90463 (Hanasand,Rennesøy)
197 59.252046 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Rødfotand x stokkand 17.09.2014 1 Rosanes, 72293 (Rosanes,Nøtterøy)
198 59.067457 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind 400 Østsanger 16.09.2014 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
199 58.969133 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Pungmeis? 15.09.2014 1 Krossberg, 91245 (Hålandsvatnet,Stavanger)
200 58.975347 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 750 Aftenfalk 15.09.2014 1 Bøvre, 92060 (Bøvre,Larvik)
201 68.79909 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 14.09.2014 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
202 63.410896 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 13.09.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
203 63.410896 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 13.09.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
204 63.443674 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 400 Aftenfalk 13.09.2014 1 Holmstad, 155249 (Frostadheia,Smøla)
205 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
206 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
207 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
208 63.365147 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind 500 Dverglerke 12.09.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
209 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 11.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
210 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
211 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
212 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
213 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
214 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
215 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
216 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
217 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
218 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
219 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
220 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
221 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
222 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
223 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
224 62.349813 Status t.o.m. 2002: 30 funn Sørnattergal 07.09.2014 1 Hovden, Hareidlandet, 212470 (Hovden, Hareidlandet,Hareid)
225 63.365147 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind 500 Dverglerke 07.09.2014 - 08.09.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
226 63.464363 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 500 Aftenfalk 06.09.2014 1 Steinsøysundet, 78663 (Steinsøysundet,Smøla)
227 63.464363 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 500 Aftenfalk 05.09.2014 1 Steinsøysundet, 78663 (Steinsøysundet,Smøla)
228 63.80147 Status t.o.m. 2002: h/21 funn Tereksnipe 03.09.2014 1 Tjønnøya sone 7, 122122 (Været landskapsvernområde,Bjugn)
229 60.606495 Status t.o.m. 2002: 20 funn 400 Rosenvarsler 01.09.2014 1 Tjeldstømyrene, 120355 (Tjeldstø,Øygarden)
230 62.241464 Status t.o.m. 2002: 3 funn 25 Dvergtrappe 28.08.2014 1 Kvitmyrin, 222150 (Kvitmyrin,Lesja)
231 62.21823 Status t.o.m. 2002: 20 funn Rosenvarsler 28.08.2014 - 05.09.2014 1 Voksa, 73330 (Voksa,Sande)
232 59.386793 Status t.o.m. 2002: 6 funn Eikesanger 27.08.2014 1 Føyno, 74255 (Føyno,Karmøy)
233 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
234 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
235 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
236 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 16.08.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
237 59.202369 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Silkehegre? 15.08.2014 1 Kvaløynå, 136757 (Sandanger,Hjelmeland)
238 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 15.08.2014 - 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
239 59.143933 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 14.08.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
240 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
241 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
242 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
243 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
244 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 - 06.08.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
245 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
246 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
247 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
248 59.342882 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 25.07.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
249 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
250 59.73973 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 200 Stork 25.07.2014 2 Halshaugen, 106515 (Hals,Øvre Eiker)
251 58.760895 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 - 30.07.2014 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
252 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
253 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
254 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
255 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
256 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
257 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
258 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
259 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
260 62.978711 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brakksvaler 16.07.2014 - 14.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
261 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
262 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
263 61.496409 Status t.o.m. 2002: 2 funn 1500 Åtselgribb 12.07.2014 - 14.07.2014 1 Skottåsen/Skotten sæter, 219779 (Skottåsen/Skotten sæter,Ringebu)
264 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
265 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
266 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
267 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
268 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
269 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
270 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
271 59.096223 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.07.2014 - 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
272 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
273 59.10684 Status t.o.m. 2002: 1 funn Jomfrutrane 07.07.2014 1 kjose,larvik, 225734 (kjose,larvik,Larvik)
274 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
275 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 - 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
276 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
277 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
278 70.975787 Status t.o.m. 2002: 7 funn 200 Harlekinand 03.07.2014 1 Skrinnodden, 224316 (Jan Mayen,Jan Mayen)
279 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 - 18.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
280 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
281 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
282 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
283 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
284 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 - 21.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
285 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 19.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
286 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
287 69.19375 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 - 04.07.2014 1 Sagelvvatnet, 80969 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
288 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
289 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 - 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
290 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
291 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
292 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
293 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
294 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
295 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 - 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
296 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
297 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
298 58.106845 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 09.06.2014 1 Øyvoll, 145405 (Øyna, Farsund,Farsund)
299 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
300 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
301 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
302 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
303 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
304 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 - 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
305 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
306 59.068441 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
307 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
308 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
309 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
310 59.30882 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
311 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 - 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
312 59.706807 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 300 Rørdrum 06.06.2014 1 Grepperud, 155779 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
313 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
314 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
315 59.178127 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 05.06.2014 - 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
316 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
317 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
318 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
319 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
320 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
321 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
322 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
323 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
324 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
325 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 - 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
326 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
327 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
328 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
329 58.115496 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
330 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
331 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
332 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
333 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
334 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
335 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
336 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
337 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
338 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
339 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
340 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
341 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
342 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
343 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 29.05.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
344 66.803521 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1500 Brakksvale 29.05.2014 - 31.05.2014 1 Bolga, 132616 (Bolga,Meløy)
345 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 29.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
346 59.707223 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 300 Rørdrum 29.05.2014 - 15.06.2014 1 Grepperudøya, 216298 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
347 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.05.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
348 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.05.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
349 58.075182 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 28.05.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
350 59.306738 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 28.05.2014 1 Utsira fyr, 79809 (Utsira,Utsira)
351 64.9282 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.05.2014 - 27.05.2014 1 Drag, Mellom Vikna, 70288 (Drag, Mellom Vikna,Vikna)
352 58.881927 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 25.05.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
353 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 24.05.2014 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
354 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
355 58.973971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
356 58.973971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
357 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
358 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
359 58.90046 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 23.05.2014 2 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
360 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
361 58.115496 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
362 58.771406 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2014 1 Revehamna (Revekaien), 71477 (Revehamna (Revekaien),Klepp)
363 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
364 58.881927 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Iberiagransanger? 20.05.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
365 59.307548 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 20.05.2014 - 23.05.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
366 60.804539 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind 500 Rustand 19.05.2014 1 Dokkadeltaet, 87195 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
367 68.835204 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 18.05.2014 1 Indre Å, 75908 (Indre Å,Ibestad)
368 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
369 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
370 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 16.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
371 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
372 58.432607 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.05.2014 1 Eigerøy fyr, 83426 (Eigerøy fyr,Eigersund)
373 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
374 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
375 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
376 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
377 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
378 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
379 58.075446 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 11.05.2014 1 Hanangervann sør, 70856 (Hanangervann,Farsund)
380 58.760895 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 11.05.2014 - 12.05.2014 2 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
381 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
382 78.249996 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.05.2014 1 Vestpynten, 70514 (Adventfjorden,Svalbard)
383 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
384 63.706228 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulbeinsnipe? 10.05.2014 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
385 58.765261 Status t.o.m. 2002: 47 funn Amerikakrikkand 10.05.2014 1 Ljoslandsvatnet, sør, 107392 (Ljoslandsvatnet, sør,Åseral)
386 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
387 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
388 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
389 58.973971 Status t.o.m. 2002: 11 funn 1000 Hvithodespurv 09.05.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
390 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
391 58.108971 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
392 58.123613 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 07.05.2014 - 08.05.2014 1 Hallandstjønna, 101889 (Hallandstjønna,Farsund)
393 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 06.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
394 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
395 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
396 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
397 60.793456 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 04.05.2014 3 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
398 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
399 59.302596 Status t.o.m. 2002: 7 funn Halsbåndfluesnapper 04.05.2014 - 09.05.2014 1 Hovland, 72057 (Utsira,Utsira)
400 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 03.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
401 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
402 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
403 58.112718 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 02.05.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
404 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
405 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
406 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
407 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
408 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
409 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
410 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
411 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
412 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
413 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
414 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
415 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
416 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
417 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
418 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
419 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
420 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
421 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
422 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
423 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
424 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
425 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
426 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
427 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
428 60.726308 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staur gård, 118597 (Gillundstranda,Stange)
429 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
430 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
431 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
432 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
433 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
434 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
435 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
436 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
437 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
438 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
439 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
440 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
441 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
442 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
443 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.04.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
444 58.1058 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brakksvaler? 23.04.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
445 58.080039 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 23.04.2014 1 Langvoll, 188562 (Hananger,Farsund)
446 59.353694 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stork? 21.04.2014 1 Bukkøy, 204516 (Bukkøy,Karmøy)
447 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 - 28.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
448 59.490551 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 20.04.2014 - 21.04.2014 1 Viksefjorden, 92973 (Viksefjorden,Sveio)
449 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten hemprichii 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
450 70.363824 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 18.04.2014 1 Gullringnes, 133414 (Vardø,Vardø)
451 70.363824 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 16.04.2014 1 Gullringnes, 133414 (Vardø,Vardø)
452 59.228989 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 14.04.2014 - 15.04.2014 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
453 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
454 58.276253 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 09.04.2014 1 Vardan, 117653 (Vardan,Flekkefjord)
455 58.881927 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 09.04.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
456 70.363539 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 02.04.2014 1 Svartnes ved Vardø, 79064 (Svartnes ved Vardø,Vardø)
457 63.669483 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Hvithodespurv x gulspurv 30.03.2014 1 Byavatnet, 69801 (Byavatnet,Levanger)
458 70.145927 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 16.03.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
459 58.968998 Status t.o.m. 2002: 5 funn 300 Vannpiplerke 11.03.2014 1 Nevlungstranda Naturreservat, 77808 (Nevlungstranda Naturreservat,Larvik)
460 70.511775 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 09.03.2014 1 Høyholmen, 83898 (Tanamunningen,Deatnu Tana)
461 70.480853 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 02.03.2014 1 Kildesli, 140911 (Tanamunningen,Deatnu Tana)
462 70.365846 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 20.02.2014 1 Steilnes, 107126 (Vardø,Vardø)
463 70.368338 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 19.02.2014 1 Østervågen, 117103 (Vardø,Vardø)
464 58.767597 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kaspimåke? 16.02.2014 1 Reve nord, 74897 (Reve,Klepp)
465 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 14.02.2014 - 07.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
466 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 12.02.2014 - 24.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
467 59.252046 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Rødfotand x stokkand 12.02.2014 1 Rosanes, 72293 (Rosanes,Nøtterøy)
468 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 12.02.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
469 65.93309 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1500 Rørdrum 05.02.2014 1 Austbø, Altra, 100920 (Austbø, Altra,Alstahaug)
470 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 02.02.2014 - 10.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
471 59.252046 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Rødfotand x stokkand 21.01.2014 1 Rosanes, 72293 (Rosanes,Nøtterøy)
472 58.748359 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 12.01.2014 1 Hauge, 104827 (Bryne,Klepp)
473 59.437 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 24.12.2013 1 jeløya, 220947 (jeløya,Moss)
474 59.147433 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 20.12.2013 1 Hjelmungen, Berg, 94398 (Hjelmungen, Berg,Halden)
475 58.015933 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 05.12.2013 1 Lordens, 205969 (Risøbank,Mandal)
476 60.21267 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind 300 Blekbrynsanger 04.12.2013 1 Fenstad, 107842 (Fenstad,Nes)
477 62.906338 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 29.11.2013 - 30.11.2013 1 Isingvågen, 75352 (Svanvika,Eide)
478 59.173431 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 27.11.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
479 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstjert, underarten samamisicus 23.11.2013 - 24.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
480 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 21.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
481 58.019832 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 19.11.2013 2 Sjøsanden, 126542 (Sjøsanden,Mandal)
482 58.027148 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 17.11.2013 1 Vassmyra, 157134 (Jåbekk,Mandal)
483 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 16.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
484 59.173431 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.11.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
485 58.101699 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.11.2013 1 Abrahamskogen, 94349 (Slevdalsvann,Farsund)
486 58.100431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.11.2013 1 Breknemarka, 70839 (Brekne,Farsund)
487 57.988447 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 10.11.2013 1 Nedre Våge, 159091 (Våge, Lindesnes,Lindesnes)
488 60.390449 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.11.2013 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
489 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 09.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
490 58.12023 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 09.11.2013 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
491 58.153044 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 27.10.2013 1 Vabua, 93810 (Lund,Kristiansand)
492 59.075849 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 27.10.2013 1 Korshavn, 78144 (Korshavn,Hvaler)
493 69.644565 Status t.o.m. 2002: 2 funn Dverghornugle 23.10.2013 1 Hornsundveien, 204495 (Hornsundveien,Tromsø)
494 65.473289 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.10.2013 - 01.11.2013 1 Frøkenosen, 204774 (Brønnøysund,Brønnøy)
495 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 18.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
496 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle, underarten feldegg? 18.10.2013 - 20.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
497 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 16.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
498 58.155906 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 12.10.2013 1 Floråsen, 90056 (Ulgjel,Farsund)
499 58.251591 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 11.10.2013 1 Tveidevannsdalen, 173147 (Tveidevannsdalen,Kristiansand)
500 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.10.2013 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
501 58.14283 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 18.12.2014 1 Gjestehavna, 82856 (Østre havn,Kristiansand)
502 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 18.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
503 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 18.12.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
504 58.14283 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 18.12.2014 1 Gjestehavna, 82856 (Østre havn,Kristiansand)
505 58.324274 Beskrives for LRSK Isfugl 17.12.2014 1 Eieneidkanalen, 225700 (Landvikvannet,Grimstad)
506 58.266098 Beskrives for LRSK Jerpe 17.12.2014 2 Feda, 90306 (Feda,Kvinesdal)
507 58.324941 Beskrives for LRSK Isfugl 17.12.2014 1 Eieneidkanalen, 225712 (Reddal,Grimstad)
508 58.324274 Beskrives for LRSK Isfugl 17.12.2014 1 Eieneidkanalen, 225700 (Landvikvannet,Grimstad)
509 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 17.12.2014 0 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
510 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Sædgås, underarten rossicus 17.12.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
511 58.324274 Beskrives for LRSK Isfugl 16.12.2014 1 Eieneidkanalen, 225700 (Landvikvannet,Grimstad)
512 58.327169 Beskrives for LRSK Isfugl 16.12.2014 1 Ingeborgsholmen, Reddalsvannet NØ, 225697 (Reddal,Grimstad)
513 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris - Nesset 2 Røst (Nordland, 7492924)
514 58.953807 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 16.12.2014 1 Tjensvoll gravlund, 124643 (Mosvatnet, Stavanger,Stavanger)
515 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 16.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
516 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Polarsvømmesnipe 16.12.2014 2 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
517 62.50548 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 16.12.2014 2 Giske, 69560 (Giske,Giske)
518 62.50548 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 16.12.2014 5 Giske, 69560 (Giske,Giske)
519 62.50548 Beskrives for LRSK [Dverggås] 16.12.2014 4 Giske, 69560 (Giske,Giske)
520 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 16.12.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
521 58.315329 Beskrives for LRSK Isfugl 15.12.2014 1 Inntjore, 74527 (Inntjore,Grimstad)
522 59.415697 Beskrives for LRSK Svartkråke 15.12.2014 1 Horten Havn, 97667 (Horten By,Horten)
523 63.695296 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 15.12.2014 1 Byaelva, 225682 (Falstadbukta,Levanger)
524 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 15.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
525 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Sædgås, underarten rossicus 14.12.2014 10 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
526 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 14.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
527 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 14.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
528 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 14.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
529 61.013766 Beskrives for LRSK 300 Kortnebbgås 14.12.2014 1 Haugland, 225656 (Brekke,Gulen)
530 63.728528 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 14.12.2014 - 18.12.2014 1 Uthaug molo, 119430 (Uthaug,Ørland)
531 60.793011 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 13.12.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
532 59.139744 Beskrives for LRSK 200 Polarmåke 13.12.2014 1 Porsgrunnbrua, 191203 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
533 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 13.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
534 59.138308 Beskrives for LRSK Polarmåke 13.12.2014 1 Porsgrunn Sentrum, 96561 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
535 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Tundragås 13.12.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
536 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 13.12.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
537 62.21823 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 13.12.2014 2 Voksa, 73330 (Voksa,Sande)
538 58.14283 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 13.12.2014 1 Gjestehavna, 82856 (Østre havn,Kristiansand)
539 59.767536 Beskrives for LRSK 50 Svartkråke 13.12.2014 1 Mehus, 117330 (Melingskrinsen,Bømlo)
540 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 12.12.2014 2 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
541 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 12.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
542 60.079085 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 12.12.2014 1 Vik, 70913 (Steinsfjorden,Hole)
543 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris - Nesset 2 Røst (Nordland, 7492924)
544 59.978574 Beskrives for LRSK Løvmeis 12.12.2014 2 Bjørndalen, 171234 (Finnsrud,Eidskog)
545 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 12.12.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
546 62.511022 Beskrives for LRSK 300 Polarsvømmesnipe 12.12.2014 2 Kvalneset, 75066 (Giske,Giske)
547 59.138308 Beskrives for LRSK Polarmåke 12.12.2014 1 Porsgrunn Sentrum, 96561 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
548 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 11.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
549 66.791308 Beskrives for LRSK 500 Dvergdykker 11.12.2014 2 Hestøya, 224511 (Hestøya,Meløy)
550 59.138308 Beskrives for LRSK Polarmåke 11.12.2014 1 Porsgrunn Sentrum, 96561 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
551 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 11.12.2014 4 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
552 59.140938 Beskrives for LRSK 400 Polarmåke 11.12.2014 1 Porsgrunnselva, 93001 (Porsgrunn Sentrum,Porsgrunn)
553 58.653022 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 10.12.2014 1 Obrestad havn, 71060 (Obrestad,Hå)
554 60.793011 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 09.12.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
555 60.793011 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 09.12.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
556 60.793418 Beskrives for LRSK Gråmåke 09.12.2014 1 Brygga, 96937 (Hamar sentrum,Hamar)
557 60.793011 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 09.12.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
558 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 08.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
559 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Sædgås, underarten rossicus 08.12.2014 10 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
560 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 08.12.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
561 60.793011 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 08.12.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
562 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 07.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
563 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 07.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
564 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 07.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
565 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 07.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
566 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 07.12.2014 2 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
567 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 07.12.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
568 60.587605 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 06.12.2014 1 Nord for Nysetfjellet, 225363 (Nord for Nysetfjellet,Ål)
569 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 06.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
570 60.661575 Beskrives for LRSK 750 Grønlandsmåke 06.12.2014 1 Totenvika Naturreservat, 77435 (Totenvika Naturreservat,Østre Toten)
571 60.723322 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 06.12.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
572 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 06.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
573 60.343798 Beskrives for LRSK Svartkråke x kråke 06.12.2014 1 Ortuvannet, 69570 (Fyllingsdalen,Bergen)
574 60.356163 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 06.12.2014 1 Lynghaugtjern, 96010 (Fyllingsdalen,Bergen)
575 61.293837 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 06.12.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
576 59.067457 Beskrives for LRSK 400 Jaktfalk 06.12.2014 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
577 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Tundragås, underarten flavirostris 06.12.2014 2 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
578 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 06.12.2014 4 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
579 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Sædgås, underarten rossicus 06.12.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
580 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 06.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
581 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 06.12.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
582 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 05.12.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
583 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 05.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
584 66.791308 Beskrives for LRSK 500 Dvergdykker 05.12.2014 2 Hestøya, 224511 (Hestøya,Meløy)
585 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 05.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
586 63.831437 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 05.12.2014 1 Bunesbukta, 69701 (Leksdalsvatnet sør, Verdal,Verdal)
587 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 04.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
588 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 04.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
589 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 04.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
590 59.802168 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke 04.12.2014 1 Sævarhagsvikjo, 138666 (Sævarhagsvikjo,Stord)
591 59.914284 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 03.12.2014 1 Hengsenga, 106331 (Bygdøy,Oslo)
592 60.57849 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 03.12.2014 6 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
593 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 03.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
594 58.14283 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 03.12.2014 1 Gjestehavna, 82856 (Østre havn,Kristiansand)
595 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 02.12.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
596 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 02.12.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
597 58.14283 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 02.12.2014 1 Gjestehavna, 82856 (Østre havn,Kristiansand)
598 63.881879 Beskrives for LRSK Praktærfugl 02.12.2014 1 Børgin, 69658 (Børgin,Inderøy)
599 59.748501 Beskrives for LRSK Stjertmeis, underarten europaeus? 01.12.2014 1 Linnesstranda, 70209 (Linnesstranda,Lier)
600 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 01.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
601 58.38339 Beskrives for LRSK 500 Tundragås 01.12.2014 1 Temse, 74180 (Temse,Grimstad)
602 58.38339 Beskrives for LRSK 500 Tundragås 01.12.2014 1 Temse, 74180 (Temse,Grimstad)
603 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 01.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
604 58.385958 Beskrives for LRSK Tundragås 01.12.2014 1 Søm- Ruakerkilen naturreservat, 75103 (Søm- Ruakerkilen naturreservat,Grimstad)
605 58.385958 Beskrives for LRSK Tundragås 01.12.2014 1 Søm- Ruakerkilen naturreservat, 75103 (Søm- Ruakerkilen naturreservat,Grimstad)
606 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 01.12.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
607 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 01.12.2014 2 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
608 68.242867 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.12.2014 1 Åsveien, Svolvær, 99318 (Åsveien, Svolvær,Vågan)
609 68.242867 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.12.2014 1 Åsveien, Svolvær, 99318 (Åsveien, Svolvær,Vågan)
610 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 01.12.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
611 60.57849 Beskrives for LRSK Tartarpiplerke 01.12.2014 1 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
612 60.794779 Beskrives for LRSK 200 Svartehavsmåke 30.11.2014 1 Hunnselvas utløp, Gjøvik, 103216 (Hunnselvas utløp, Gjøvik,Gjøvik)
613 63.409018 Beskrives for LRSK Lappugle 29.11.2014 1 Tronget, 225229 (Tronget,Malvik)
614 63.743058 Beskrives for LRSK Snadderand 29.11.2014 1 Døsvika, 70865 (Døsvika,Ørland)
615 60.793011 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 29.11.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
616 60.793011 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 29.11.2014 1 Koigen, 86525 (Hamar sentrum,Hamar)
617 68.11698 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 29.11.2014 1 Risakslaskogen, Gravdal, 99307 (Risakslaskogen, Gravdal,Vestvågøy)
618 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 29.11.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
619 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 29.11.2014 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
620 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 29.11.2014 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
621 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 29.11.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
622 63.380289 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 29.11.2014 1 Nedre Leirfoss, 70349 (Nedre Leirfoss,Trondheim)
623 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 29.11.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
624 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 28.11.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
625 60.356163 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 28.11.2014 1 Lynghaugtjern, 96010 (Fyllingsdalen,Bergen)
626 60.27319 Beskrives for LRSK Toppdykker 28.11.2014 1 Kalandsviken, 69533 (Kalandsvatnet,Bergen)
627 69.376309 Beskrives for LRSK Egretthegre 28.11.2014 1 Laksvatnelva, Balsfjord, 208524 (Laksvatnelva, Balsfjord,Balsfjord)
628 69.372317 Beskrives for LRSK Egretthegre 27.11.2014 1 Laksvatnbukta, 119772 (Laksvatnbukta,Balsfjord)
629 60.638232 Beskrives for LRSK 300 Gransanger, underarten tristis 27.11.2014 2 Sele, 85529 (Seløyna,Øygarden)
630 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 26.11.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
631 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 26.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
632 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Grønlandsmåke, underarten glaucoides 25.11.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
633 59.91113 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 25.11.2014 1 Hengsengtjernet, 72719 (Bygdøy,Oslo)
634 60.581853 Beskrives for LRSK 100 Tartarpiplerke 25.11.2014 1 Urdneset, 69690 (Herdla,Askøy)
635 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 25.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
636 69.372317 Beskrives for LRSK Egretthegre 25.11.2014 1 Laksvatnbukta, 119772 (Laksvatnbukta,Balsfjord)
637 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 24.11.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
638 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 23.11.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
639 59.76969 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.11.2014 1 Nordtun, 70465 (Melingskrinsen,Bømlo)
640 60.569275 Beskrives for LRSK 100 Båndkorsnebb 23.11.2014 2 Sandfet, Limarka, 222895 (Sandfet, Limarka,Nes)
641 60.569275 Beskrives for LRSK 100 Båndkorsnebb 23.11.2014 5 Sandfet, Limarka, 222895 (Sandfet, Limarka,Nes)
642 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 22.11.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
643 59.896891 Beskrives for LRSK 50 Kongeørn 22.11.2014 1 Burveien, 121547 (Burveien,Rælingen)
644 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 22.11.2014 1 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
645 59.379271 Beskrives for LRSK Jaktfalk 22.11.2014 1 Bastøy, 84411 (Bastøy,Horten)
646 58.653022 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 22.11.2014 1 Obrestad havn, 71060 (Obrestad,Hå)
647 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 22.11.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
648 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 22.11.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
649 60.343798 Beskrives for LRSK Svartkråke x kråke 22.11.2014 1 Ortuvannet, 69570 (Fyllingsdalen,Bergen)
650 60.70084 Beskrives for LRSK Dvergspurv 22.11.2014 - 23.11.2014 1 Myking Lindås, 95660 (Myking Lindås,Lindås)
651 60.660666 Beskrives for LRSK 300 Gransanger, underarten tristis 22.11.2014 1 Hellesøyna, 70057 (Hellesøyna,Øygarden)
652 58.12023 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 21.11.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
653 69.376309 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.11.2014 1 Laksvatnelva, Balsfjord, 208524 (Laksvatnelva, Balsfjord,Balsfjord)
654 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 21.11.2014 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
655 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 21.11.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
656 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 21.11.2014 1 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
657 69.372317 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.11.2014 1 Laksvatnbukta, 119772 (Laksvatnbukta,Balsfjord)
658 69.376309 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.11.2014 1 Laksvatnelva, Balsfjord, 208524 (Laksvatnelva, Balsfjord,Balsfjord)
659 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 21.11.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
660 58.12023 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 21.11.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
661 58.12023 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 20.11.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
662 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 20.11.2014 1 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
663 60.376459 Beskrives for LRSK Svartbak 20.11.2014 1 Kinsarvik, 93250 (Kinsarvik,Ullensvang)
664 67.193847 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 20.11.2014 1 Ivory (oljefelt), 224904 (Ivory (oljefelt),Bodø)
665 58.12023 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 19.11.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
666 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Jaktfalk 18.11.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
667 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 18.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
668 59.706803 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 17.11.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
669 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 17.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
670 69.645718 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.11.2014 1 Oksåsneset, Tussøy, 224843 (Oksåsneset, Tussøy,Tromsø)
671 63.831437 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 17.11.2014 - 20.11.2014 1 Bunesbukta, 69701 (Leksdalsvatnet sør, Verdal,Verdal)
672 61.277892 Beskrives for LRSK 1000 Polarjo 16.11.2014 1 Sørværet, 177450 (Værlandet,Askvoll)
673 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 16.11.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
674 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 16.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
675 61.076291 Beskrives for LRSK 300 Polarmåke 16.11.2014 1 Roverudmyra, 99407 (Roverudmyra,Lillehammer)
676 69.652776 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 16.11.2014 1 Tromsdalselvas utløp utenfor E8, 175381 (Tromsdalselvas utløp utenfor E8,Tromsø)
677 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 16.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
678 69.390138 Beskrives for LRSK Egretthegre 16.11.2014 1 Malangseidet, 109052 (Malangseidet,Balsfjord)
679 59.971019 Beskrives for LRSK Løvmeis 16.11.2014 2 Snipen, 86716 (Finnsrud,Eidskog)
680 58.558874 Beskrives for LRSK Rosenstær 16.11.2014 1 Hårr, 84690 (Hårr,Hå)
681 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Vannrikse 16.11.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
682 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gransanger, underarten tristis 16.11.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
683 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Dverggås 16.11.2014 4 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
684 63.017035 Beskrives for LRSK Lappfiskand 15.11.2014 2 Atlanterhavsveien, 71534 (Atlanterhavsveien,Averøy)
685 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 15.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
686 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 15.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
687 58.674701 Beskrives for LRSK Lappiplerke 15.11.2014 1 Potetjordene, 140367 (Nærland,Hå)
688 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 15.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
689 63.740821 Beskrives for LRSK Snadderand 15.11.2014 1 Døsvikfjæra, 95461 (Døsvika,Ørland)
690 68.161732 Beskrives for LRSK Polarjo 15.11.2014 1 Myrland, 132110 (Myrland,Flakstad)
691 66.789104 Beskrives for LRSK 1000 Dvergdykker 15.11.2014 2 Hestøya, 224756 (Hestøya,Meløy)
692 70.376261 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 15.11.2014 8 Vardø havn, 78617 (Vardø,Vardø)
693 62.859924 Beskrives for LRSK Polarjo 15.11.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
694 62.797433 Beskrives for LRSK Polarjo 15.11.2014 3 Småge-Finnøy, 85793 (Ferga småge-Ona,Sandøy)
695 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 14.11.2014 1 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
696 66.778144 Beskrives for LRSK Dvergdykker 14.11.2014 1 Engavågen, 88807 (Engavågen,Meløy)
697 62.859924 Beskrives for LRSK Polarjo 14.11.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
698 62.81409 Beskrives for LRSK Polarjo 14.11.2014 3 Finnøy-Sandøy, 85798 (Ferga småge-Ona,Sandøy)
699 66.791308 Beskrives for LRSK 500 Dvergdykker 13.11.2014 2 Hestøya, 224511 (Hestøya,Meløy)
700 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 13.11.2014 4 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
701 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 13.11.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
702 69.802841 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 13.11.2014 1 Vengsøyfjorden, 119909 (Vengsøyfjorden,Tromsø)
703 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
704 58.897842 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 13.11.2014 1 Sømmevågen, 71158 (Hafrsfjorden,Sola)
705 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 12.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
706 70.376261 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 12.11.2014 1 Vardø havn, 78617 (Vardø,Vardø)
707 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 12.11.2014 1 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
708 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 12.11.2014 1 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
709 59.665711 Beskrives for LRSK Skogdue 11.11.2014 1 Gård øst for sentrum, 85553 (Etne sentrum,Etne)
710 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 11.11.2014 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
711 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 11.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
712 60.820634 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 11.11.2014 1 Krossøyna, 85601 (Krossøyna,Austrheim)
713 60.54358 Beskrives for LRSK Isfugl 11.11.2014 1 Lonevåg, 126788 (Lonevåg,Osterøy)
714 60.470789 Beskrives for LRSK 200 Gransanger, underarten tristis 11.11.2014 1 Søgardsvatnet, 180991 (Søgardsvatnet,Øygarden)
715 58.757397 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 11.11.2014 2 Gocartbanen, 78453 (Reve,Klepp)
716 58.746299 Beskrives for LRSK Tundragås 11.11.2014 1 Grønnholmen, Risør, 188666 (Gjernes,Risør)
717 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 10.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
718 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 10.11.2014 1 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
719 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 09.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
720 61.308594 Beskrives for LRSK Lappspurv 09.11.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
721 58.669685 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.11.2014 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
722 58.66189 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 09.11.2014 1 Nedre Høgåsen 11, 137817 (Tonstad,Sirdal)
723 59.802168 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke 09.11.2014 1 Sævarhagsvikjo, 138666 (Sævarhagsvikjo,Stord)
724 58.771406 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.11.2014 - 10.11.2014 1 Revehamna (Revekaien), 71477 (Revehamna (Revekaien),Klepp)
725 58.753042 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.11.2014 6 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
726 58.658279 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.11.2014 1 Obrestad fyr, 80209 (Obrestad,Hå)
727 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 08.11.2014 3 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
728 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 08.11.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
729 58.765369 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 08.11.2014 5 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)
730 58.66189 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 08.11.2014 1 Nedre Høgåsen 11, 137817 (Tonstad,Sirdal)
731 63.024617 Beskrives for LRSK Konglebit 08.11.2014 1 Haltlia, 80019 (Haltlia,Rindal)
732 60.355076 Beskrives for LRSK 300 Svartkråke x kråke 08.11.2014 1 Tveitevannet, 69529 (Storetveit,Bergen)
733 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 08.11.2014 3 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
734 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 08.11.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
735 62.908341 Beskrives for LRSK Lappfiskand 08.11.2014 1 Nåsvatnet, 69550 (Nåsvatnet,Eide)
736 58.703007 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 08.11.2014 1 Skeiebukta, 72119 (Skeie,Klepp)
737 68.238935 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 07.11.2014 2 Svolvær Skole, 184902 (Svolvær Skole,Vågan)
738 68.238935 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 07.11.2014 1 Svolvær Skole, 184902 (Svolvær Skole,Vågan)
739 66.777884 Beskrives for LRSK Dvergdykker 07.11.2014 1 Engavågen, 224458 (Engavågen,Meløy)
740 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 07.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
741 58.881927 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 07.11.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
742 59.802168 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke 07.11.2014 1 Sævarhagsvikjo, 138666 (Sævarhagsvikjo,Stord)
743 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 07.11.2014 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
744 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 07.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
745 61.45877 Beskrives for LRSK 100 Kortnebbgås 07.11.2014 1 Øyrane, 207272 (Førde Sentrum,Førde)
746 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 06.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
747 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 06.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
748 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 06.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
749 61.308594 Beskrives for LRSK Skogdue 06.11.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
750 63.014728 Beskrives for LRSK Konglebit 06.11.2014 2 Måvatnet, Nordmarka, 89781 (Nordmarka,Surnadal)
751 58.729254 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 06.11.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
752 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 06.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
753 63.24662 Beskrives for LRSK 1500 Polarsvømmesnipe 06.11.2014 1 Solværet, 182300 (Sør-Smøla LVO,Smøla)
754 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 05.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
755 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 05.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
756 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 05.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
757 59.660043 Beskrives for LRSK 300 Båndkorsnebb 05.11.2014 1 Fjellstua, 224480 (Fjellstua,Marker)
758 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 05.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
759 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 05.11.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
760 58.757397 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 05.11.2014 3 Gocartbanen, 78453 (Reve,Klepp)
761 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 05.11.2014 7 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
762 60.335577 Beskrives for LRSK 400 Svartbak 05.11.2014 1 helllandsfjøra, 208819 (Lofthus,Ullensvang)
763 62.50548 Beskrives for LRSK Dverggås 05.11.2014 3 Giske, 69560 (Giske,Giske)
764 68.113211 Beskrives for LRSK 300 Gransanger, underarten tristis 05.11.2014 1 Mulstøa, 116329 (Mulstøa,Flakstad)
765 70.368338 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 05.11.2014 1 Østervågen, 117103 (Vardø,Vardø)
766 58.805714 Beskrives for LRSK Rødvingetrost, underarten coburni 05.11.2014 1 Voll, Klepp, 84069 (Voll, Klepp,Klepp)
767 58.771406 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 05.11.2014 - 07.11.2014 1 Revehamna (Revekaien), 71477 (Revehamna (Revekaien),Klepp)
768 58.094718 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 04.11.2014 1 Brekneholmen, 70833 (Brekneholmen,Farsund)
769 61.166344 Beskrives for LRSK 1000 Polarjo 04.11.2014 1 Løpsjøen sør, 144110 (Løpsjøen,Åmot)
770 58.771406 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 04.11.2014 5 Revehamna (Revekaien), 71477 (Revehamna (Revekaien),Klepp)
771 66.777884 Beskrives for LRSK Dvergdykker 04.11.2014 2 Engavågen, 224458 (Engavågen,Meløy)
772 60.626407 Beskrives for LRSK Skogdue 04.11.2014 1 Nautnes, 85530 (Nautnes,Øygarden)
773 63.052423 Beskrives for LRSK 50 Hærfugl 04.11.2014 1 Vollagrenda, 224467 (Vollagrenda,Meldal)
774 63.593058 Beskrives for LRSK 100 Vannrikse 03.11.2014 1 Oset, 120723 (Liavatnet, Frosta,Frosta)
775 58.120333 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 03.11.2014 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
776 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 03.11.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
777 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 03.11.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
778 60.346492 Beskrives for LRSK 100 Svartkråke? 02.11.2014 1 Langegården, 143867 (Fjøsanger,Bergen)
779 58.120333 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 02.11.2014 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
780 68.343342 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 02.11.2014 1 Hunden, 129103 (Sandøya, Vestvågøy,Vestvågøy)
781 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 02.11.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
782 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 02.11.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
783 58.120333 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 02.11.2014 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
784 62.908341 Beskrives for LRSK Lappfiskand 02.11.2014 1 Nåsvatnet, 69550 (Nåsvatnet,Eide)
785 59.796078 Beskrives for LRSK Snadderand 02.11.2014 1 Øklandsvatnet, 71539 (Øklandsvatnet,Bømlo)
786 60.062112 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 01.11.2014 1 Sundvollen, 126469 (Sundvollen,Hole)
787 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 01.11.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
788 58.053512 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 01.11.2014 1 Eitlandsneset, 103384 (Eitland, Rosfjorden,Lyngdal)
789 59.802168 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke 01.11.2014 1 Sævarhagsvikjo, 138666 (Sævarhagsvikjo,Stord)
790 63.664035 Beskrives for LRSK Stormsvale 01.11.2014 1 valset-brekstad, 224247 (valset-brekstad,Ørland)
791 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 01.11.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
792 60.806545 Beskrives for LRSK Lappfiskand 01.11.2014 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
793 59.767536 Beskrives for LRSK 50 Svartkråke 01.11.2014 1 Mehus, 117330 (Melingskrinsen,Bømlo)
794 58.753042 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 01.11.2014 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
795 63.658691 Beskrives for LRSK Stormsvale 31.10.2014 1 Valset-Brekstad, 224237 (Valset-Brekstad,Ørland)
796 69.232744 Beskrives for LRSK Trane 31.10.2014 4 Markenes, 91090 (Balsfjorden,Balsfjord)
797 58.108971 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
798 61.31473 Beskrives for LRSK Sædgås 30.10.2014 4 Mo, 127890 (Hafslovatnet,Luster)
799 68.162801 Beskrives for LRSK 500 Tundragås, underarten flavirostris 30.10.2014 2 Bolle, 99294 (Bolle,Vestvågøy)
800 68.162801 Beskrives for LRSK 500 Tundragås, underarten flavirostris 30.10.2014 4 Bolle, 99294 (Bolle,Vestvågøy)
801 58.881927 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
802 61.397799 Beskrives for LRSK 100 Ringgås, underarten bernicla 30.10.2014 2 Syra, 224182 (Syra,Stor-Elvdal)
803 58.102882 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
804 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 30.10.2014 3 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
805 60.806545 Beskrives for LRSK Lappfiskand 30.10.2014 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
806 69.97955 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 30.10.2014 1 Komsa, Alta, 108571 (Komsa, Alta,Alta)
807 68.255976 Beskrives for LRSK Polarjo 30.10.2014 1 Kleppstad havn, 126109 (Kleppstad havn,Vågan)
808 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 10 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
809 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
810 61.072941 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 29.10.2014 1 Borudodden, 138930 (Borudodden,Lillehammer)
811 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
812 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
813 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
814 58.893112 Beskrives for LRSK Polarlomvi 29.10.2014 1 Stråholmgapet, 72555 (Jomfruland,Kragerø)
815 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
816 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Polarsvømmesnipe 29.10.2014 11 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
817 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 29.10.2014 2 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
818 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Polarsvømmesnipe 29.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
819 59.910707 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 1 Lysaker, 99004 (Lysaker,Bærum)
820 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
821 59.564447 Beskrives for LRSK Sabinemåke 28.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
822 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Grålire 28.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
823 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Grålire 28.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
824 59.925212 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Skøyen, 120772 (Skøyen,Oslo)
825 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
826 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 10 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
827 59.891647 Beskrives for LRSK Havlire 28.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
828 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
829 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Havlire 28.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
830 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
831 59.573648 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Filtvet brygge, 90254 (Filtvet,Hurum)
832 70.365846 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 28.10.2014 2 Steilnes, 107126 (Vardø,Vardø)
833 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
834 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
835 60.793456 Beskrives for LRSK Krykkje 27.10.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
836 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 27.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
837 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 27.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
838 59.573648 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Filtvet brygge, 90254 (Filtvet,Hurum)
839 58.055068 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 27.10.2014 1 Trivelskjærane, 111716 (Flekkerøy,Kristiansand)
840 59.568438 Beskrives for LRSK Ub. polar-/tyvjo 27.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
841 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 3 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
842 59.564447 Beskrives for LRSK Islom 27.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
843 58.753559 Beskrives for LRSK Jaktfalk 27.10.2014 1 Regårdsheia, 224095 (Regårdsheia,Risør)
844 63.714707 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 27.10.2014 1 Holsandbukta, 84765 (Skogn,Levanger)
845 59.307548 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
846 59.049798 Beskrives for LRSK Grålire 26.10.2014 1 Tennskjæra, 167087 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
847 59.437408 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Jeløy Radio, 71593 (Jeløy,Moss)
848 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
849 59.295036 Beskrives for LRSK Sabinemåke 26.10.2014 1 Karlsvikodden, 85272 (Karlsvika,Tønsberg)
850 59.417717 Beskrives for LRSK 100 Sabinemåke 26.10.2014 1 Fyllinga, 126595 (Karljohansvern,Horten)
851 60.532826 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 1 Blomvatnet, 224035 (Blomvatnet,Øygarden)
852 60.532826 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 2 Blomvatnet, 224035 (Blomvatnet,Øygarden)
853 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
854 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
855 60.123893 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 26.10.2014 1 Synneren Naturreservat, 70922 (Synneren Naturreservat,Ringerike)
856 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
857 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 26.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
858 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Polarsvømmesnipe 26.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
859 58.666744 Beskrives for LRSK 750 Polarjo 26.10.2014 1 sild - fie, 112815 (Sildodden,Risør)
860 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 26.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
861 65.647199 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 26.10.2014 1 Floavatnet, Vega, 92714 (Floavatnet, Vega,Vega)
862 68.242867 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 26.10.2014 1 Åsveien, Svolvær, 99318 (Åsveien, Svolvær,Vågan)
863 60.532777 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 1 Blomvatnet, 224031 (Blomvatnet,Øygarden)
864 60.532777 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 2 Blomvatnet, 224031 (Blomvatnet,Øygarden)
865 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Sildemåke 26.10.2014 32 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
866 59.437408 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Jeløy Radio, 71593 (Jeløy,Moss)
867 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 26.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
868 60.461463 Beskrives for LRSK Myrhauk 26.10.2014 1 Knappen, 178553 (Knappen,Øygarden)
869 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 26.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
870 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
871 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
872 65.982607 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 26.10.2014 4 Åsmo, 91448 (Åsmo,Herøy)
873 59.715103 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 25.10.2014 3 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
874 60.837084 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 25.10.2014 1 Gammelsrud-Rømma, Løten, 224012 (Gammelsrud-Rømma, Løten,Løten)
875 60.678742 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Gjessåssjøen øst, 136322 (Gjesåssjøen,Åsnes)
876 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
877 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
878 59.568438 Beskrives for LRSK Dvergmåke 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
879 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
880 60.57849 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
881 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
882 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
883 60.53312 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Blomvatnet, 142373 (Blomvatnet,Øygarden)
884 68.158026 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 25.10.2014 2 Sauøya, 134591 (Henningsvær,Vågan)
885 60.532743 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 1 Blomvatnet, 188778 (Blomvatnet,Øygarden)
886 60.532743 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Blomvatnet, 188778 (Blomvatnet,Øygarden)
887 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 25.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
888 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 25.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
889 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 25.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
890 63.74032 Beskrives for LRSK Polarsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
891 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
892 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
893 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
894 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
895 59.633776 Beskrives for LRSK 200 Gråstrupedykker 25.10.2014 1 Holtøya (nordspissen), 224049 (Holtøya (nordspissen),Øvre Eiker)
896 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
897 58.867567 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 - 27.10.2014 1 Tårnbukta, 72390 (Jomfruland,Kragerø)
898 59.891647 Beskrives for LRSK Gulnebblom 25.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
899 62.363481 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 25.10.2014 1 Grimstadvatnet, 75317 (Hareidlandet,Hareid)
900 63.74032 Beskrives for LRSK Polarsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
901 63.637559 Beskrives for LRSK Vannrikse 24.10.2014 1 Sandvika, 69790 (Movatnet,Levanger)
902 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
903 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 24.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
904 63.795213 Beskrives for LRSK Lirype 24.10.2014 1 Ørin industriområde, 118977 (Ørin,Verdal)
905 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 24.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
906 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
907 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 24.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
908 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
909 70.272051 Beskrives for LRSK Dvergdykker 24.10.2014 1 Gåradakvatn - Goarahatjavri, Porsanger, 103160 (Gåradakvatn - Goarahatjavri, Porsanger,Porsanger Porsángu Porsanki)
910 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 22 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
911 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 24.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
912 60.793456 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.10.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
913 58.96641 Beskrives for LRSK 300 Gulnebblom 24.10.2014 1 Nordmannbo, 116271 (Nordmannbo,Larvik)
914 59.715103 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 24.10.2014 25 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
915 58.088876 Beskrives for LRSK Rosenstær 24.10.2014 1 Nordhasselsanden midtre, 86250 (Nordhasselvika,Farsund)
916 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
917 68.244439 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 24.10.2014 1 Borgskogen, 118256 (Borge,Vestvågøy)
918 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 23.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
919 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.10.2014 2 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
920 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 23.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
921 68.099402 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 22.10.2014 1 Korshavn, 193938 (Korshavn,Flakstad)
922 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 22.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
923 58.747404 Beskrives for LRSK Sitronerle 22.10.2014 1 Søraneset, 72518 (Revtangen,Klepp)
924 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 22.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
925 59.645778 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 21.10.2014 1 Myrvoll, 157415 (Myrvoll,Trøgstad)
926 59.706803 Beskrives for LRSK Svartstrupe 21.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
927 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Gransanger, underarten tristis 21.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
928 59.173431 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
929 68.099402 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 21.10.2014 1 Korshavn, 193938 (Korshavn,Flakstad)
930 59.715103 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 21.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
931 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 21.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
932 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Sildemåke 21.10.2014 7 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
933 58.673088 Beskrives for LRSK Lappiplerke 21.10.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
934 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
935 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
936 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
937 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
938 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
939 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
940 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
941 61.956895 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 20.10.2014 10 Torskangerpollen, 100189 (Vågsøy,Vågsøy)
942 59.706803 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 20.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
943 59.259933 Beskrives for LRSK 400 Gulnebblom 20.10.2014 1 Vallø, 87506 (Vallø,Tønsberg)
944 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
945 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
946 59.885404 Beskrives for LRSK Jaktfalk 19.10.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
947 63.757571 Beskrives for LRSK 100 Tundragås, underarten flavirostris 19.10.2014 1 Rinnaunet, 223149 (Rinnaunet,Levanger)
948 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
949 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Fjæreplytt 19.10.2014 2 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
950 60.717992 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 1 Kapp brygge, 76725 (Kapp,Østre Toten)
951 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
952 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
953 59.568438 Beskrives for LRSK Ub. polar-/tyvjo 19.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
954 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
955 61.293837 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 19.10.2014 3 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
956 68.244439 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 19.10.2014 5 Borgskogen, 118256 (Borge,Vestvågøy)
957 68.103395 Beskrives for LRSK Mandarinand 19.10.2014 1 Leitetjønna, Ramberg, 212951 (Leitetjønna, Ramberg,Flakstad)
958 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 19.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
959 68.338185 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 2 Saupstadneset, Gimsøy, 71979 (Saupstadneset, Gimsøy,Vågan)
960 59.706803 Beskrives for LRSK Svartstrupe 19.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
961 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
962 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Fjæreplytt 19.10.2014 2 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
963 61.31473 Beskrives for LRSK Sædgås 19.10.2014 3 Mo, 127890 (Hafslovatnet,Luster)
964 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Fjæreplytt 19.10.2014 2 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
965 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
966 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
967 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
968 63.734972 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Myrvang, 130170 (Heir,Levanger)
969 62.775738 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.10.2014 1 Eidsvåg, 70658 (Eidsvåg,Nesset)
970 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
971 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Dvergspurv 18.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
972 63.669655 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 18.10.2014 1 Titran, 69723 (Titran,Frøya)
973 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
974 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 18.10.2014 4 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
975 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 18.10.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
976 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 18.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
977 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
978 61.364951 Beskrives for LRSK Sædgås 18.10.2014 3 Dale i Sunnfjord, 172990 (Dale i Sunnfjord,Fjaler)
979 68.281349 Beskrives for LRSK Grønnspett 18.10.2014 1 Grønnåslia Store Molla, 223587 (Grønnåslia Store Molla,Vågan)
980 68.299988 Beskrives for LRSK Brunsisik 18.10.2014 1 Mollgavlen, 213786 (Store Molla,Vågan)
981 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Kvartbekkasin 17.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
982 58.673088 Beskrives for LRSK Lappiplerke 17.10.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
983 63.756149 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 17.10.2014 1 Søgstad, 116179 (Sætersmyra,Levanger)
984 63.033203 Beskrives for LRSK Stenghauk 17.10.2014 1 Nauttjønnlia, 223777 (Hilmovola,Tydal)
985 60.458777 Beskrives for LRSK Myrhauk 16.10.2014 1 Svelgen, 90970 (Toftøy,Øygarden)
986 60.783194 Beskrives for LRSK Rosenstær 16.10.2014 1 Gjøvik, P.O. Buddingsvei ved Viken, 223700 (Gjøvik, P.O. Buddingsvei ved Viken,Gjøvik)
987 60.451308 Beskrives for LRSK 100 Myrhauk 16.10.2014 1 Fjellet, 119374 (Turøy,Fjell)
988 61.137095 Beskrives for LRSK 300 Tretåspett 16.10.2014 1 Hausen, 206474 (Hausen,Lærdal)
989 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 16.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
990 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 16.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
991 68.089744 Beskrives for LRSK Mandarinand 16.10.2014 2 Vallevannet, 175421 (Øyan,Flakstad)
992 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 16.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
993 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 16.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
994 63.026485 Beskrives for LRSK 400 Turteldue 16.10.2014 1 Freistranda, 72667 (Freistranda,Kristiansund)
995 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
996 56.545525 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.10.2014 2 Ekofisk FTP, 73936 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
997 63.024071 Beskrives for LRSK Turteldue 16.10.2014 1 Freineset, 72947 (Freineset,Kristiansund)
998 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 15.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
999 63.764226 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 15.10.2014 1 Tynesfjæra, 69820 (Tynesfjæra,Levanger)
1000 63.026485 Beskrives for LRSK 400 Turteldue 15.10.2014 1 Freistranda, 72667 (Freistranda,Kristiansund)
Klikk her for å sette observasjonssiden som startside!
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid