I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 63.792434 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 26.04.2015 1 Prestgårdsjordet, 101111 (Stiklestad,Verdal)
2 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
3 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
4 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 26.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
5 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
6 58.753042 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 26.04.2015 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
7 58.871465 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
8 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
9 58.119223 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.04.2015 1 Lebeltet nord, 215823 (Lista fyr,Farsund)
10 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
11 57.968023 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.04.2015 1 Ryvingen fyr, 86264 (Ryvingen fyr,Mandal)
12 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
13 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
14 59.88489 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 500 [Rustand] 26.04.2015 1 Østensjøvannet, 233338 (Østensjøvannet,Oslo)
15 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 26.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
16 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
17 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
18 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
19 57.968023 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.04.2015 1 Ryvingen fyr, 86264 (Ryvingen fyr,Mandal)
20 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
21 58.887841 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 26.04.2015 1 Kråka, 233370 (Jomfruland,Kragerø)
22 58.707487 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 25.04.2015 1 Salte, 91476 (Salte,Klepp)
23 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
24 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
25 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
26 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
27 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
28 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
29 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
30 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
31 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
32 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
33 63.796222 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 25.04.2015 1 Stiklestad, 69646 (Stiklestad,Verdal)
34 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 25.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
35 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
36 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
37 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
38 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
39 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
40 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
41 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
42 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
43 58.753042 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 24.04.2015 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
44 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
45 59.664452 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 24.04.2015 1 Skogsdammen, UMB, 164461 (Ås Sentrum,Ås)
46 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
47 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
48 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
49 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
50 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
51 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
52 58.887182 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
53 58.871465 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 24.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
54 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
55 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
56 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
57 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
58 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 22.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
59 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 21.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
60 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 21.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
61 63.803833 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 21.04.2015 1 Verdalselva, 76006 (Ørin,Verdal)
62 58.753042 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 21.04.2015 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
63 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 21.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
64 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 21.04.2015 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
65 58.707157 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 21.04.2015 1 Skeie, 82318 (Skeie,Klepp)
66 58.707157 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 20.04.2015 1 Skeie, 82318 (Skeie,Klepp)
67 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 20.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
68 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 20.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
69 58.753042 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 20.04.2015 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
70 59.663476 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 19.04.2015 1 Kallaksjøen, 72697 (Hæra naturreservat,Trøgstad)
71 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
72 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
73 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
74 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
75 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
76 58.707157 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie, 82318 (Skeie,Klepp)
77 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
78 58.707157 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie, 82318 (Skeie,Klepp)
79 59.663476 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 19.04.2015 1 Kallaksjøen, 72697 (Hæra naturreservat,Trøgstad)
80 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
81 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 19.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
82 58.696323 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 18.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
83 59.423635 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 100 Rørdrum 18.04.2015 1 Storelva, ved Borge, 232587 (Storelva, ved Borge,Re)
84 58.707157 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 18.04.2015 1 Skeie, 82318 (Skeie,Klepp)
85 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
86 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.04.2015 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
87 59.667057 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 17.04.2015 1 Andedammen, UMB, 83337 (Ås Sentrum,Ås)
88 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 16.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
89 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 16.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
90 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 16.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
91 59.127506 Status t.o.m. 2002: h 8 funn/10 ind 200 Pungmeis 16.04.2015 1 Pasa, 92240 (Vallermyrene,Porsgrunn)
92 63.796796 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 15.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
93 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 15.04.2015 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
94 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
95 63.796796 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 14.04.2015 - 15.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
96 62.363481 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 14.04.2015 1 Grimstadvatnet, 75317 (Hareidlandet,Hareid)
97 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
98 62.363481 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 13.04.2015 1 Grimstadvatnet, 75317 (Hareidlandet,Hareid)
99 59.666948 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 10 [Rustand] 12.04.2015 1 NMBU, Andedammen, 232198 (NMBU, Andedammen,Ås)
100 63.743216 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 11.04.2015 1 Rustgården vest, 222925 (Håa, Nesset,Levanger)
101 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 10.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
102 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 10.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
103 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
104 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 08.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
105 63.796796 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 08.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
106 59.667053 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 100 [Rustand] 07.04.2015 1 Andedammen Campus Ås, 231860 (Andedammen Campus Ås,Ås)
107 63.752755 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes? 06.04.2015 1 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
108 63.752755 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås, underarten parvipes 06.04.2015 1 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
109 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 06.04.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
110 70.387595 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 04.04.2015 1 Hornøya, 82971 (Hornøya,Vardø)
111 59.931615 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 29.03.2015 1 Langvannet, 89391 (Langvannet,Lørenskog)
112 59.859403 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Polargås] 28.03.2015 1 Øyeren (sentral vannflate sør for øyene), 207805 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
113 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 28.03.2015 - 06.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
114 58.669685 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni? 26.03.2015 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
115 58.669685 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni? 25.03.2015 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
116 58.767597 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.03.2015 1 Reve nord, 74897 (Reve,Klepp)
117 70.363539 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 22.03.2015 - 24.03.2015 1 Svartnes ved Vardø, 79064 (Svartnes ved Vardø,Vardø)
118 59.132402 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Niland 20.03.2015 1 Krusetertjern, 76232 (Krusetertjern,Halden)
119 58.669685 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråmåke x kaspimåke 12.03.2015 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
120 62.252779 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Gråmåke x kaspimåke 07.03.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
121 62.252779 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Gråmåke x kaspimåke 06.03.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
122 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 04.03.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
123 70.854769 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 01.03.2015 - 03.03.2015 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
124 58.669685 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråmåke x kaspimåke 17.02.2015 1 Håtangen, 71061 (Nærland,Hå)
125 62.252779 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 16.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
126 58.871465 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 11.02.2015 - 27.02.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
127 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 06.02.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
128 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 27.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
129 63.152761 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) 500 Ismåke 21.01.2015 1 Seglråa, 226344 (Seglråa,Aure)
130 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 18.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
131 59.067457 Status t.o.m. 2002: 5 funn 400 Vannpiplerke 03.01.2015 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
132 58.850824 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 03.01.2015 1 Løkstad, 72396 (Jomfruland,Kragerø)
133 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 01.01.2015 2 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
134 58.928685 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 01.01.2015 - 04.03.2015 1 Grannesbukta, 87327 (Hafrsfjorden,Sola)
135 59.431262 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.12.2014 1 Sjøbadet, 86245 (Jeløy,Moss)
136 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 22.11.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
137 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 22.11.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
138 62.859924 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 14.11.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
139 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 08.11.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
140 58.109312 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 04.11.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
141 59.142321 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.10.2014 1 Viksletta, 78229 (Vik,Halden)
142 61.117943 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
143 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
144 59.344507 Status t.o.m. 2002: 12 funn 200 Balearlire 26.09.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
