I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 59.906274 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 22.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
2 59.906274 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 22.08.2014 1 Bispevika, 93984 (Bispevika,Oslo)
3 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 21.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
4 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
5 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
6 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.08.2014 - 23.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
7 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
8 59.907912 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Operaen, 81952 (Bjørvika,Oslo)
9 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
10 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
11 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
12 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
13 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
14 59.907912 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Operaen, 81952 (Bjørvika,Oslo)
15 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
16 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
17 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
18 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
19 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
20 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
21 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
22 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
23 59.906714 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
24 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
25 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
26 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
27 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
28 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
29 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
30 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
31 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
32 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
33 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
34 59.905283 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 bjørvika, 221516 (bjørvika,Oslo)
35 59.152066 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind 50 Silkehegre 21.08.2014 1 Syrevågenvika, 221517 (Syrevågenvika,Karmøy)
36 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
37 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 21.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
38 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
39 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
40 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
41 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 21.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
42 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
43 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
44 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
45 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
46 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
47 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
48 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
49 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
50 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
51 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
52 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
53 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
54 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
55 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
56 59.906714 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
57 59.906714 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
58 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
59 59.907912 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Operaen, 81952 (Bjørvika,Oslo)
60 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
61 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
62 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
63 59.913615 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
64 59.913615 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
65 59.913615 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
66 59.913615 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
67 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 20.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
68 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
69 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
70 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
71 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
72 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
73 59.149705 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.08.2014 1 Syrevågen, 96871 (Syre,Karmøy)
74 59.910986 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Rådhuskaia, 123290 (Aker Brygge,Oslo)
75 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
76 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
77 59.904812 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
78 59.907328 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
79 59.907328 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Bjørvika, 93629 (Bjørvika,Oslo)
80 59.910314 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 20.08.2014 1 Aker Brygge, 88674 (Aker Brygge,Oslo)
81 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
82 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
83 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
84 59.913615 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 19.08.2014 1 Vaterland, Akerselva, 96767 (Grønland,Oslo)
85 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
86 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
87 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
88 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
89 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 19.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
90 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 19.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
91 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
92 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
93 59.910986 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.08.2014 1 Rådhuskaia, 123290 (Aker Brygge,Oslo)
94 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
95 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
96 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
97 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
98 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 18.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
99 58.96811 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kaspimåke? 18.08.2014 1 Breiavatnet, 86496 (Stavanger sentrum,Stavanger)
100 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
101 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
102 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
103 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.08.2014 0 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
104 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
105 58.83253 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet vest, 107260 (Harvalandsvatnet,Sola)
106 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
107 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
108 58.83253 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet vest, 107260 (Harvalandsvatnet,Sola)
109 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
110 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 16.08.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
111 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
112 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 16.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
113 63.3413 Status t.o.m. 2002: 23 funn/24 ind Rustsnipe 16.08.2014 - 17.08.2014 1 Gaulosen, 70175 (Gaulosen,Melhus)
114 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 15.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
115 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 15.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
116 59.202369 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Silkehegre? 15.08.2014 1 Kvaløynå, 136757 (Sandanger,Hjelmeland)
117 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 2 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
118 59.143933 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 14.08.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
119 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
120 58.83253 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 2 Harvalandsvatnet vest, 107260 (Harvalandsvatnet,Sola)
121 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 1 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
122 58.83253 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 1 Harvalandsvatnet vest, 107260 (Harvalandsvatnet,Sola)
123 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
124 58.689298 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Søylandsvatnet, 71051 (Søylandsvatnet,Hå)
125 58.962029 Status t.o.m. 2002: 12 funn 400 Balearlire 12.08.2014 2 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
126 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
127 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
128 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
129 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
130 58.825842 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Røseneset, 172030 (Skasmyra, Sola,Sola)
131 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
132 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 07.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
133 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 06.08.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
134 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 05.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
135 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 05.08.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
136 58.962029 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Ub. kanada-/sibirlo 01.08.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
137 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.08.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
138 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
139 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 28.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
140 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
141 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
142 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
143 56.547183 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 27.07.2014 1 Ekofisk C, 73935 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
144 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
145 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
146 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
147 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
148 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
149 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 - 06.08.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
150 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
151 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
152 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 26.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
153 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
154 59.342882 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 25.07.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
155 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
156 59.73973 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 200 Stork 25.07.2014 2 Halshaugen, 106515 (Hals,Øvre Eiker)
157 58.760895 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 - 30.07.2014 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
158 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
159 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
160 59.852354 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 22.07.2014 1 Midtåsen, 123123 (Midtåsen,Oslo)
161 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
162 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
163 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
164 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
165 59.178127 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
166 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
167 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
168 63.420793 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 200 Sibirlo 18.07.2014 1 Liset, 181018 (Frostadheia,Smøla)
169 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
170 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
171 63.442381 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 13.07.2014 1 Holmahaugen, 158012 (Frostadheia,Smøla)
172 60.926575 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind 500 Svarthalsdykker 12.07.2014 0 Laen, sjø, V Torpa, 218665 (Laen, sjø, V Torpa,Nordre Land)
173 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
174 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
175 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
176 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
177 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
178 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
179 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
180 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
181 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 10.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
182 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
183 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
184 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
185 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
186 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
187 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
188 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
189 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
190 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
191 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
192 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
193 66.275471 Status t.o.m. 2002: 48 funn 2500 Svartglente 08.07.2014 1 Straumen, 138136 (Straumen,Rana)
194 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
195 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
196 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
197 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
198 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
199 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
200 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
201 58.736742 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 08.07.2014 2 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
202 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
203 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
204 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
205 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
206 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
207 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
208 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
209 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
210 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
211 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
212 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
213 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
214 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
215 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
216 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
217 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
218 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
219 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
220 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
221 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
222 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
223 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
224 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
225 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
226 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
227 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 07.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
228 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
229 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
230 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
231 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
232 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
233 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
234 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
235 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
236 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
237 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
238 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
239 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
240 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
241 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
242 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
243 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
244 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
245 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
246 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
247 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
248 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
249 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
250 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
251 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
252 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
253 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
254 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
255 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
256 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
257 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
258 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
259 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
260 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
261 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
262 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
263 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
264 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
265 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
266 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
267 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
268 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
269 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
270 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
271 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
272 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
273 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
274 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
275 63.338565 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 06.07.2014 1 Øyamelen sone 3.1, 70341 (Gaulosen,Melhus)
276 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
277 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
278 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
279 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
280 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
281 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
282 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
283 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
284 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
285 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
286 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
287 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
288 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
289 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
290 71.10933 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 05.07.2014 - 08.07.2014 1 Keila, 127141 (Hjelmsøya,Måsøy)
291 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
292 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
293 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
294 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
295 71.638993 Status t.o.m. 2002: 7 funn 0 Harlekinand 03.07.2014 1 Jan Mayen, 163970 (Jan Mayen,Norskekysten hav N)
296 63.389318 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
297 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
298 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
299 58.673088 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
300 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
301 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
302 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
303 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
304 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
305 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
306 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
307 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
308 69.178105 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 25.06.2014 1 Sagelvvatn naturreservat, 150573 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
309 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 25.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
310 70.85296 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 25.06.2014 1 Storelvdeltaet, Berlevåg, 217777 (Storelvdeltaet, Berlevåg,Berlevåg)
311 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
312 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
313 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 21.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
314 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
315 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 21.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
316 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
317 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 21.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
318 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
319 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
320 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
321 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 20.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
322 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
323 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
324 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
325 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
326 70.857251 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg, 75855 (Berlevåg,Berlevåg)
327 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
328 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 19.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
329 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
330 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
331 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 19.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
332 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 19.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
333 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 19.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
334 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
335 63.389318 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 19.06.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
336 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
337 70.230951 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Komagværbukta, 76615 (Komagvær,Vardø)
338 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
339 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 18.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
340 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 18.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
341 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
342 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
343 69.185498 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 1 Vesterelv, 179024 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
344 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 17.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
345 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 17.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
346 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
347 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
348 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
349 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
350 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
351 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
352 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
353 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
354 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 14.06.2014 2 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
355 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
356 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
357 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 14.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
358 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
359 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
360 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 12.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
361 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
362 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
363 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
364 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 12.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
365 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 12.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
366 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
367 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 11.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
368 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
369 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
370 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 11.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
371 63.401172 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
372 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
373 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 11.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
374 63.432952 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Røkkmyra, 69565 (Røkkmyra,Smøla)
375 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 11.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
376 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
377 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
378 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 10.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
379 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
380 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 10.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
381 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 10.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
382 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 10.06.2014 - 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
383 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
384 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
385 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 09.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
386 59.701772 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 09.06.2014 1 Grepperud, Hemnessjøen, 216451 (Grepperud, Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
387 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 09.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
388 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 09.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
389 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 09.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
390 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
391 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
392 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
393 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 09.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
394 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 09.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
395 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
396 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 08.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
397 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
398 59.710476 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Kollerud, 128847 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
399 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
400 70.798265 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjorden, Berlevåg, 75858 (Sandfjorden, Berlevåg,Berlevåg)
401 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
402 59.30821 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, Skinnerflo, 204697 (Ørmenneset, Skinnerflo,Fredrikstad)
403 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
404 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
405 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
406 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
407 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
408 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
409 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
410 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
411 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
412 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
413 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
414 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
415 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
416 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 07.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
417 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 07.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
418 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
419 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
420 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
421 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
422 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
423 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
424 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
425 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
426 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
427 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
428 59.173431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
429 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
430 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
431 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
432 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
433 59.068441 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
434 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
435 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
436 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
437 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
438 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
439 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
440 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
441 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
442 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
443 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
444 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
445 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
446 59.178564 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 øra,fre.stad, 210382 (øra,fre.stad,Fredrikstad)
447 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 06.06.2014 - 07.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
448 59.30882 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
449 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
450 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
451 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
452 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
453 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
454 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
455 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 05.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
456 63.302163 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødvingetrost 05.06.2014 2 Tislauan, 216096 (Melhus,Melhus)
457 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
458 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
459 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
460 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 04.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
461 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
462 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
463 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
464 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
465 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
466 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
467 59.30882 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 04.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
468 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
469 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
470 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 03.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
471 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
472 70.175818 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelvneset, 215872 (Meskelvneset,Unjárga Nesseby)
473 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
474 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
475 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
476 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
477 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
478 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
479 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
480 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
481 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
482 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
483 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
484 58.115777 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
485 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
486 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
487 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 01.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
488 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
489 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
490 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
491 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
492 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
493 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
494 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
495 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
496 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
497 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 31.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
498 59.345366 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 rosnesbukta,rygge, 214571 (rosnesbukta,rygge,Rygge)
499 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
500 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
501 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
502 58.666744 Beskrives for LRSK 750 Havsvale 22.08.2014 1 sild - fie, 112815 (Sildodden,Risør)
503 68.748106 Beskrives for LRSK 500 Trane 22.08.2014 1 Størtjernet, 212726 (Størtjernet,Bardu)
504 68.087035 Beskrives for LRSK Tornskate 22.08.2014 1 Fredvang, 102705 (Fredvang,Flakstad)
505 59.298929 Beskrives for LRSK 400 Svartkråke 22.08.2014 1 Jarlsberg Flyplass, 138018 (Jarlsberg,Tønsberg)
506 63.74032 Beskrives for LRSK Bøksanger 22.08.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
507 59.307548 Beskrives for LRSK Vepsevåk 22.08.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
508 62.673207 Beskrives for LRSK Musvåk 21.08.2014 1 Håsørene, 70550 (Håsørene,Sunndal)
509 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 21.08.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
510 68.77015 Beskrives for LRSK Trane 21.08.2014 2 Øystad, 204266 (Øystad,Bardu)
511 68.141393 Beskrives for LRSK Sitronerle 21.08.2014 1 Halsvågen, Leknes, 117106 (Halsvågen, Leknes,Vestvågøy)
512 63.729981 Beskrives for LRSK [Dverggås] 21.08.2014 3 Alnesfjæra, 69812 (Alnesfjæra,Levanger)
513 68.141393 Beskrives for LRSK Sitronerle 21.08.2014 1 Halsvågen, Leknes, 117106 (Halsvågen, Leknes,Vestvågøy)
514 60.834851 Beskrives for LRSK Svartkråke 20.08.2014 1 Segla, 100827 (Løten,Løten)
515 58.38339 Beskrives for LRSK 500 Svartkråke x kråke 20.08.2014 1 Temse, 74180 (Temse,Grimstad)
516 61.92241 Beskrives for LRSK 100 Grønnstilk 20.08.2014 1 Tippamyra, 221493 (Tippamyra,Eid)
517 58.319727 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 19.08.2014 5 Vegårveien 28, 140430 (Vegårveien 28,Grimstad)
518 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 19.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
519 61.341951 Beskrives for LRSK 400 Sotsnipe 19.08.2014 2 Askvika, 118747 (Askvika,Askvoll)
520 63.812938 Beskrives for LRSK [Dverggås] 19.08.2014 3 Fugletårnet, 69641 (Ørin,Verdal)
521 66.750235 Beskrives for LRSK 750 Sivhauk 19.08.2014 1 Småvatnan, 112871 (Småvatnan,Meløy)
522 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
523 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
524 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
525 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Ub. Lire 17.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
526 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Ub. Lire 17.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
527 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
528 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
529 59.388441 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassmarka, 140594 (Borrevannet,Horten)
530 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Grålire 17.08.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
531 60.625451 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 17.08.2014 5 Dalen, 110089 (Litleskardet,Lindås)
532 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
533 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
534 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tornskate 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
535 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Hauksanger 17.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
536 59.754955 Beskrives for LRSK Sivspurv 17.08.2014 1 Tuddal, 92067 (Tuddal,Hjartdal)
537 78.370312 Beskrives for LRSK 1000 Ravn 17.08.2014 1 Fjordnibba, 127818 (Tempelfjorden,Svalbard)
538 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 17.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
539 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Steppehauk 17.08.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
540 58.558874 Beskrives for LRSK Rosenstær 17.08.2014 1 Hårr, 84690 (Hårr,Hå)
541 59.397758 Beskrives for LRSK 200 Hvitryggspett 16.08.2014 1 Eydeparken, 129569 (Borrevannet,Horten)
542 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 16.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
543 61.291545 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 16.08.2014 1 Myrevågen, 193123 (Værlandet,Askvoll)
544 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
545 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Tornskate 16.08.2014 2 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
546 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Hauksanger 16.08.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
547 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 16.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
548 68.132311 Beskrives for LRSK 200 Myrsanger 15.08.2014 1 Toftan, 127956 (Toftan,Vestvågøy)
549 58.881927 Beskrives for LRSK Avosett? 15.08.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
550 58.825842 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 15.08.2014 1 Røseneset, 172030 (Skasmyra, Sola,Sola)
551 59.228989 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 14.08.2014 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
552 60.597127 Beskrives for LRSK 200 [Stripegås] 14.08.2014 2 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
553 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 14.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
554 61.308594 Beskrives for LRSK Grønnstilk 14.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
555 60.597127 Beskrives for LRSK 200 [Stripegås] 14.08.2014 2 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
556 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Tundrasnipe 13.08.2014 1 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
557 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 13.08.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
558 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 13.08.2014 3 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
559 58.392367 Beskrives for LRSK Temmincksnipe 13.08.2014 1 Vessøyjordene, 72465 (Vessøyjordene,Grimstad)
560 63.573138 Beskrives for LRSK Dvergmåke 13.08.2014 1 Storleiret, 69684 (Storleiret,Frosta)
561 59.449701 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 13.08.2014 2 noretjern,moss, 193674 (noretjern,moss,Moss)
562 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 13.08.2014 1 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
563 58.825842 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 13.08.2014 1 Røseneset, 172030 (Skasmyra, Sola,Sola)
564 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 13.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
565 63.71209 Beskrives for LRSK Sivhauk 12.08.2014 1 Leirbekken, 69980 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
566 58.43464 Beskrives for LRSK Havlire 12.08.2014 2 Såda, 74184 (Hove,Arendal)
567 60.390449 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 12.08.2014 1 Byparken, 69607 (Bergen sentrum,Bergen)
568 58.93841 Beskrives for LRSK 300 Grålire 12.08.2014 2 Tvistein, 85371 (Tvistein,Larvik)
569 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 12.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
570 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Tundrasnipe 12.08.2014 2 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
571 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 12.08.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
572 63.77299 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 12.08.2014 1 Grasenga, 118792 (Rinnleiret,Levanger)
573 67.522085 Beskrives for LRSK 2500 Alaskasnipe 12.08.2014 1 Røstlandet, 85168 (Røstlandet,Røst)
574 62.978711 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 11.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
575 63.371908 Beskrives for LRSK 300 Lerkefalk 11.08.2014 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
576 61.291496 Beskrives for LRSK Skogsnipe 11.08.2014 1 Soknevågen, 181543 (Værlandet,Askvoll)
577 62.966651 Beskrives for LRSK Dverglo 11.08.2014 1 Male, 69568 (Male,Fræna)
578 62.966651 Beskrives for LRSK Dverglo 11.08.2014 1 Male, 69568 (Male,Fræna)
579 58.887182 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 11.08.2014 - 12.08.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
580 66.253486 Beskrives for LRSK 100 Brunsisik 11.08.2014 1 Skogsøy, 91443 (Skogsøy,Nesna)
581 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 10.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
582 60.568744 Beskrives for LRSK Havlire 10.08.2014 1 Herdlevær, 69576 (Herdlevær,Øygarden)
583 59.075374 Beskrives for LRSK 200 Havlire 10.08.2014 1 Mølodden, 185429 (Vesterøy,Hvaler)
584 59.271486 Beskrives for LRSK 200 Glente 10.08.2014 1 Ilene vest, 189559 (Ilene,Tønsberg)
585 59.271486 Beskrives for LRSK 200 Glente 10.08.2014 1 Ilene vest, 189559 (Ilene,Tønsberg)
586 61.291496 Beskrives for LRSK Skogsnipe 10.08.2014 1 Soknevågen, 181543 (Værlandet,Askvoll)
587 69.19375 Beskrives for LRSK Taffeland 10.08.2014 1 Sagelvvatnet, 80969 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
588 58.736742 Beskrives for LRSK Svartehavsmåke 10.08.2014 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
589 61.293837 Beskrives for LRSK Grønnstilk 09.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
590 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 09.08.2014 3 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
591 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 09.08.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
592 58.106347 Beskrives for LRSK Sitronerle 09.08.2014 1 Ronodden, 73604 (Lista fyr,Farsund)
593 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 09.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
594 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Fjellmyrløper 09.08.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
595 62.52609 Beskrives for LRSK 200 Fjellerke 09.08.2014 1 Vangbekkjekløftin, 220998 (Vangbekkjekløftin,Sunndal)
596 63.814645 Beskrives for LRSK Dverglo 08.08.2014 1 Kåra, 69643 (Ørin,Verdal)
597 59.725645 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 08.08.2014 1 Tveitevatnet, 120917 (Tveitegrend,Vinje)
598 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 07.08.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
599 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Grønnstilk 07.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
600 63.822964 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 07.08.2014 1 Kattmagan, 131310 (Litl-Meltingen,Mosvik)
601 61.294685 Beskrives for LRSK 500 Gulerle 07.08.2014 1 Fureneset, 111141 (Fure,Fjaler)
602 63.804081 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 07.08.2014 - 10.08.2014 1 Ørin, 69640 (Ørin,Verdal)
603 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 06.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
604 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 06.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
605 60.66746 Beskrives for LRSK Lappspove 06.08.2014 1 Varaldsetvatnet, 171943 (Varaldsetvatnet,Hol)
606 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Grønnstilk 06.08.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
607 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 06.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
608 62.98912 Beskrives for LRSK 400 Myrrikse 06.08.2014 1 Bøvra, 89535 (Bøvra,Surnadal)
609 60.128723 Beskrives for LRSK 500 Grågås x kanadagås 05.08.2014 1 Karlsrudtangen Naturreservat, 70920 (Nordfjorden,Ringerike)
610 69.602901 Beskrives for LRSK Trane 05.08.2014 2 Tisnes, 70473 (Tisnes,Tromsø)
611 61.293837 Beskrives for LRSK Grønnstilk 05.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
612 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 05.08.2014 4 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
613 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 05.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
614 63.308861 Beskrives for LRSK 25 Musvåk 05.08.2014 1 Snellmyra, 168717 (Snellmyra,Melhus)
615 61.448849 Beskrives for LRSK 500 Jaktfalk 05.08.2014 1 Utla/Uradalen, 220952 (Utla/Uradalen,Luster)
616 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 04.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
617 61.478644 Beskrives for LRSK Musvåk 04.08.2014 1 Ulltang, 205961 (Ulltang,Førde)
618 68.132311 Beskrives for LRSK 200 Brunsisik 04.08.2014 2 Toftan, 127956 (Toftan,Vestvågøy)
619 63.571359 Beskrives for LRSK Svartryggerle 04.08.2014 1 Sjødammen, 69668 (Tautra,Frosta)
620 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 04.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
621 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
622 67.263239 Beskrives for LRSK Fjellmyrløper 03.08.2014 1 Klungsetleira, Fauske, 131592 (Klungsetleira, Fauske,Fauske)
623 59.803008 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 1 Hovaneset, 98068 (Hovaneset,Stord)
624 61.418492 Beskrives for LRSK 400 Skogsnipe 03.08.2014 1 Bøyaøyri Naturreservat, 127480 (Bøyaøyri Naturreservat,Sogndal)
625 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 03.08.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
626 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 03.08.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
627 61.293837 Beskrives for LRSK Skogsnipe 03.08.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
628 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Skogsnipe 03.08.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
629 60.743215 Beskrives for LRSK Åkerrikse 02.08.2014 4 Skytra, Romedal, 192428 (Skytra, Romedal,Stange)
630 56.548885 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 02.08.2014 1 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
631 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 02.08.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
632 58.109312 Beskrives for LRSK Svartterne 02.08.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
633 58.881927 Beskrives for LRSK Havsvale 01.08.2014 2 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
634 62.573252 Beskrives for LRSK Musvåk 01.08.2014 1 Mellia, 220587 (Mellia,Vestnes)
635 66.506327 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.08.2014 - 02.08.2014 1 Træna, 97048 (Træna,Træna)
636 66.506327 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 01.08.2014 - 02.08.2014 0 Træna, 97048 (Træna,Træna)
637 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Grålire 31.07.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
638 60.793456 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 31.07.2014 2 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
639 63.77382 Beskrives for LRSK Brunsisik 31.07.2014 3 Rinnleiret, 69884 (Rinnleiret,Levanger)
640 59.249878 Beskrives for LRSK 300 Hærfugl 30.07.2014 1 Husvikkilen, 89061 (Husvikkilen,Tønsberg)
641 56.548885 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 30.07.2014 1 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
642 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 30.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
643 60.898858 Beskrives for LRSK Løvmeis 30.07.2014 1 Ringstrand, 127754 (Ringsaker kirke,Ringsaker)
644 58.272592 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 30.07.2014 1 Røynås, Birkenes, 101733 (Røynås, Birkenes,Birkenes)
645 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 29.07.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
646 59.159703 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 29.07.2014 1 Kråkerøy vest, 72032 (Kråkerøy,Fredrikstad)
647 69.178552 Beskrives for LRSK Trane 29.07.2014 2 Ner-Hallaren, 220358 (Ner-Hallaren,Balsfjord)
648 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 29.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
649 58.871465 Beskrives for LRSK Taksvale x låvesvale 29.07.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
650 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 29.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
651 66.599804 Beskrives for LRSK 1500 Dobbeltbekkasin 29.07.2014 2 Sukkertoppen vest, 220395 (Sukkertoppen vest,Saltdal)
652 65.019514 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 29.07.2014 1 Storflyen, 220477 (Namsvatnet,Røyrvik)
653 60.599425 Beskrives for LRSK [Stripegås] 29.07.2014 - 06.08.2014 2 Tjeldstø, 69499 (Tjeldstø,Øygarden)
654 59.181498 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 28.07.2014 13 Buskogen, 155498 (Kråkerøy,Fredrikstad)
655 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 28.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
656 63.687072 Beskrives for LRSK Sivhauk 28.07.2014 1 Småbåthavna, 69978 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
657 58.686917 Beskrives for LRSK Temmincksnipe 28.07.2014 1 Bø, 174557 (Bø,Bygland)
658 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 28.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
659 70.019444 Beskrives for LRSK Vierspurv 27.07.2014 1 Isansaari, 220355 (Isansaari,Porsanger Porsángu Porsanki)
660 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 27.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
661 63.258384 Beskrives for LRSK Taffeland 27.07.2014 1 Moraosen, 81668 (Laugen,Skaun)
662 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 27.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
663 63.800536 Beskrives for LRSK Vaktel 27.07.2014 1 Øgstad, 70102 (Stiklestad,Verdal)
664 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 26.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
665 58.801554 Beskrives for LRSK Svartglente 26.07.2014 1 Borestranda, 99748 (Borestranda,Klepp)
666 60.652917 Beskrives for LRSK 50 Vepsevåk 26.07.2014 1 Vest for Ishuset, Radøy, 220179 (Vest for Ishuset, Radøy,Radøy)
667 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
668 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 25.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
669 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 25.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
670 64.412074 Beskrives for LRSK Lappmeis 25.07.2014 2 Flydalen, Muru, 220075 (Flydalen, Muru,Lierne)
671 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 24.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
672 67.255138 Beskrives for LRSK 1500 Fjellmyrløper 24.07.2014 1 Klungsetvika, 124199 (Klungsetvika,Fauske)
673 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Svartkråke 24.07.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
674 62.898569 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.07.2014 2 Nåsvatnet ved Nås, 94777 (Nåsvatnet,Eide)
675 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
676 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 23.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
677 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 23.07.2014 2 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
678 58.118391 Beskrives for LRSK Havørn 23.07.2014 5 Snabbe, 173435 (Ravneheia, Farsund,Farsund)
679 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 23.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
680 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 22.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
681 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
682 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
683 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
684 62.978711 Beskrives for LRSK Snadderand 22.07.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
685 62.666525 Beskrives for LRSK 100 Fjelljo 22.07.2014 2 Midtydalen N, 219842 (Midtydalen N,Tynset)
686 62.891852 Beskrives for LRSK Havlire 22.07.2014 1 Bjørnsund, 93859 (Bjørnsund,Fræna)
687 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 21.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
688 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
689 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
690 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
691 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
692 60.396582 Beskrives for LRSK Myrsanger 21.07.2014 1 Sørtjernet Hohletjernet, 111646 (Tingelstad,Gran)
693 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
694 61.286267 Beskrives for LRSK Skogsnipe 21.07.2014 1 Mågøyna, 219691 (Bulandet,Askvoll)
695 69.978959 Beskrives for LRSK Svartmeis 21.07.2014 1 Alta lufthavn, 97542 (Altaelvmunningen,Alta)
696 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 20.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
697 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
698 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
699 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
700 63.574558 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.07.2014 1 Fuglehytta, 110451 (Tautra,Frosta)
701 63.679594 Beskrives for LRSK Sivhauk 20.07.2014 1 Amfiet, 121906 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
702 59.4055 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Kongsodden, 78296 (Borrevannet,Horten)
703 63.668499 Beskrives for LRSK Sivhauk 19.07.2014 1 Tindvedkrattet, 69983 (Grande,Ørland)
704 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
705 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
706 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 19.07.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
707 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
708 62.598734 Beskrives for LRSK Fjelljo 19.07.2014 1 Svartsjølikletten, 135950 (Hestfjellet,Tynset)
709 59.54032 Beskrives for LRSK 200 Glente 18.07.2014 1 Lintotjern, 162829 (Lintotjern,Eidsberg)
710 64.918738 Beskrives for LRSK Egretthegre 18.07.2014 1 Bjørhusdal, 113304 (Bjørhusdal,Namsskogan)
711 62.730083 Beskrives for LRSK Gresshoppesanger 18.07.2014 1 Myklebust, Harøya, 75203 (Myklebust, Harøya,Sandøy)
712 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
713 63.219521 Beskrives for LRSK 300 Fjæreplytt 18.07.2014 5 Grip, 80838 (Grip,Kristiansund)
714 62.859924 Beskrives for LRSK Havlire 17.07.2014 2 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
715 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
716 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
717 70.423661 Beskrives for LRSK Gjerdesmett 17.07.2014 1 Lillefossen Skaidielva, 219348 (Lillefossen Skaidielva,Kvalsund)
718 60.398188 Beskrives for LRSK Åkerrikse 17.07.2014 0 vestre solørveg 392, 219354 (Nerhagen,Grue)
719 61.384411 Beskrives for LRSK Skogsnipe 17.07.2014 1 Bringelandsvatnet, 114942 (Bringelandsvatnet,Gaular)
720 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
721 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 17.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
722 63.623634 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
723 58.267141 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 1 Tele, 109712 (Tele,Flekkefjord)
724 63.727866 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Eidesøra, 69815 (Eidsbotn,Levanger)
725 64.671331 Beskrives for LRSK Musvåk 16.07.2014 1 Solberg, Lierne, 132464 (Solberg, Lierne,Lierne)
726 62.838761 Beskrives for LRSK Snadderand 16.07.2014 1 Løvikdammen, 75291 (Løvika,Aukra)
727 63.623634 Beskrives for LRSK Myrrikse 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
728 70.145927 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 6 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
729 68.233573 Beskrives for LRSK Lerkefalk 15.07.2014 1 Svolvær, 93608 (Svolvær,Vågan)
730 70.849562 Beskrives for LRSK Musvåk 15.07.2014 1 Porsangervikelva våtmark, 124565 (Porsangervikelva våtmark,Nordkapp)
731 70.145927 Beskrives for LRSK Stormsvale 15.07.2014 2 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
732 70.145927 Beskrives for LRSK Sabinemåke 15.07.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
733 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 14.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
734 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
735 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 2 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
736 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 14.07.2014 2 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
737 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
738 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
739 58.631999 Beskrives for LRSK Glente 14.07.2014 1 Vikeså, 85654 (Vikeså,Bjerkreim)
740 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
741 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 13.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
742 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
743 78.246258 Beskrives for LRSK Sjøorre 13.07.2014 1 Hotellneset, 79719 (Adventfjorden,Svalbard)
744 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
745 69.21318 Beskrives for LRSK 200 Dvergspurv 13.07.2014 1 Pasvik Camping, 112598 (Vaggatem,Sør-Varanger)
746 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 2 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
747 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
748 70.023382 Beskrives for LRSK Lappsanger 12.07.2014 1 Stangnes, Lakselv, 89431 (Stangnes, Lakselv,Porsanger Porsángu Porsanki)
749 59.307548 Beskrives for LRSK Busksanger 12.07.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
750 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 12.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
751 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 12.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
752 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 11.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
753 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 11.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
754 62.980208 Beskrives for LRSK 300 Busksanger 11.07.2014 1 Seterøya, 184940 (Sylte,Surnadal)
755 68.03599 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 11.07.2014 1 Selfjordhytta, 215169 (Selfjordhytta,Flakstad)
756 60.805138 Beskrives for LRSK Elvesanger 10.07.2014 1 Dokkadeltaet mot elveflata, 218803 (Dokkadeltaet mot elveflata,Nordre Land)
757 60.808758 Beskrives for LRSK 200 Elvesanger 10.07.2014 1 Elveflata, 180684 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
758 58.765369 Beskrives for LRSK Skogdue 10.07.2014 1 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)