145 63.365147 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind 500 Dverglerke 07.09.2014 - 12.09.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
146 63.410896 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 07.09.2014 - 12.09.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
147 63.80147 Status t.o.m. 2002: h/21 funn Tereksnipe 03.09.2014 1 Tjønnøya sone 7, 122122 (Været landskapsvernområde,Bjugn)
148 62.978711 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brakksvaler 16.07.2014 - 14.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
149 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 - 18.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
150 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
151 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 - 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
152 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
153 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 - 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
154 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
155 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
156 58.115496 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
157 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
158 59.707223 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 300 Rørdrum 31.05.2014 1 Grepperudøya, 216298 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
159 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
160 58.115496 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
161 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
162 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
163 58.109092 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
164 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
165 59.490551 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 20.04.2014 - 21.04.2014 1 Viksefjorden, 92973 (Viksefjorden,Sveio)
166 70.363539 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 02.04.2014 1 Svartnes ved Vardø, 79064 (Svartnes ved Vardø,Vardø)
167 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 14.02.2014 - 07.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
168 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 12.02.2014 - 24.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
169 65.93309 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1500 Rørdrum 05.02.2014 1 Austbø, Altra, 100920 (Austbø, Altra,Alstahaug)
170 62.906338 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 29.11.2013 - 30.11.2013 1 Isingvågen, 75352 (Svanvika,Eide)
171 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstjert, underarten samamisicus 23.11.2013 - 24.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
172 59.173431 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.11.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
173 60.390449 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.11.2013 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
174 58.109092 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle 18.10.2013 - 20.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
175 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 26.09.2013 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
176 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 25.09.2013 3 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
177 67.67502 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind 400 Sibirpiplerke 24.09.2013 2 Marka, 136204 (Værøy,Værøy)
178 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 22.09.2013 2 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
179 70.800956 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 19.09.2013 1 Hopseidet, 84117 (Hopseidet,Lebesby)
180 59.437 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 14.09.2013 1 jeløya, 220947 (jeløya,Moss)
181 64.019639 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 09.09.2013 - 10.09.2013 1 Skei, Ogndal, 105041 (Skei, Ogndal,Steinkjer)
182 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
183 58.094836 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 06.09.2013 1 Lista flyplass øst, 88813 (Lista Flyplass,Farsund)
184 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 05.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
185 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 03.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
186 64.092349 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 31.08.2013 1 Binde, 138257 (Binde,Steinkjer)
187 58.112721 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 30.08.2013 - 31.08.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
188 58.121287 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 01.08.2013 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
189 58.108918 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 29.07.2013 1 Sjøfuglbua, 192118 (Lista fyr,Farsund)
190 59.948461 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 19.07.2013 1 Eine, Lommedalen, 194224 (Eine, Lommedalen,Bærum)
191 59.941542 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 17.07.2013 1 Gullhaug, 89371 (Bærums Verk,Bærum)
192 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 14.07.2013 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
193 60.460722 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 21.06.2013 - 24.06.2013 1 Brandbu, korsen, 199047 (Brandbu, korsen,Gran)
194 59.57223 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 20.06.2013 - 29.06.2013 1 Rogsti, 199941 (Rogsti,Vestby)
195 60.665742 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 19.06.2013 - 03.07.2013 1 Kloppen, 111344 (Kloppen,Østre Toten)
196 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 17.06.2013 - 24.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
197 60.704909 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 06.06.2013 - 12.06.2013 1 Eriksrudtjernet, 109222 (Eriksrudtjernet,Vestre Toten)
198 62.152622 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 01.06.2013 1 Furuhauglie, 165738 (Haukskardmyrin,Dovre)
199 59.948046 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind 100 Østsanger 28.05.2013 1 Sæteren Gård, 121209 (Sæteren Gård,Bærum)
200 60.806545 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 27.05.2013 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
201 60.665516 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 25.05.2013 - 12.06.2013 1 Håjen, 114044 (Håjen,Østre Toten)
202 59.337037 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 24.05.2013 1 Ramstad, Ågårdselva, 196786 (Ramstad, Ågårdselva,Sarpsborg)
203 58.087343 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 19.05.2013 1 Hellemyra sør, 70810 (Hellemyra, Lista,Farsund)
204 58.112718 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.05.2013 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
205 58.022454 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 17.05.2013 1 Bankebukta, 70131 (Bankebukta,Mandal)
206 58.110813 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 17.05.2013 1 Langåkerjordene, 176453 (Langåker,Farsund)
207 71.089571 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 16.05.2013 1 Slettnes Fyr, 96781 (Slettnes,Gamvik)
208 67.307547 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 13.05.2013 1 Givær, 211957 (Givær,Bodø)
209 59.202618 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 11.05.2013 - 13.05.2013 1 Vollgravene, 132761 (Gamlebyen,Fredrikstad)
210 58.121736 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 06.05.2013 1 Stavemyra, 121241 (Stave,Farsund)
211 58.09034 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 04.05.2013 1 Søgnejordet, 170588 (Søgnejordet,Søgne)
212 61.540766 Status t.o.m. 2002: 43 funn 100 Steppehauk 29.04.2013 1 Sperrehaugen, 217929 (Sperrehaugen,Ringebu)
213 58.108793 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 06.04.2013 1 Åna, 70849 (Slevdalsvann,Farsund)
214 62.36659 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 11.03.2013 1 Hareid, 98127 (Hareidlandet,Hareid)
215 69.322221 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 03.03.2013 1 GrønnbuaII, 101957 (Andenes,Andøy)
216 62.252779 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 27.02.2013 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
217 62.915035 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 27.02.2013 1 Eide, 75353 (Eide,Eide)
218 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 18.02.2013 - 20.03.2013 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
219 58.327049 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 01.02.2013 1 Løgan Fuglefredningsområde, 123326 (Løgan Fuglefredningsområde,Flekkefjord)
220 58.108793 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 28.12.2012 1 Åna, 70849 (Slevdalsvann,Farsund)
221 58.092424 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 19.12.2012 1 Tingvollen, 171957 (Vanse,Farsund)
222 60.390449 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 19.12.2012 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
223 69.469332 Status t.o.m. 2002: 2 funn Ørnvåk 01.11.2012 1 Bøvær, 139139 (Bøvær,Berg)
224 58.034272 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 01.11.2012 1 Jåbekk, 69578 (Jåbekk,Mandal)
225 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 19.10.2012 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
226 69.272076 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 19.10.2012 1 Seljelvnes, 85221 (Seljelvnes,Balsfjord)
227 59.482139 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 06.10.2012 1 Nesbukta, Jeløya, 186309 (Nesbukta, Jeløya,Moss)
228 62.859924 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 29.09.2012 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
229 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 21.09.2012 - 22.09.2012 3 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
230 59.342882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 20.09.2012 - 28.09.2012 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
231 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 19.09.2012 2 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
232 67.67502 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind 400 Sibirpiplerke 18.09.2012 1 Marka, 136204 (Værøy,Værøy)
233 58.015565 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 01.09.2012 1 Gismerøya, 69579 (Gismerøya,Mandal)
234 59.173431 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 21.08.2012 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
235 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2012 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
236 60.487382 Status t.o.m. 2002: 66 funn 500 Elvesanger 15.07.2012 - 22.07.2012 1 Feiring, 87968 (Feiring,Eidsvoll)
237 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 12.06.2012 - 13.06.2012 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
238 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 08.06.2012 - 09.06.2012 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
239 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.06.2012 - 18.06.2012 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
240 60.800387 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 28.05.2012 1 Flagstadelvdeltaet (delområde I), 85438 (Åkersvika,Hamar)
241 68.243025 Status t.o.m. 2002: 5 funn Steppeørn 27.05.2012 1 Badeplassen Svolvær, 176586 (Badeplassen Svolvær,Vågan)
242 70.505785 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 27.05.2012 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
243 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 26.05.2012 - 21.06.2012 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
244 59.078395 Status t.o.m. 2002: 5 funn Middelhavssteinskvett 24.05.2012 1 Utgårdskilen, 129282 (Vesterøy,Hvaler)
245 59.038483 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2012 1 Søndre Asmaløy, 72012 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
246 58.109092 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 22.05.2012 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
247 60.697993 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 20.05.2012 - 21.05.2012 1 Strætkvern, 162208 (Strætkvern,Våler)
248 58.040858 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 18.05.2012 1 Dybo, 78341 (Dybo,Mandal)
249 62.260131 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 15.05.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
250 58.034272 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 12.05.2012 1 Jåbekk, 69578 (Jåbekk,Mandal)
251 69.235891 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 07.05.2012 1 Løkeng, Bergneset, 179505 (Løkeng, Bergneset,Balsfjord)
252 63.781408 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 05.05.2012 1 Mo, 139439 (Raset,Verdal)
253 63.699545 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 16.04.2012 1 Hotran, 203855 (Fiborgtangen,Levanger)
254 70.616387 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 12.04.2012 1 Straumsnesvatnet, 94403 (Båtsfjord,Båtsfjord)
255 62.474357 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 11.03.2012 1 Ålesund Sentrum, 95907 (Ålesund Sentrum,Ålesund)
256 63.125434 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 23.02.2012 - 01.03.2012 1 Gomalandet, 75223 (Gomalandet,Kristiansund)
257 62.505231 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 20.02.2012 - 26.02.2012 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
258 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 09.02.2012 - 10.02.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
259 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 03.02.2012 - 18.02.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
260 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 03.02.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
261 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 02.02.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
262 62.883624 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 29.01.2012 1 Skjæret, 75113 (Harøysund,Fræna)
263 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 24.01.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
264 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 22.01.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
265 62.232236 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 22.01.2012 - 23.01.2012 1 Voksevegen, 95175 (Sandsøya,Sande)
266 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 21.01.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
267 63.125434 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 17.01.2012 1 Gomalandet, 75223 (Gomalandet,Kristiansund)
268 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 13.01.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
269 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 11.01.2012 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
270 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 03.12.2011 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
271 59.173431 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 27.10.2011 - 01.11.2011 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
272 62.859924 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 24.10.2011 - 25.10.2011 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
273 62.859924 Status t.o.m. 2002: 9 funn Tundrapiplerke 02.10.2011 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
274 58.761346 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Møller, underarten halimodendri 25.09.2011 1 Revtangen OS, 87682 (Reve,Klepp)
275 58.696323 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 25.09.2011 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
276 58.716751 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 21.09.2011 - 27.09.2011 1 Vik, 79820 (Vik,Klepp)
277 62.213808 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 21.09.2011 - 27.09.2011 1 Voksa SØ, 137563 (Voksa,Sande)
278 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 20.09.2011 3 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
279 65.674201 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 19.09.2011 1 Gladstad Vest, 130032 (Gladstad,Vega)
280 67.506878 Status t.o.m. 2002: 63 funn/66 ind 300 Sitronerle 18.09.2011 1 Tyvsøya, 82528 (Røstlandet,Røst)
281 58.680426 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 18.09.2011 1 Potetjordene øst, 119168 (Nærland,Hå)
282 58.736742 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 28.08.2011 - 29.08.2011 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
283 58.800757 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 28.08.2011 - 29.08.2011 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
284 63.369846 Status t.o.m. 2002: 63 funn/66 ind 500 Sitronerle 19.08.2011 1 Kongsvoll, 113461 (Kongsvoll,Smøla)
285 60.664927 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 12.07.2011 - 14.07.2011 1 Damstokken bru, 164890 (Kloppen,Østre Toten)
286 59.457458 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 03.07.2011 - 08.07.2011 1 Søby nordre (nordvest), 164602 (Gjølsjøen,Marker)
287 60.23619 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 29.06.2011 - 01.07.2011 1 Vestre Leikvang, 164119 (Sander,Sør-Odal)
288 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 27.06.2011 - 29.06.2011 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
289 60.758989 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 24.06.2011 - 26.06.2011 1 Possåsen, 88377 (Possåsen,Åsnes)
290 59.269038 Status t.o.m. 2002: 43 funn 200 Busksanger 23.06.2011 - 26.06.2011 1 Onsøy Stasjon, 163506 (Onsøy Stasjon,Fredrikstad)
291 60.665659 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 22.06.2011 - 22.07.2011 3 Kloppen øst, 164550 (Kloppen,Østre Toten)
292 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 21.06.2011 - 22.06.2011 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
293 60.400524 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 20.06.2011 - 24.06.2011 1 Nerhagen, 163236 (Nerhagen,Grue)
294 60.76791 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2011 1 Horne, 79944 (Starene,Stange)
295 60.577897 Status t.o.m. 2002: 43 funn 300 Busksanger 19.06.2011 - 26.06.2011 1 Korsen øvre, 163461 (Korsen,Vestre Toten)
296 58.967804 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 15.06.2011 - 21.06.2011 1 Renseparken, 145484 (Litla Stokkavatnet,Stavanger)
297 63.433697 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 11.06.2011 1 Nordvika, Smøla, 70470 (Nordvika, Smøla,Smøla)
298 59.258718 Status t.o.m. 2002: 43 funn 200 Busksanger 08.06.2011 - 16.06.2011 1 Gretnesdalen, 78106 (Gretnes,Fredrikstad)
299 59.264381 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 05.06.2011 - 13.06.2011 1 Gretnes, 90994 (Gretnes,Fredrikstad)
300 70.539655 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2011 1 Hamningberg, 81107 (Hamningberg,Båtsfjord)
301 59.276147 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 50 Stork 29.05.2011 1 Haugjordet, 129404 (Ulefoss sentrum,Nome)
302 68.669271 Status t.o.m. 2002: 82 funn/84 ind Egretthegre 29.05.2011 1 Førevannet , Bø, 161216 (Førevannet , Bø,Bø)
303 59.198206 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 27.05.2011 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
304 69.243134 Status t.o.m. 2002: 82 funn/84 ind Egretthegre 20.05.2011 1 Nyvoll, 98406 (Balsfjorden,Balsfjord)
305 68.669094 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 20.05.2011 1 Jektnes, 160348 (Jektnes,Sortland)
306 61.213613 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 08.05.2011 1 Mjødokka, 159798 (Mjødokka,Gausdal)
307 68.013276 Status t.o.m. 2002: 16 funn 750 Svarthodespurv 06.05.2011 1 Trollosen, 159655 (Sørbygda,Hamarøy)
308 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 22.04.2011 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
309 59.203368 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 29.10.2010 1 Katrineborg, 141732 (Katrineborg,Fredrikstad)
310 62.260131 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 09.10.2010 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
311 62.859924 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 08.10.2010 - 09.10.2010 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
312 59.30582 Status t.o.m. 2002: 11 funn Blåstjert 08.10.2010 1 Siratun, 71387 (Utsira,Utsira)
313 59.307548 Status t.o.m. 2002: 11 funn Blåstjert 07.10.2010 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
314 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 30.09.2010 - 01.10.2010 3 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
315 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 19.09.2010 - 27.09.2010 6 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
316 60.486471 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 10.08.2010 1 Toftøy, 71761 (Toftøy,Øygarden)
317 61.882724 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 13.07.2010 1 Drevsjø, 145721 (Drevsjø,Engerdal)
318 60.665659 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 28.06.2010 - 02.07.2010 1 Kloppen øst, 164550 (Kloppen,Østre Toten)
319 58.755828 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 29.05.2010 1 Malaneset, 86889 (Orrevatnet,Klepp)
320 62.229658 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 26.05.2010 1 Tufsingerelv, 139322 (Tufsingdalen,Os)
321 63.410896 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 12.05.2010 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
322 60.76791 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ringand x toppand 17.04.2010 1 Horne, 79944 (Starene,Stange)
323 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 04.02.2010 - 05.02.2010 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
324 59.315376 Status t.o.m. 2002: 5 funn 300 Vannpiplerke 28.01.2010 1 Hestholmen, 95178 (Kurefjorden,Råde)
325 59.173431 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 20.11.2009 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
326 63.845344 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 23.10.2009 - 24.10.2009 3 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
327 60.390449 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amerikagråmåke? 09.10.2009 - 30.10.2010 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
328 62.859924 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 24.09.2009 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
329 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Gråsisik, underarten rostrata 24.09.2009 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
330 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 23.09.2009 - 04.10.2009 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
331 62.859924 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Gulnebblire 19.09.2009 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
332 59.209982 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 19.09.2009 1 Gudeberg, 99129 (Søndre Grav,Fredrikstad)
333 58.015565 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 21.08.2009 1 Gismerøya, 69579 (Gismerøya,Mandal)
334 59.173431 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 11.08.2009 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
335 58.736742 Status t.o.m. 2002: 23 funn/24 ind Rustsnipe 05.08.2009 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
336 61.793726 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 16.07.2009 1 Melingen, 114117 (Melingen,Vågå)
337 63.08774 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 30.06.2009 - 01.07.2009 1 Bolgvågen, 72670 (Bolgvågen,Kristiansund)
338 61.115659 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 24.06.2009 1 Amundstad, 112166 (Rena,Åmot)
339 60.537798 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 22.06.2009 1 Strandsjøen, 71776 (Strandsjøen,Åsnes)
340 60.530286 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 21.06.2009 1 Trangsrud, 88654 (Trangsrud,Grue)
341 60.410364 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 21.06.2009 - 22.06.2009 1 Sørli, 111966 (Oppåker,Grue)
342 60.663715 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 21.06.2009 - 01.07.2009 1 Håjenbakken, 112210 (Håjen,Østre Toten)
343 63.006364 Status t.o.m. 2002: 32 funn Ringnebbmåke 12.06.2009 1 Vevang, 75384 (Vevang,Eide)
344 60.186559 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 31.05.2009 - 07.06.2009 1 Mårud, 86651 (Mårud,Sør-Odal)
345 60.794402 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 27.05.2009 1 Hamar sentrum, 84243 (Hamar sentrum,Hamar)
346 63.403427 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 27.05.2009 1 Moldvassheia, 72442 (Moldvassheia,Smøla)
347 58.109312 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.05.2009 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
348 58.094091 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 16.04.2009 1 Brynåsen, 106379 (Vanse,Farsund)
349 58.110231 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 16.04.2009 1 Groda, 70940 (Lista fyr,Farsund)
350 58.090028 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 10.04.2009 1 Grimsby, 86940 (Grimsby,Farsund)
351 58.035115 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 24.03.2009 1 Ramslandsvågen, 126825 (Ramslandsvågen,Lindesnes)
352 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.01.2009 - 24.03.2009 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
353 60.341633 Status t.o.m. 2002: 69 funn/99 ind etter 1950 (H SJ) Polarsvømmesnipe 30.10.2008 1 Langeholmen, 90982 (Nordåsvannet,Bergen)
354 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 02.10.2008 - 04.10.2008 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
355 62.859924 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Gulnebblire 29.09.2008 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
356 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 [Polargås] 29.09.2008 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
357 67.522085 Status t.o.m. 2002: 43 funn 2500 Busksanger 29.09.2008 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
358 67.522085 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind 2500 Sibirpiplerke 28.09.2008 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
359 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Sitronerle x gulerle 17.09.2008 - 19.09.2008 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
360 78.336228 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 750 Alaskasnipe 26.06.2008 1 sørøstsiden, 142865 (Sassendeltaet,Svalbard)
361 59.300093 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.06.2008 - 27.06.2008 1 Bygnes, 193984 (Bygnes,Karmøy)
362 63.121943 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 09.06.2008 - 10.06.2008 1 Gløsvågen sør, 74630 (Gløsvågen,Kristiansund)
363 58.5462 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 08.06.2008 - 09.06.2008 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
364 59.315004 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2008 - 13.06.2008 1 Skinnerflo, 72045 (Skinnerflo,Råde)
365 58.758731 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 03.06.2008 1 Heiatjørn (Njåtjørna), 85200 (Heiatjørn (Njåtjørna),Time)
366 58.800757 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 02.06.2008 - 03.06.2008 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
367 60.741906 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 01.06.2008 - 27.06.2008 1 Tørråssjøen, 72775 (Tørråssjøen,Våler)
368 59.307548 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 28.05.2008 - 30.05.2008 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
369 58.091044 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 10.05.2008 1 Grimsbykilen, 70795 (Hanangervann,Farsund)
370 58.542502 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 01.05.2008 1 Kjetså, 70336 (Kjetså,Evje og Hornnes)
371 60.804539 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind 500 Svarthalsdykker 29.04.2008 - 30.04.2008 1 Dokkadeltaet, 87195 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
372 67.207066 Status t.o.m. 2002: 82 funn/84 ind 100 Egretthegre 27.04.2008 1 Seinesodden, 141486 (Seinesodden,Bodø)
373 62.260131 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 24.02.2008 1 Sandsøya, 73329 (Sandsøya,Sande)
374 71.083124 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) 300 Ismåke 02.01.2008 1 Inga, 185186 (Ingøya,Måsøy)
375 63.667748 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Polarsisik, underarten hornemanni 08.12.2007 3 Heia, 71422 (Titran,Frøya)
376 60.382505 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Grønlandsmåke, underarten kumlieni 03.12.2007 1 Store Lungegårdsvannet, 69494 (Store Lungegårdsvannet,Bergen)
377 58.015565 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 09.11.2007 1 Gismerøya, 69579 (Gismerøya,Mandal)
378 63.776485 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 21.10.2007 1 Merkefeltet, 78771 (Nes,Bjugn)
379 62.961672 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Polargås, underarten minima] 13.10.2007 - 21.10.2007 1 Hustadbukta, 69567 (Hustadbukta,Fræna)
380 64.048386 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 04.10.2007 1 Nordbuan, 78633 (Nordbuan - Trettholmen,Frøya)
381 64.037856 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 04.10.2007 1 Kunna, 74523 (Kunna - Kalvan,Frøya)
382 64.170568 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 02.10.2007 - 03.10.2007 6 Husøya i Halten, 75052 (Halten,Frøya)
383 63.669655 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 29.09.2007 - 12.10.2007 14 Titran, 69723 (Titran,Frøya)
384 63.845344 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Polarsisik, underarten hornemanni 27.09.2007 - 30.09.2007 13 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
385 67.522085 Status t.o.m. 2002: 1 funn 2500 Kanadalo 26.09.2007 - 05.10.2007 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
386 59.655343 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 21.09.2007 1 Drøbaksundet (Bu), 70901 (Drøbaksundet (Bu),Hurum)
387 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Gråsisik, underarten rostrata 19.09.2007 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
388 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Gråsisik, underarten rostrata 19.09.2007 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
389 63.298747 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 17.09.2007 1 Edøya, 69942 (Edøya,Smøla)
390 58.991477 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 08.08.2007 2 Sørli, 99797 (Viste,Randaberg)
391 69.272076 Status t.o.m. 2002: 14 funn Alpeseiler 15.07.2007 1 Seljelvnes, 85221 (Seljelvnes,Balsfjord)
392 63.410896 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 25.06.2007 - 01.07.2007 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
393 60.193391 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 13.06.2007 - 16.06.2007 1 Noret, 87963 (Vingersjøen,Kongsvinger)
394 69.211446 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 750 [Polargås, underarten minima] 16.05.2007 - 17.05.2007 1 Breivik, 120550 (Breivik,Andøy)
395 58.072787 Status t.o.m. 2002: 12 funn Triel 22.04.2007 1 Hanangermona, 70790 (Hanangermona,Farsund)
396 58.874321 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 20.10.2006 1 Bærøy, 72401 (Bærøy,Kragerø)
397 62.859924 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 23.09.2006 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
398 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 21.09.2006 10 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
399 67.548582 Status t.o.m. 2002: h/t 2000 Dvergterne 05.09.2006 1 Langneset, sjøfuglbua, 117356 (Røstlandet,Røst)
400 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.08.2006 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
401 71.089571 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 29.06.2006 1 Slettnes Fyr, 96781 (Slettnes,Gamvik)
402 63.742372 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Blåvingeand x skjeand 30.05.2006 1 Fugletårnet, 72619 (Eidsvatnet fuglefredningsområde,Bjugn)
403 58.109312 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 26.05.2006 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
404 67.258847 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 21.05.2006 1 Klungsetvika, 88187 (Klungsetvika,Fauske)
405 58.800757 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 04.05.2006 - 05.05.2006 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
406 58.109312 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 04.05.2006 - 05.05.2006 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
407 61.045382 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) 400 Sabinemåke 19.11.2005 1 Vingrom, 103225 (Vingrom,Lillehammer)
408 58.080939 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 06.11.2005 1 Steinsvika, 86316 (Nordhasselvika,Farsund)
409 68.79909 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 30.09.2005 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
410 70.437998 Status t.o.m. 2002: 69 funn/99 ind etter 1950 (H SJ) 2500 Polarsvømmesnipe 27.09.2005 1 Lopphavet, 171590 (Lopphavet,Loppa)
411 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 22.09.2005 0 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
412 59.204082 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 08.08.2005 - 28.08.2005 1 Isegran, 96121 (Isegran,Fredrikstad)
413 70.145927 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 21.07.2005 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
414 61.148354 Status t.o.m. 2002: 43 funn Busksanger 05.06.2005 - 06.06.2005 1 Bjørstad, Lillehammer, 127508 (Bjørstad, Lillehammer,Lillehammer)
415 58.731703 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.06.2005 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
416 58.871465 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 02.06.2005 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
417 59.389299 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 25.05.2005 - 27.05.2005 1 Akkerhaugen, 82885 (Akkerhaugen,Sauherad)
418 69.211446 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 750 [Polargås, underarten minima] 20.05.2005 1 Breivik, 120550 (Breivik,Andøy)
419 63.800051 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 10.05.2005 1 Molo-E6, 69644 (Ørin,Verdal)
420 61.117943 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 06.05.2005 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
421 60.913955 Status t.o.m. 2002: 47 funn Amerikakrikkand 17.04.2005 1 Korgerstuguvika, 79927 (Stein,Ringsaker)
422 59.655343 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 21.09.2004 6 Drøbaksundet (Bu), 70901 (Drøbaksundet (Bu),Hurum)
423 59.686701 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 21.09.2004 1 Håøya, 85926 (Håøya,Frogn)
424 67.522085 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 2500 Polarsisik, underarten hornemanni 19.09.2004 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
425 66.499641 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) 1000 Sabinemåke 19.09.2004 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
426 59.544608 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 18.09.2004 1 Hulvik, 120894 (Hulvik,Vestby)
427 58.80665 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.06.2004 1 Vasshusvika, 73465 (Grudavatnet,Klepp)
428 68.488567 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 06.06.2004 1 Svanevatnet, 120082 (Svanevatnet,Evenes)
429 63.464363 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) 500 Sabinemåke 23.12.2003 1 Steinsøysundet, 78663 (Steinsøysundet,Smøla)
430 58.90046 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 12.11.2003 1 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
431 59.307548 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 18.10.2003 - 20.10.2003 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
432 59.307824 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 16.10.2003 1 Herberg, 72509 (Utsira,Utsira)
433 59.307548 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 13.10.2003 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
434 58.015565 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 31.07.2003 1 Gismerøya, 69579 (Gismerøya,Mandal)
435 69.277098 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 07.06.2003 1 Skjæret, 91739 (Balsfjorden,Balsfjord)
436 59.301127 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 07.06.2003 - 12.06.2003 1 Austrheim, 78088 (Utsira,Utsira)
437 58.871465 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 30.05.2003 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
438 70.454958 Status t.o.m. 2002: 135 funn/152 ind (h SJ) Sabinemåke 12.05.2003 1 Repparfjorden, indre, 76674 (Repparfjorden, indre,Kvalsund)
439 58.086148 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 29.03.2003 1 Sangvik, 170589 (Søgnejordet,Søgne)
440 59.730786 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe 26.09.2002 1 Hiskjo, 82876 (Hiskjo,Bømlo)
441 59.228989 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 08.09.2002 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
442 59.198206 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 08.09.2002 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
443 63.776485 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Hvithodespurv x gulspurv 04.09.2002 1 Merkefeltet, 78771 (Nes,Bjugn)
444 57.98636 Status t.o.m. 2002: 128 funn/135 ind Rosenstær 27.06.2002 1 Skjernøy, 70130 (Skjernøy,Mandal)
445 63.334299 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 22.06.2002 1 Ringsøya, 78669 (Sør-Smøla LVO,Smøla)
446 71.030624 Status t.o.m. 2002: 128 funn/135 ind Rosenstær 19.06.2002 4 Mehamnsør, 174641 (Mehamn,Gamvik)
447 58.871465 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 05.06.2002 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
448 59.344335 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 26.05.2002 1 Rosnesbukta, 228834 (Rosnesbukta,Rygge)
449 59.771399 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 06.05.2002 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
450 59.307548 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 04.10.2001 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
451 58.109312 Status t.o.m. 2002: 128 funn/135 ind Rosenstær 09.09.2001 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
452 58.08188 Status t.o.m. 2002: 82 funn/84 ind Egretthegre 01.09.2001 - 02.09.2001 1 Hanangervann, 70642 (Hanangervann,Farsund)
453 58.443799 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Gulnebblire 17.08.2001 1 Spornes, 86135 (Spornes,Arendal)
454 58.689298 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 25.05.2001 - 27.05.2001 2 Søylandsvatnet, 71051 (Søylandsvatnet,Hå)
455 59.216025 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 10.04.2001 1 Ferkingstadskogen, 74845 (Ferkingstadskogen,Karmøy)
456 59.204709 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 04.04.2001 1 Blikshavn, 73863 (Blikshavn,Karmøy)
457 68.407291 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 20.01.2001 - 20.02.2001 1 Håkvikleira, 74366 (Håkvika,Narvik)
458 58.78097 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Hvithodespurv x gulspurv 09.11.2000 1 Hodne, 83755 (Hodne,Klepp)
459 58.109312 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 07.11.2000 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
460 59.148172 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 26.10.2000 1 Skudeneshavn, 75988 (Skudeneshavn,Karmøy)
461 59.232187 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 17.10.2000 1 Ferkingstad hamn, 77266 (Ferkingstad hamn,Karmøy)
462 58.881927 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ub. skrikørn 23.09.2000 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
463 Status t.o.m. 2002: h 50 funn/56 ind (etter 1987) Lappsanger - Vestre Jakobselv 21 Vadsø (Finnmark, 7842250)
464 70.11219 Status t.o.m. 2002: h 50 funn/56 ind (etter 1987) Lappsanger 01.08.2000 - 02.08.2000 1 Vestre Jakobselv, 81113 (Vestre Jakobselv,Vadsø)
465 58.765534 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2000 1 Revevika, 81265 (Orrevatnet,Klepp)
466 63.699723 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 23.04.2000 1 Fitjanfjæra, 97664 (Hovsfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
467 58.109312 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 15.10.1999 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
468 58.755445 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 04.10.1999 1 Reve, 99744 (Reve,Klepp)
469 58.987891 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 500 Gulnebblire 03.10.1999 1 Langesundstangen, 75616 (Langesundstangen,Bamble)
470 69.272076 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 26.09.1999 1 Seljelvnes, 85221 (Seljelvnes,Balsfjord)
471 58.800757 Status t.o.m. 2002: 82 funn/84 ind Egretthegre 29.05.1999 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
472 58.1058 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 20.05.1999 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
473 58.755445 Status t.o.m. 2002: 10 funn Tartarsanger 06.10.1998 1 Reve, 99744 (Reve,Klepp)
474 59.307548 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 26.09.1998 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
475 58.800757 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 09.09.1998 - 19.09.1998 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
476 60.053352 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 28.06.1998 1 Rotnes, 91738 (Rotnes,Nittedal)
477 67.522085 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 2500 Sibirlo 14.06.1998 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
478 68.822861 Status t.o.m. 2002: h 108 funn/109 ind (etter 1900) Glente 07.06.1998 1 Sleppelv, 91336 (Sleppelv,Målselv)
479 59.300066 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 31.05.1998 1 Tuevågen, 133436 (Utsira,Utsira)
480 65.972047 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 03.05.1998 1 Herøysundet, 92565 (Herøysundet,Herøy)
481 59.175547 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 22.11.1997 1 Sandve, 74889 (Sandve,Karmøy)
482 59.175547 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 15.11.1997 1 Sandve, 74889 (Sandve,Karmøy)
483 59.301127 Status t.o.m. 2002: 3 funn Brunkinnskogtrost 04.10.1997 1 Austrheim, 78088 (Utsira,Utsira)
484 58.831616 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 06.06.1997 - 13.06.1997 2 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
485 69.317644 Status t.o.m. 2002: 14 funn Alpeseiler 05.06.1997 1 Slettmo, 91740 (Balsfjorden,Balsfjord)
486 59.740042 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 30.05.1997 - 09.06.1997 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
487 59.217016 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 23.05.1997 1 Taravika, 73444 (Taravika,Karmøy)
488 58.800757 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 19.05.1997 - 21.05.1997 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
489 59.350743 Status t.o.m. 2002: 128 funn/135 ind Rosenstær 06.07.1996 - 15.07.1996 1 Skeie, Karmøy, 117328 (Skeie, Karmøy,Karmøy)
490 69.024464 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 27.06.1996 1 Grenseberget, 96645 (Grenseberget,Sør-Varanger)
491 66.778144 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 13.04.1996 1 Engavågen, 88807 (Engavågen,Meløy)
492 58.731819 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 17.09.1995 - 18.09.1995 1 Orre, 99738 (Orre,Klepp)
493 59.706803 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 20.06.1995 - 25.06.1995 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
494 63.419319 Status t.o.m. 2002: 10 funn 200 Sumpsanger 10.06.1995 - 14.06.1995 1 Gåsvatnet, 70539 (Frostadheia,Smøla)
495 63.017983 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 04.06.1995 1 Hosetvatnet, 75356 (Hosetvatnet,Averøy)
496 58.871465 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.1995 - 03.06.1995 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
497 58.760895 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 27.06.1994 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
498 68.388469 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 21.06.1994 - 26.06.1994 1 Dalen Laukvik, 176584 (Dalen Laukvik,Vågan)
499 68.289368 Status t.o.m. 2002: 14 funn/18 ind 2500 Rødhodeand 15.06.1994 1 Grunnvannet Naturreservat, 126677 (Grunnvannet Naturreservat,Ballangen)
500 58.731703 Status t.o.m. 2002: 42 funn/53 ind Stivhaleand 15.05.1994 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
501 63.792434 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 26.04.2015 2 Prestgårdsjordet, 101111 (Stiklestad,Verdal)
502 61.287989 Beskrives for LRSK Snadderand 26.04.2015 2 Teinåsen, 232573 (Teinåsen,Fjaler)
503 59.888771 Beskrives for LRSK Sildemåke, underarten graellsii 26.04.2015 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
504 61.292058 Beskrives for LRSK 300 Snadderand 26.04.2015 2 Sagepollen, 137923 (Sagepollen,Fjaler)
505 60.872548 Beskrives for LRSK Trelerke 26.04.2015 1 Starmoen, 80771 (Starmoen,Elverum)
506 69.973058 Beskrives for LRSK Sothøne 26.04.2015 1 Altaelvmunningen, 71283 (Altaelvmunningen,Alta)
507 63.813191 Beskrives for LRSK [Snøgås] 26.04.2015 1 Minsås Vestre, 233322 (Minsås Vestre,Verdal)
508 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
509 60.542049 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.04.2015 1 BRAGE, 73919 (BRAGE,Norskekysten hav S)
510 63.796796 Beskrives for LRSK [Snøgås] 26.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
511 63.813191 Beskrives for LRSK [Snøgås] 26.04.2015 1 Minsås, 70230 (Minsås,Verdal)
512 63.796796 Beskrives for LRSK [Snøgås] 26.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
513 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
514 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
515 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
516 58.744106 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
517 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
518 59.284075 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 26.04.2015 1 Eidselva, 75017 (Eidselva,Nome)
519 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 26.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
520 63.410115 Beskrives for LRSK Mandarinand 25.04.2015 1 Valøya, 70435 (Nidelva Sluppenbru-Stavnebru,Trondheim)
521 63.410115 Beskrives for LRSK Mandarinand 25.04.2015 1 Valøya, 70435 (Nidelva Sluppenbru-Stavnebru,Trondheim)
522 63.409604 Beskrives for LRSK Mandarinand 25.04.2015 1 Stavnesvingen, 171834 (Nidelva Sluppenbru-Stavnebru,Trondheim)
523 63.409604 Beskrives for LRSK Mandarinand 25.04.2015 1 Stavnesvingen, 171834 (Nidelva Sluppenbru-Stavnebru,Trondheim)
524 60.678742 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.04.2015 2 Gjessåssjøen øst, 136322 (Gjesåssjøen,Åsnes)
525 69.97037 Beskrives for LRSK 300 Sothøne 25.04.2015 1 Altaelv delta, 129799 (Altaelvmunningen,Alta)
526 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 25.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
527 60.872548 Beskrives for LRSK Trelerke 25.04.2015 1 Starmoen, 80771 (Starmoen,Elverum)
528 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.04.2015 2 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
529 63.410115 Beskrives for LRSK Mandarinand 25.04.2015 1 Valøya, 70435 (Nidelva Sluppenbru-Stavnebru,Trondheim)
530 58.331837 Beskrives for LRSK Steppehauk 25.04.2015 1 Reddal, 91417 (Reddal,Grimstad)
531 58.731703 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 25.04.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
532 63.816539 Beskrives for LRSK [Snøgås] 25.04.2015 1 Minsås vestre, 178129 (Minsås,Verdal)
533 63.888564 Beskrives for LRSK Skogdue 25.04.2015 1 Røyskje, Inderøy, 71381 (Røyskje, Inderøy,Inderøy)
534 63.813191 Beskrives for LRSK [Snøgås] 25.04.2015 1 Minsås, 70230 (Minsås,Verdal)
535 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 24.04.2015 4 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
536 58.736742 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 24.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
537 58.731703 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 24.04.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
538 69.97037 Beskrives for LRSK 300 Sothøne 24.04.2015 1 Altaelv delta, 129799 (Altaelvmunningen,Alta)
539 58.72848 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 24.04.2015 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
540 59.745098 Beskrives for LRSK Svartryggerle 24.04.2015 1 Drammen By, 71068 (Drammen By,Drammen)
541 58.696323 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 24.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
542 63.29614 Beskrives for LRSK Ærfugl, underarten borealis 24.04.2015 1 Vessøra, 82659 (Kyrksæterøra,Hemne)
543 60.280761 Beskrives for LRSK [Knoppand] 24.04.2015 3 Haganes, 93897 (Haganes,Fjell)
544 67.194386 Beskrives for LRSK Brunsisik 24.04.2015 2 Hytta, Straumøya, 232113 (Hytta, Straumøya,Bodø)
545 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Tundragås, underarten flavirostris 24.04.2015 2 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
546 60.683554 Beskrives for LRSK 100 Lappfiskand 24.04.2015 2 Gjessåsjøen nordøst, 134896 (Gjesåssjøen,Åsnes)
547 74.502729 Beskrives for LRSK Skjære 24.04.2015 - 25.04.2015 1 Bjørnøya meteorologiske stasjon, 82184 (Bjørnøya meteorologiske stasjon,Bjørnøya med kystnære øyer)
548 63.29614 Beskrives for LRSK Ærfugl, underarten borealis 24.04.2015 1 Vessøra, 82659 (Kyrksæterøra,Hemne)
549 57.110436 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.04.2015 2 ULA, 74031 (ULA,Norskekysten hav S)
550 59.740226 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 23.04.2015 1 Drammenselva i Drammen, 123052 (Drammen By,Drammen)
551 59.740226 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 23.04.2015 1 Drammenselva i Drammen, 123052 (Drammen By,Drammen)
552 60.872548 Beskrives for LRSK Trelerke 23.04.2015 2 Starmoen, 80771 (Starmoen,Elverum)
553 58.696323 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
554 59.740226 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 23.04.2015 1 Drammenselva i Drammen, 123052 (Drammen By,Drammen)
555 60.713211 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 23.04.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
556 60.876416 Beskrives for LRSK Trelerke 23.04.2015 1 Engmyra, 157615 (Starmoen,Elverum)
557 60.867609 Beskrives for LRSK Trelerke 23.04.2015 1 Oppsalvollen øst, 133110 (Starmoen,Elverum)
558 59.078816 Beskrives for LRSK Glente 23.04.2015 1 Iddesletta, 76886 (Iddesletta,Halden)
559 59.745098 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 23.04.2015 1 Drammen By, 71068 (Drammen By,Drammen)
560 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Jaktfalk 23.04.2015 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
561 58.696323 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 23.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
562 63.69829 Beskrives for LRSK 200 [Dverggås] 23.04.2015 1 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
563 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Tundragås, underarten flavirostris 23.04.2015 2 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
564 63.4735 Beskrives for LRSK Strandsnipe 23.04.2015 1 Sætra Hitra, 233089 (Sætra Hitra,Hitra)
565 60.765489 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 22.04.2015 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
566 60.888095 Beskrives for LRSK 300 Svartryggerle 22.04.2015 1 Sveastranda, 103221 (Sveastranda,Gjøvik)
567 63.7936 Beskrives for LRSK [Snøgås] 22.04.2015 1 Stiklestad prestegård, 70478 (Stiklestad,Verdal)
568 59.077259 Beskrives for LRSK Glente 22.04.2015 1 Iddevang, 180916 (Iddevang,Halden)
569 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 22.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
570 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 22.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
571 60.856786 Beskrives for LRSK Trelerke 22.04.2015 1 Sandtaket, 135154 (Starmoen,Elverum)
572 63.789511 Beskrives for LRSK [Snøgås] 22.04.2015 1 Ekle, 70481 (Stiklestad,Verdal)
573 60.872548 Beskrives for LRSK Trelerke 22.04.2015 2 Starmoen, 80771 (Starmoen,Elverum)
574 63.796222 Beskrives for LRSK [Snøgås] 22.04.2015 1 Stiklestad, 69646 (Stiklestad,Verdal)
575 66.944357 Beskrives for LRSK 2500 Sædgås 22.04.2015 4 Skogreina-Kunna, 204879 (Skogreina-Kunna,Meløy)
576 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 22.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
577 60.677981 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 22.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
578 58.696323 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 22.04.2015 1 Skeie flystripe, 72118 (Skeie,Klepp)
579 66.157387 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 22.04.2015 1 Glein, 131748 (Glein,Dønna)
580 63.816539 Beskrives for LRSK [Snøgås] 21.04.2015 1 Minsås vestre, 178129 (Minsås,Verdal)
581 63.803833 Beskrives for LRSK [Snøgås] 21.04.2015 1 Verdalselva, 76006 (Ørin,Verdal)
582 63.796222 Beskrives for LRSK [Snøgås] 21.04.2015 1 Stiklestad, 69646 (Stiklestad,Verdal)
583 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 21.04.2015 2 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
584 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 21.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
585 60.872548 Beskrives for LRSK Trelerke 21.04.2015 2 Starmoen, 80771 (Starmoen,Elverum)
586 60.589217 Beskrives for LRSK 200 Båndkorsnebb 21.04.2015 2 Øvre Reinton, 176130 (Øvre Reinton,Hol)
587 58.544255 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 21.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
588 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 21.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
589 63.84544 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 21.04.2015 3 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
590 60.804539 Beskrives for LRSK 500 Amerikakrikkand 20.04.2015 1 Dokkadeltaet, 87195 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
591 65.625234 Beskrives for LRSK 50 Skogdue 20.04.2015 2 Kjul øvre, 173909 (Kjul øvre,Vega)
592 63.564028 Beskrives for LRSK Ærfugl, underarten borealis 20.04.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
593 63.338565 Beskrives for LRSK [Dverggås] 20.04.2015 1 Øyamelen sone 3.1, 70341 (Gaulosen,Melhus)
594 74.502729 Beskrives for LRSK Skjære 20.04.2015 - 22.04.2015 1 Bjørnøya meteorologiske stasjon, 82184 (Bjørnøya meteorologiske stasjon,Bjørnøya med kystnære øyer)
595 58.250523 Beskrives for LRSK Glente 20.04.2015 1 Kongsfjellet, 232851 (Li, Hidrasund,Flekkefjord)
596 63.29614 Beskrives for LRSK Ærfugl, underarten borealis 20.04.2015 1 Vessøra, 82659 (Kyrksæterøra,Hemne)
597 63.820594 Beskrives for LRSK [Snøgås] 19.04.2015 1 Myr øst, 232737 (Fleskhus, Verdal,Verdal)
598 60.787492 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 19.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
599 59.983332 Beskrives for LRSK 200 Steppehauk 19.04.2015 1 Branderud, 112475 (Branderud,Skedsmo)
600 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 19.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
601 63.821001 Beskrives for LRSK [Snøgås] 19.04.2015 1 jorde ved avkjøring til Ørin, 132325 (Fleskhus, Verdal,Verdal)
602 58.800757 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 19.04.2015 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
603 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 19.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
604 58.800757 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 19.04.2015 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
605 58.800757 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 19.04.2015 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
606 58.095565 Beskrives for LRSK Glente 19.04.2015 1 Øymona, 70809 (Skeime,Farsund)
607 60.803771 Beskrives for LRSK Snadderand 19.04.2015 1 Purkebolsvatnet, 197517 (Purkebolsvatnet,Austrheim)
608 67.254959 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 19.04.2015 2 Bergtun, 130082 (Venset,Fauske)
609 63.814645 Beskrives for LRSK [Snøgås] 19.04.2015 1 Kåra, 69643 (Ørin,Verdal)
610 67.194386 Beskrives for LRSK Brunsisik 19.04.2015 2 Hytta, Straumøya, 232113 (Hytta, Straumøya,Bodø)
611 59.26549 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 19.04.2015 1 RINGHORNE, 74005 (RINGHORNE,Norskekysten hav S)
612 59.802168 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke 19.04.2015 1 Sævarhagsvikjo, 138666 (Sævarhagsvikjo,Stord)
613 60.787492 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 19.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
614 63.706228 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 19.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
615 58.736742 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 19.04.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
616 58.800757 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 19.04.2015 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
617 63.692627 Beskrives for LRSK [Dverggås] 19.04.2015 1 Grandefjæra naturreservat, 69720 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
618 58.109312 Beskrives for LRSK Glente 19.04.2015 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
619 63.851504 Beskrives for LRSK [Snøgås] 18.04.2015 1 Flage, Inderøy, 86348 (Flage, Inderøy,Inderøy)
620 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 18.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
621 63.86259 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 18.04.2015 1 Sund, Inderøy, 117116 (Børgin,Inderøy)
622 64.054041 Beskrives for LRSK 300 Sædgås, underarten rossicus 18.04.2015 1 Kjerkreit, Malm, 194275 (Kjerkreit, Malm,Verran)
623 59.075849 Beskrives for LRSK Glente 18.04.2015 1 Korshavn, 78144 (Korshavn,Hvaler)
624 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 18.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
625 59.746446 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.04.2015 1 Mile Avfallsplass, 122372 (Mjøndalen,Nedre Eiker)
626 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 18.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
627 60.723322 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 18.04.2015 2 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
628 60.723322 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.04.2015 2 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
629 60.787492 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 18.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
630 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 18.04.2015 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
631 66.866871 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 18.04.2015 1 Øvre Spildra, 226512 (Øvre Spildra,Meløy)
632 63.844945 Beskrives for LRSK [Snøgås] 18.04.2015 1 Hylla, 95537 (Røra,Inderøy)
633 67.194386 Beskrives for LRSK Brunsisik 18.04.2015 2 Hytta, Straumøya, 232113 (Hytta, Straumøya,Bodø)
634 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Duetrost 18.04.2015 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
635 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 18.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
636 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Duetrost 18.04.2015 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
637 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Duetrost 18.04.2015 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
638 67.526797 Beskrives for LRSK 300 Tundragås, underarten flavirostris 18.04.2015 2 Nesset, 76335 (Røstlandet,Røst)
639 58.107715 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 17.04.2015 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
640 67.194386 Beskrives for LRSK Brunsisik 17.04.2015 1 Hytta, Straumøya, 232113 (Hytta, Straumøya,Bodø)
641 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Duetrost 17.04.2015 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
642 60.552346 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.04.2015 1 Skogsøytuva, 85550 (Skogsøy,Øygarden)
643 67.272264 Beskrives for LRSK 50 Brunsisik 17.04.2015 1 Gamman, 188273 (Godøynes,Bodø)
644 69.973058 Beskrives for LRSK Sothøne 17.04.2015 1 Altaelvmunningen, 71283 (Altaelvmunningen,Alta)
645 59.916916 Beskrives for LRSK Skogdue 17.04.2015 1 Fitjar, 87091 (Fitjar,Fitjar)
646 60.76791 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 16.04.2015 2 Horne, 79944 (Starene,Stange)
647 63.76424 Beskrives for LRSK Snadderand 16.04.2015 1 Brekkvatnet, 73306 (Brekkvatnet,Bjugn)
648 63.700737 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 16.04.2015 1 Falstadbukta, 69809 (Falstadbukta,Levanger)
649 63.862988 Beskrives for LRSK [Snøgås] 16.04.2015 1 Hallan, 196360 (Røra,Inderøy)
650 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 16.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
651 58.449274 Beskrives for LRSK Lappugle 16.04.2015 1 Åmholt, 133596 (Åmholt,Arendal)
652 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 15.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
653 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 15.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
654 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 15.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
655 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 15.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
656 60.713211 Beskrives for LRSK Lappfiskand 15.04.2015 2 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
657 63.85473 Beskrives for LRSK [Snøgås] 15.04.2015 1 Røra, 74809 (Røra,Inderøy)
658 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 15.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
659 63.752755 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 15.04.2015 1 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
660 63.29614 Beskrives for LRSK Ærfugl, underarten borealis 15.04.2015 - 22.04.2015 1 Vessøra, 82659 (Kyrksæterøra,Hemne)
661 59.950301 Beskrives for LRSK Svartryggerle 14.04.2015 1 Hovseterdalen sør, 232377 (Hovseterdalen sør,Oslo)
662 59.437408 Beskrives for LRSK 200 Svartryggerle 14.04.2015 1 Jeløy Radio, 71593 (Jeløy,Moss)
663 60.80378 Beskrives for LRSK 200 Snadderand 14.04.2015 1 Purkebolvatnet, 73542 (Fonnes,Austrheim)
664 59.192593 Beskrives for LRSK 400 Svartglente 14.04.2015 1 Storemyr, 78184 (Gjerpensdalen,Skien)
665 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås, hvit fase] 14.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
666 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 14.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
667 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 14.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
668 65.650763 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 14.04.2015 1 Hestvatnet, Vega, 111223 (Hestvatnet, Vega,Vega)
669 63.85473 Beskrives for LRSK [Snøgås] 14.04.2015 1 Røra, 74809 (Røra,Inderøy)
670 63.752755 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 14.04.2015 1 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
671 58.733748 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 14.04.2015 1 Tangen, 140410 (Ergavatnet,Klepp)
672 59.469043 Beskrives for LRSK 300 Glente 14.04.2015 1 Skjeggestad, Holmestrand, 154586 (Skjeggestad, Holmestrand,Holmestrand)
673 59.038458 Beskrives for LRSK 300 Svartryggerle 14.04.2015 1 Kjølholt, 186864 (Kirkøy,Hvaler)
674 60.677981 Beskrives for LRSK Lappfiskand 14.04.2015 1 Gjesåssjøen, 83381 (Gjesåssjøen,Åsnes)
675 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 14.04.2015 1 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
676 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 14.04.2015 2 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
677 63.851504 Beskrives for LRSK [Snøgås] 13.04.2015 1 Flage, Inderøy, 86348 (Flage, Inderøy,Inderøy)
678 63.851504 Beskrives for LRSK [Snøgås] 13.04.2015 1 Flage, Inderøy, 86348 (Flage, Inderøy,Inderøy)
679 63.762125 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 13.04.2015 1 Tynes, 158518 (Tynes,Levanger)
680 59.188165 Beskrives for LRSK Svartryggerle 13.04.2015 1 Øvold, 202034 (Øra,Fredrikstad)
681 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 13.04.2015 4 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
682 63.851504 Beskrives for LRSK [Snøgås] 12.04.2015 1 Flage, Inderøy, 86348 (Flage, Inderøy,Inderøy)
683 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 12.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
684 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 12.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
685 63.706228 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 12.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
686 58.112718 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 12.04.2015 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
687 58.571763 Beskrives for LRSK Trepiplerke 12.04.2015 1 Anisdal, 120610 (Anisdal,Hå)
688 60.567571 Beskrives for LRSK Svartkråke 12.04.2015 1 Breivik, 71650 (Ona,Øygarden)
689 63.796796 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 12.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
690 63.569147 Beskrives for LRSK Praktærfugl 12.04.2015 1 Tautramoloen, 151984 (Tautra,Frosta)
691 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 12.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
692 63.84544 Beskrives for LRSK [Snøgås] 12.04.2015 1 Hyllbukta, 69940 (Røra,Inderøy)
693 63.807711 Beskrives for LRSK Mandarinand 12.04.2015 2 Brattåslunet, 79977 (Veresvegen,Verdal)
694 60.888095 Beskrives for LRSK 300 Svartryggerle 12.04.2015 1 Sveastranda, 103221 (Sveastranda,Gjøvik)
695 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
696 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
697 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
698 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
699 63.764226 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Tynesfjæra, 69820 (Tynesfjæra,Levanger)
700 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
701 63.752755 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
702 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
703 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
704 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
705 67.194342 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 11.04.2015 2 Hytta, Straumøya, 231935 (Seinesodden,Bodø)
706 58.544255 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
707 58.544255 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
708 58.544255 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
709 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
710 58.544255 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
711 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
712 63.796796 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
713 63.564028 Beskrives for LRSK Praktærfugl 11.04.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
714 65.088886 Beskrives for LRSK [Dverggås] 11.04.2015 - 12.04.2015 1 Leka, 81300 (Leka,Leka)
715 63.564028 Beskrives for LRSK Praktærfugl 11.04.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
716 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
717 63.706228 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 11.04.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
718 58.107715 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 11.04.2015 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
719 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
720 58.544255 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Bjårvatnet, 71164 (Bjårvatnet,Hå)
721 60.787492 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 11.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
722 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
723 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
724 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
725 63.775045 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 10.04.2015 1 Øya, 169433 (Rinnleiret,Verdal)
726 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
727 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
728 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
729 60.787492 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
730 60.079085 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 10.04.2015 1 Vik, 70913 (Steinsfjorden,Hole)
731 66.866871 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 10.04.2015 1 Øvre Spildra, 226512 (Øvre Spildra,Meløy)
732 59.417347 Beskrives for LRSK Trepiplerke 10.04.2015 1 Nordagutu, 98188 (Nordagutu,Sauherad)
733 60.765489 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 10.04.2015 3 Starene, 109706 (Starene,Stange)
734 60.793576 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.04.2015 2 Åkersvika, 71700 (Åkersvika,Hamar)
735 59.319308 Beskrives for LRSK 300 Amerikakrikkand 09.04.2015 1 Grindholmen, 83955 (Kurefjorden,Råde)
736 60.76791 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 09.04.2015 3 Horne, 79944 (Starene,Stange)
737 67.194351 Beskrives for LRSK Brunsisik 09.04.2015 1 Hytta,Ersvika,Straumøya, 204229 (Hytta,Ersvika,Straumøya,Bodø)
738 67.194351 Beskrives for LRSK Brunsisik 09.04.2015 1 Hytta,Ersvika,Straumøya, 204229 (Hytta,Ersvika,Straumøya,Bodø)
739 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 09.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
740 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Tundragås, underarten flavirostris 09.04.2015 1 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
741 58.753042 Beskrives for LRSK Småspove 09.04.2015 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
742 58.860023 Beskrives for LRSK [Snøgås] 09.04.2015 1 Floen, 193092 (Alsvik,Sandnes)
743 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Tundragås, underarten flavirostris 09.04.2015 1 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
744 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Tundragås, underarten flavirostris 09.04.2015 1 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
745 63.69829 Beskrives for LRSK 200 Sædgås, underarten rossicus 09.04.2015 1 Gustadtangen, 210649 (Falstadbukta,Levanger)
746 63.696027 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 09.04.2015 1 Nord-Gustad, 101637 (Falstadbukta,Levanger)
747 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 09.04.2015 4 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
748 63.700737 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 09.04.2015 1 Falstadbukta, 69809 (Falstadbukta,Levanger)
749 59.208078 Beskrives for LRSK 500 Trepiplerke 09.04.2015 2 Randa, 154856 (Randa,Hjelmeland)
750 63.796796 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 08.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
751 59.319308 Beskrives for LRSK 300 Amerikakrikkand 08.04.2015 1 Grindholmen, 83955 (Kurefjorden,Råde)
752 60.765489 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 08.04.2015 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
753 60.793456 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 08.04.2015 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
754 60.787492 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 08.04.2015 1 Espern (delområde IV), 82914 (Åkersvika,Hamar)
755 66.745861 Beskrives for LRSK Brunsisik 08.04.2015 1 Ørntuva, 100759 (Ørntuva,Meløy)
756 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 08.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
757 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 08.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
758 58.731703 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 08.04.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
759 63.796796 Beskrives for LRSK [Snøgås] 08.04.2015 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
760 63.728653 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 08.04.2015 - 13.04.2015 7 Ørndalen, 187019 (Sistranda,Frøya)
761 64.047926 Beskrives for LRSK Storspove 07.04.2015 4 Sossvika, 231796 (Sossvika,Åfjord)
762 59.746446 Beskrives for LRSK Svartkråke 07.04.2015 1 Mile Avfallsplass, 122372 (Mjøndalen,Nedre Eiker)
763 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 07.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
764 56.69006 Beskrives for LRSK 1500 Svartkråke 06.04.2015 1 2/4-23 Julius, 230721 (2/4-23 Julius,Norskekysten hav S)
765 60.718805 Beskrives for LRSK Gulnebblom 06.04.2015 1 Hovinsholm, 128504 (Helgøya,Ringsaker)
766 67.194351 Beskrives for LRSK Brunsisik 06.04.2015 1 Hytta,Ersvika,Straumøya, 204229 (Hytta,Ersvika,Straumøya,Bodø)
767 67.194351 Beskrives for LRSK Brunsisik 06.04.2015 1 Hytta,Ersvika,Straumøya, 204229 (Hytta,Ersvika,Straumøya,Bodø)
768 58.997941 Beskrives for LRSK Trepiplerke 06.04.2015 1 Vassøy, 185038 (Vassøy,Stavanger)
769 59.971019 Beskrives for LRSK Løvmeis 06.04.2015 2 Snipen, 86716 (Finnsrud,Eidskog)
770 58.731703 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 06.04.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
771 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 06.04.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
772 59.068441 Beskrives for LRSK Svartkråke 06.04.2015 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
773 59.028364 Beskrives for LRSK 200 Trepiplerke 06.04.2015 1 Herfellbukta, 158956 (Ula,Larvik)
774 60.828407 Beskrives for LRSK Dvergsvane 05.04.2015 1 Flammen, 106658 (Melåsmoen,Elverum)
775 60.78551 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 05.04.2015 1 Eikredammen, 72935 (Eikredammen,Hemsedal)
776 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 05.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
777 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 05.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
778 58.979823 Beskrives for LRSK Trepiplerke 05.04.2015 2 Guslandstranda, 94408 (Hummerbakkfjorden,Larvik)
779 59.379791 Beskrives for LRSK Praktærfugl 05.04.2015 1 Skjeret, 188496 (Oskvika,Suldal)
780 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 05.04.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
781 58.733748 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 05.04.2015 1 Tangen, 140410 (Ergavatnet,Klepp)
782 60.828407 Beskrives for LRSK Dvergsvane 05.04.2015 3 Flammen, 106658 (Melåsmoen,Elverum)
783 59.870901 Beskrives for LRSK Gulerle x linerle 05.04.2015 0 Nesoddtangen, 74172 (Nesoddtangen,Nesodden)
784 59.208809 Beskrives for LRSK Jaktfalk 04.04.2015 1 Hovland, 84912 (Hovland,Nøtterøy)
785 58.958464 Beskrives for LRSK Trepiplerke 04.04.2015 1 Kurdølsheia, 79558 (Kurdølsheia,Kragerø)
786 61.498675 Beskrives for LRSK 1000 Polarsisik 04.04.2015 1 Gålå, 88168 (Gålå,Sør-Fron)
787 69.012796 Beskrives for LRSK Gråspett 04.04.2015 1 Bjarkøy camping, Leirvåg, 137333 (Bjarkøy camping, Leirvåg,Bjarkøy)
788 58.731703 Beskrives for LRSK Taffeland x toppand 04.04.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
789 59.276784 Beskrives for LRSK Strandsnipe 04.04.2015 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
790 58.871465 Beskrives for LRSK Trepiplerke 04.04.2015 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
791 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 04.04.2015 2 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
792 63.572104 Beskrives for LRSK Praktærfugl 04.04.2015 1 Molobukta, 107266 (Tautra,Frosta)
793 59.57101 Beskrives for LRSK 200 Grågås x kanadagås 04.04.2015 1 Skilrudtjern, 72967 (Skilrudtjern,Notodden)
794 67.294903 Beskrives for LRSK 500 Svartstrupe 03.04.2015 1 Mjønesodden, 131584 (Alvenes, Valnesfjord,Bodø)
795 59.228989 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 03.04.2015 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
796 59.068441 Beskrives for LRSK Jaktfalk 03.04.2015 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
797 67.516013 Beskrives for LRSK 200 Sivhøne 03.04.2015 1 Klakken, 85621 (Røstlandet,Røst)
798 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 03.04.2015 1 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
799 60.92222 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 02.04.2015 1 Brennerivika, 95456 (Moelv,Ringsaker)
800 60.825629 Beskrives for LRSK Dvergsvane 02.04.2015 1 Melåsberget, 113420 (Melåsberget,Elverum)
801 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 02.04.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
802 60.92222 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 02.04.2015 1 Brennerivika, 95456 (Moelv,Ringsaker)
803 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 02.04.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
804 60.246287 Beskrives for LRSK 50 Båndkorsnebb 02.04.2015 2 Eggedal sentrum, 128369 (Eggedal sentrum,Sigdal)
805 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 02.04.2015 3 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
806 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 02.04.2015 3 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
807 59.730863 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 02.04.2015 1 Skogavik, 127945 (Skogavik,Etne)
808 74.504609 Beskrives for LRSK Gråmåke x polarmåke 02.04.2015 1 Kapp Kjellstrøm, 82198 (Bjørnøya nord,Bjørnøya med kystnære øyer)
809 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 02.04.2015 - 15.04.2015 2 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
810 61.21023 Beskrives for LRSK 500 Båndkorsnebb 02.04.2015 2 Skalderhalla syd, 232172 (Skalderhalla syd,Ringsaker)
811 60.807948 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 01.04.2015 2 Mengshol, 79926 (Mengshol,Ringsaker)
812 63.564028 Beskrives for LRSK Praktærfugl 01.04.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
813 68.6729 Beskrives for LRSK Gråspett 01.04.2015 0 Storjorda, 197200 (Storjorda,Kvæfjord)
814 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 01.04.2015 1 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
815 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 01.04.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
816 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 01.04.2015 3 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
817 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 01.04.2015 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
818 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 01.04.2015 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
819 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 31.03.2015 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
820 58.033644 Beskrives for LRSK Glente 31.03.2015 1 Frøyslandsmoen, 210588 (Frøyslandsmoen,Mandal)
821 58.02539 Beskrives for LRSK Glente 31.03.2015 1 Doneheia, 147208 (Doneheia,Mandal)
822 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 31.03.2015 2 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
823 59.12856 Beskrives for LRSK 300 Rødstilk 31.03.2015 1 Vallstad, 177443 (Vallermyrene,Porsgrunn)
824 63.564028 Beskrives for LRSK Praktærfugl 31.03.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
825 63.574456 Beskrives for LRSK Praktærfugl 31.03.2015 1 Tautra, 69663 (Tautra,Frosta)
826 58.011901 Beskrives for LRSK Glente 31.03.2015 1 Landehobde, 90722 (Landehobde,Mandal)
827 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 31.03.2015 3 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
828 60.806545 Beskrives for LRSK Knekkand 31.03.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
829 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 31.03.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
830 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 31.03.2015 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
831 58.039106 Beskrives for LRSK Glente 30.03.2015 1 Mones, 90718 (Mones,Mandal)
832 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 30.03.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
833 60.79751 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 30.03.2015 1 Skibladnerbrygga,Gjøvik, 230965 (Skibladnerbrygga,Gjøvik,Gjøvik)
834 60.404048 Beskrives for LRSK Svartkråke 30.03.2015 1 Ågotnes, 69575 (Ågotnes,Fjell)
835 63.706228 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 30.03.2015 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
836 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 30.03.2015 2 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
837 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Svartkråke 30.03.2015 2 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
838 60.589217 Beskrives for LRSK 200 Båndkorsnebb 30.03.2015 8 Øvre Reinton, 176130 (Øvre Reinton,Hol)
839 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 29.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
840 60.92437 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 29.03.2015 1 Moelv brygge, 84213 (Moelv,Ringsaker)
841 58.14181 Beskrives for LRSK Hagesanger 29.03.2015 1 Ytre Årsnes, 87422 (Ytre Årsnes,Lillesand)
842 58.736742 Beskrives for LRSK Småspove 29.03.2015 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
843 58.760895 Beskrives for LRSK Småspove 29.03.2015 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
844 59.896627 Beskrives for LRSK 300 Sildemåke, underarten fuscus 29.03.2015 1 Engervannet, 87306 (Engervannet,Bærum)
845 60.599425 Beskrives for LRSK Småspove 29.03.2015 1 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
846 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 29.03.2015 3 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
847 59.668019 Beskrives for LRSK 750 Amerikakrikkand 29.03.2015 1 Kragtorpvika, 115038 (Kragtorpvika,Aurskog-Høland)
848 63.775257 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 29.03.2015 2 Kottengsvatnet, 73315 (Kottengsvatnet,Bjugn)
849 59.466269 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 29.03.2015 1 Roebukta, 74984 (Nautesund,Sauherad)
850 60.804696 Beskrives for LRSK 750 Svartkråke 28.03.2015 1 Fonnes, 73541 (Fonnes,Austrheim)
851 59.746446 Beskrives for LRSK Svartkråke 28.03.2015 1 Mile Avfallsplass, 122372 (Mjøndalen,Nedre Eiker)
852 59.924183 Beskrives for LRSK Snadderand x stokkand 28.03.2015 1 Svellet (Engaleira), 207790 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
853 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 28.03.2015 3 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
854 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 28.03.2015 3 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
855 63.597147 Beskrives for LRSK 300 Storskarv, underarten sinensis 27.03.2015 1 Leira, 209785 (Botn,Rissa)
856 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 27.03.2015 3 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
857 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 27.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
858 62.252779 Beskrives for LRSK 300 Gråmåke x polarmåke 27.03.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
859 63.564028 Beskrives for LRSK Praktærfugl 27.03.2015 - 30.03.2015 1 Svaet sør molo, 82984 (Tautra,Frosta)
860 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 27.03.2015 3 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
861 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 26.03.2015 2 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
862 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 25.03.2015 3 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
863 61.225251 Beskrives for LRSK Toppand x bergand 25.03.2015 1 Skor naturreservat, 118728 (Skor naturreservat,Hyllestad)
864 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 25.03.2015 3 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
865 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 25.03.2015 2 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
866 63.622257 Beskrives for LRSK Dvergsvane 25.03.2015 1 Hammervatnet, 69779 (Hammervatnet,Levanger)
867 60.568744 Beskrives for LRSK Svartkråke 25.03.2015 1 Herdlevær, 69576 (Herdlevær,Øygarden)
868 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 24.03.2015 2 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
869 58.112718 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 24.03.2015 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
870 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 24.03.2015 2 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
871 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 24.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
872 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 24.03.2015 3 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
873 60.821237 Beskrives for LRSK 200 Dvergsvane 24.03.2015 3 Melmo, 157459 (Prærien,Elverum)
874 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
875 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 3 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
876 60.628413 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.03.2015 1 Haugo, 70673 (Haugo,Voss)
877 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 2 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
878 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 2 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
879 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
880 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 1 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
881 66.866871 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 23.03.2015 1 Øvre Spildra, 226512 (Øvre Spildra,Meløy)
882 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 1 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
883 60.819062 Beskrives for LRSK Dvergsvane 23.03.2015 2 Melåsmoen, 158099 (Melåsmoen,Elverum)
884 67.254959 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 23.03.2015 2 Bergtun, 130082 (Venset,Fauske)
885 60.812159 Beskrives for LRSK Dvergsvane 22.03.2015 2 Årnes, 105259 (Melåsberget,Elverum)
886 60.791958 Beskrives for LRSK Skjærpiplerke 22.03.2015 2 Domkirkeodden, 94225 (Domkirkeodden,Hamar)
887 58.679017 Beskrives for LRSK Svartkråke 22.03.2015 1 Søyland vest, 86367 (Søyland, Hå,Hå)
888 59.885404 Beskrives for LRSK [Knoppand] 22.03.2015 10 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
889 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 22.03.2015 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
890 60.818388 Beskrives for LRSK Dvergsvane 21.03.2015 1 Prærien, 230479 (Prærien,Elverum)
891 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 21.03.2015 2 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
892 58.461486 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 20.03.2015 1 Barbubukt, 206026 (Barbu,Arendal)
893 65.09431 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.03.2015 1 Elvheim, 69602 (Elvheim,Leka)
894 66.744236 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.03.2015 1 Ørntuva, 100762 (Ørntuva,Meløy)
895 60.806545 Beskrives for LRSK Dvergsvane 20.03.2015 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
896 60.601251 Beskrives for LRSK 300 Polarmåke 19.03.2015 1 Rotevatnet, 69572 (Tjeldstø,Øygarden)
897 66.157387 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 19.03.2015 1 Glein, 131748 (Glein,Dønna)
898 67.292427 Beskrives for LRSK Brunsisik 19.03.2015 1 Skavdalslia, 101211 (Skavdalslia,Bodø)
899 63.596315 Beskrives for LRSK Gransanger 18.03.2015 1 Utsikten, 175600 (Fillan,Hitra)
900 63.428088 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 18.03.2015 1 Kloakkutløp ytre, 173098 (Hommelvik,Malvik)
901 59.246773 Beskrives for LRSK 200 Furukorsnebb 17.03.2015 2 Knappen, 168983 (Korpen Naturreservat,Larvik)
902 66.157387 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 17.03.2015 1 Glein, 131748 (Glein,Dønna)
903 59.276784 Beskrives for LRSK Svartkråke x kråke 17.03.2015 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
904 58.462911 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 16.03.2015 1 Kuviga, 174162 (Kuviga,Arendal)
905 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 16.03.2015 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
906 58.462911 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 16.03.2015 1 Kuviga, 174162 (Kuviga,Arendal)
907 68.09355 Beskrives for LRSK 500 Svartstrupe 16.03.2015 1 Ure, 173240 (Ure,Vestvågøy)
908 65.982607 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 15.03.2015 3 Åsmo, 91448 (Åsmo,Herøy)
909 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 14.03.2015 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
910 58.462911 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 14.03.2015 1 Kuviga, 174162 (Kuviga,Arendal)
911 63.843584 Beskrives for LRSK Pilfink x gråspurv 14.03.2015 1 Valen, 73327 (Audalen,Bjugn)
912 59.228989 Beskrives for LRSK Rødstilk 14.03.2015 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
913 60.569173 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 14.03.2015 6 Sandfet, 230051 (Sandfet,Nes)
914 65.982607 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 14.03.2015 3 Åsmo, 91448 (Åsmo,Herøy)
915 58.688257 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 13.03.2015 1 Søylandsvatnet midten, 72515 (Søylandsvatnet,Hå)
916 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 13.03.2015 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
917 58.688257 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 13.03.2015 1 Søylandsvatnet midten, 72515 (Søylandsvatnet,Hå)
918 66.157387 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 13.03.2015 - 14.03.2015 1 Glein, 131748 (Glein,Dønna)
919 58.109312 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 13.03.2015 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
920 58.692895 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 12.03.2015 1 Søylandsvatnet nord, 72514 (Søylandsvatnet,Hå)
921 59.228989 Beskrives for LRSK Rødstilk 12.03.2015 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
922 68.104776 Beskrives for LRSK 200 Duetrost 12.03.2015 1 Flakstad Kirke, 210616 (Flakstad,Flakstad)
923 58.688257 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 12.03.2015 1 Søylandsvatnet midten, 72515 (Søylandsvatnet,Hå)
924 58.692895 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand x krikkand 12.03.2015 1 Søylandsvatnet nord, 72514 (Søylandsvatnet,Hå)
925 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 11.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
926 58.689298 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 10.03.2015 1 Søylandsvatnet, 71051 (Søylandsvatnet,Hå)
927 58.461909 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 10.03.2015 1 Barbu, 73488 (Barbu,Arendal)
928 60.102326 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 10.03.2015 1 Steinsvika, 70912 (Steinsfjorden,Hole)
929 58.461909 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 10.03.2015 1 Barbu, 73488 (Barbu,Arendal)
930 60.522147 Beskrives for LRSK Polarmåke 09.03.2015 1 Granvin, 229653 (Granvin,Granvin)
931 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 08.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
932 58.688998 Beskrives for LRSK Trelerke 08.03.2015 1 Høybåtangen, 205893 (Høybåtangen,Risør)
933 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 08.03.2015 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
934 60.723322 Beskrives for LRSK Gulnebblom 08.03.2015 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
935 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 08.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
936 63.843584 Beskrives for LRSK Pilfink x gråspurv 08.03.2015 1 Valen, 73327 (Audalen,Bjugn)
937 60.723322 Beskrives for LRSK Gulnebblom 07.03.2015 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
938 58.48618 Beskrives for LRSK 50 Grønlandsmåke 07.03.2015 1 Lindvika strand, 211961 (Lindvika strand,Arendal)
939 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 07.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
940 59.748648 Beskrives for LRSK Svartkråke 07.03.2015 1 Bergsvingen, 70873 (Bergsvingen,Øvre Eiker)
941 60.723322 Beskrives for LRSK Gulnebblom 06.03.2015 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
942 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 06.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
943 58.462911 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 06.03.2015 1 Kuviga, 174162 (Kuviga,Arendal)
944 58.321422 Beskrives for LRSK Polarmåke 06.03.2015 1 Holvika, 130294 (Holvika,Grimstad)
945 60.723322 Beskrives for LRSK Gulnebblom 05.03.2015 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
946 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 05.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
947 60.713211 Beskrives for LRSK Gulnebblom 05.03.2015 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
948 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tundragås, underarten flavirostris 05.03.2015 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
949 60.379204 Beskrives for LRSK Svartkråke x kråke 04.03.2015 1 Solheimsviken, 69976 (Puddefjorden,Bergen)
950 58.321422 Beskrives for LRSK Polarmåke 04.03.2015 1 Holvika, 130294 (Holvika,Grimstad)
951 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tundragås, underarten flavirostris 04.03.2015 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
952 59.122123 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 04.03.2015 1 Gunneklevfjorden, 71645 (Gunneklevfjorden,Porsgrunn)
953 58.461909 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 03.03.2015 1 Barbu, 73488 (Barbu,Arendal)
954 58.731703 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 03.03.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
955 58.805714 Beskrives for LRSK Gråmåke x polarmåke? 03.03.2015 1 Voll, Klepp, 84069 (Voll, Klepp,Klepp)
956 58.731703 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 02.03.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
957 58.731703 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 02.03.2015 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
958 69.652447 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 01.03.2015 1 Småbåthavna, 125475 (Mandelasletta,Tromsø)
959 58.72848 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 01.03.2015 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
960 59.916916 Beskrives for LRSK Svartkråke 01.03.2015 1 Fitjar, 87091 (Fitjar,Fitjar)
961 58.666161 Beskrives for LRSK Polarjo 28.02.2015 1 Sildodden, 73418 (Sildodden,Risør)
962 58.625027 Beskrives for LRSK 200 Svartmeis 28.02.2015 2 Heldal, 206678 (Heldal,Froland)
963 63.431779 Beskrives for LRSK 200 Ærfugl, underarten borealis 28.02.2015 2 Skansen, 70118 (Ila,Trondheim)
964 58.339093 Beskrives for LRSK Polarmåke 27.02.2015 1 Grimstad Havn, 94157 (Grimstad By,Grimstad)
965 60.267788 Beskrives for LRSK 400 Lappfiskand 26.02.2015 1 Klokkarvatnet, 69934 (Klokkarvatnet,Bergen)
966 69.56277 Beskrives for LRSK Dverggås 26.02.2015 1 Balsnesodden, 155473 (Balsnesodden,Tromsø)
967 63.351685 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 25.02.2015 1 Galten og skjeret, Vennaelvosen, 222643 (Galten og skjeret, Vennaelvosen,Snillfjord)
968 67.254959 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 25.02.2015 - 01.03.2015 5 Bergtun, 130082 (Venset,Fauske)
969 58.339093 Beskrives for LRSK Polarmåke 24.02.2015 1 Grimstad Havn, 94157 (Grimstad By,Grimstad)
970 58.688998 Beskrives for LRSK Dvergmåke 23.02.2015 1 Høybåtangen, 205893 (Høybåtangen,Risør)
971 69.697686 Beskrives for LRSK Gråspett 23.02.2015 1 Bakkan, 103387 (Kaldfjord, Kvaløya,Tromsø)
972 58.43753 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 22.02.2015 1 Hølen-kitron, 197902 (Hølen,Arendal)
973 59.918977 Beskrives for LRSK Pilfink x gråspurv 22.02.2015 1 Botanisk Hage, Tøyen, 94479 (Botanisk Hage, Tøyen,Oslo)
974 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 22.02.2015 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
975 68.377377 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 22.02.2015 2 Strendene, 99350 (Strendene,Vågan)
976 62.252779 Beskrives for LRSK 300 Gråmåke x polarmåke 22.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
977 63.752755 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 22.02.2015 6 Håa, Nesset, 69838 (Håa, Nesset,Levanger)
978 59.940492 Beskrives for LRSK Løvmeis 21.02.2015 2 Åbo, 92930 (Magnor,Eidskog)
979 58.72848 Beskrives for LRSK Amerikakrikkand 21.02.2015 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
980 67.090821 Beskrives for LRSK 2500 Brunsisik 21.02.2015 1 Rognan, 141753 (Rognan,Saltdal)
981 74.505754 Beskrives for LRSK Sjøorre 21.02.2015 1 Herwighamna øst, 219321 (Bjørnøya meteorologiske stasjon,Bjørnøya med kystnære øyer)
982 58.814968 Beskrives for LRSK Gråmåke x polarmåke? 21.02.2015 1 Sele, 77747 (Sele,Klepp)
983 58.32781 Beskrives for LRSK Polarmåke 21.02.2015 1 Groos, 123327 (Groos,Grimstad)
984 58.339093 Beskrives for LRSK Polarmåke 20.02.2015 1 Grimstad Havn, 94157 (Grimstad By,Grimstad)
985 63.331441 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 20.02.2015 1 Bjørklia, Lernesstranda, 221183 (Bjørklia, Lernesstranda,Hemne)
986 63.843584 Beskrives for LRSK Pilfink x gråspurv 20.02.2015 1 Valen, 73327 (Audalen,Bjugn)
987 66.866871 Beskrives for LRSK 200 Løvmeis 20.02.2015 1 Øvre Spildra, 226512 (Øvre Spildra,Meløy)
988 74.507404 Beskrives for LRSK Sjøorre 20.02.2015 1 Kapp Posadowsky, 82199 (Bjørnøya nord,Bjørnøya med kystnære øyer)
989 60.7877 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 20.02.2015 1 Melsjøen, 112623 (Melsjøen,Åsnes)
990 60.107275 Beskrives for LRSK 750 Polarsisik 19.02.2015 1 Helgelandsmoen, 73219 (Helgelandsmoen,Hole)
991 62.252779 Beskrives for LRSK 300 Gråmåke x polarmåke 19.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
992 74.505547 Beskrives for LRSK Gråmåke x polarmåke 18.02.2015 1 Gravodden, 109462 (Bjørnøya meteorologiske stasjon,Bjørnøya med kystnære øyer)
993 59.746446 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.02.2015 1 Mile Avfallsplass, 122372 (Mjøndalen,Nedre Eiker)
994 58.339093 Beskrives for LRSK Polarmåke 17.02.2015 1 Grimstad Havn, 94157 (Grimstad By,Grimstad)
995 62.252779 Beskrives for LRSK 300 Gråmåke x polarmåke 17.02.2015 - 18.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
996 59.746446 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.02.2015 1 Mile Avfallsplass, 122372 (Mjøndalen,Nedre Eiker)
997 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Storlom 16.02.2015 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
998 62.252779 Beskrives for LRSK 300 Gråmåke x polarmåke 16.02.2015 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
999 63.45273 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 16.02.2015 - 18.02.2015 1 Prestmoen, 69752 (Prestmoen,Stjørdal)
1000 58.112718 Beskrives for LRSK Hornugle 15.02.2015 0 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
Klikk her for å sette observasjonssiden som startside!
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid