I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 59.307548 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 31.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
2 68.096245 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 31.10.2014 1 Yttersand, 139808 (Yttersand,Flakstad)
3 59.307548 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 31.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
4 59.307548 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
5 68.08769 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Mongolturteldue, underarten meena 30.10.2014 1 Ramberg, 102706 (Ramberg,Flakstad)
6 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
7 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
8 58.729254 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 30.10.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
9 68.092849 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 30.10.2014 1 Ramberg Flakstad, 224180 (Ramberg Flakstad,Flakstad)
10 59.307548 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
11 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind Blekbrynsanger 30.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
12 59.307953 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 29.10.2014 1 Søppelplassen, 87120 (Utsira,Utsira)
13 59.307953 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 29.10.2014 1 Søppelplassen, 87120 (Utsira,Utsira)
14 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 29.10.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
15 58.973971 Status t.o.m. 2002: 127 funn 1000 Fuglekongesanger 29.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
16 59.307548 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 29.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
17 68.08769 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Mongolturteldue, underarten meena 29.10.2014 1 Ramberg, 102706 (Ramberg,Flakstad)
18 59.307548 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Svartstrupetrost 29.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
19 68.08769 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1000 Mongolturteldue 28.10.2014 1 Ramberg, 102706 (Ramberg,Flakstad)
20 68.08769 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Mongolturteldue, underarten meena 28.10.2014 1 Ramberg, 102706 (Ramberg,Flakstad)
21 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
22 59.310523 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 27.10.2014 1 Skjeldehagen, 78095 (Utsira,Utsira)
23 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
24 58.73476 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.10.2014 1 Orrestranden sør (innsiden), 138133 (Orre,Klepp)
25 59.250195 Status t.o.m. 2002: 2 funn 100 Rødfotand 26.10.2014 1 Rosanesdammen, 91918 (Rosanes,Nøtterøy)
26 58.896889 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 26.10.2014 1 Sør-Kolnes, 84557 (Kolnes,Sola)
27 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 26.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
28 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 26.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
29 59.142321 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 26.10.2014 1 Viksletta, 78229 (Vik,Halden)
30 58.73476 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.10.2014 1 Orrestranden sør (innsiden), 138133 (Orre,Klepp)
31 58.73476 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 25.10.2014 1 Orrestranden sør (innsiden), 138133 (Orre,Klepp)
32 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 25.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
33 58.73476 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 25.10.2014 1 Orrestranden sør (innsiden), 138133 (Orre,Klepp)
34 58.896889 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 25.10.2014 1 Sør-Kolnes, 84557 (Kolnes,Sola)
35 58.73476 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 25.10.2014 1 Orrestranden sør (innsiden), 138133 (Orre,Klepp)
36 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
37 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
38 63.845344 Status t.o.m. 2002: 9 funn Tundrapiplerke 25.10.2014 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
39 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 25.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
40 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
41 58.095392 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steinskvett 25.10.2014 1 Tangvall, 87259 (Søgnejordet,Søgne)
42 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 25.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
43 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 25.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
44 61.117943 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
45 58.732756 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 24.10.2014 1 Haugen, 90167 (Orre,Klepp)
46 59.310523 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 24.10.2014 1 Skjeldehagen, 78095 (Utsira,Utsira)
47 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 24.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
48 59.307548 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 24.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
49 59.310523 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 24.10.2014 1 Skjeldehagen, 78095 (Utsira,Utsira)
50 58.732756 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 24.10.2014 1 Haugen, 90167 (Orre,Klepp)
51 58.896889 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 23.10.2014 1 Sør-Kolnes, 84557 (Kolnes,Sola)
52 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.10.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
53 58.896889 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 22.10.2014 1 Sør-Kolnes, 84557 (Kolnes,Sola)
54 59.310523 Status t.o.m. 2002: 10 funn Viersanger 22.10.2014 1 Skjeldehagen, 78095 (Utsira,Utsira)
55 59.233466 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Mongolturteldue, underarten orientalis 21.10.2014 1 Foss, Sarpsborg, 181165 (Foss, Sarpsborg,Sarpsborg)
56 59.171502 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, Kråkerøy, 223893 (Alshus, Kråkerøy,Fredrikstad)
57 59.171074 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Futerødveien 7, Alshus, 223872 (Futerødveien 7, Alshus,Fredrikstad)
58 59.171102 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 223874 (Kråkerøy,Fredrikstad)
59 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 20.10.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
60 59.172721 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 20.10.2014 1 Alshus, 189354 (Kråkerøy,Fredrikstad)
61 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.10.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
62 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
63 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
64 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
65 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
66 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
67 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 18.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
68 58.801554 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 18.10.2014 1 Borestranda, 99748 (Borestranda,Klepp)
69 58.789309 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 18.10.2014 1 Fuglingane, 158028 (Hodnesanden,Klepp)
70 58.753042 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 17.10.2014 1 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
71 59.171151 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 17.10.2014 - 21.10.2014 1 Alshus, 223896 (Kråkerøy,Fredrikstad)
72 62.978711 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle, underarten beema 16.10.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
73 62.977774 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulerle, underarten beema 16.10.2014 1 Hovedfangstområdet, Syltørene OS, 222687 (Syltørene,Surnadal)
74 58.887182 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 16.10.2014 1 Kråka, 72383 (Jomfruland,Kragerø)
75 59.153241 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 15.10.2014 1 Grødheimvegen 18, 100339 (Syre,Karmøy)
76 62.984128 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 15.10.2014 1 Storholmen, Fræna, 98307 (Storholmvågen,Fræna)
77 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Asiasvartstrupe 15.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
78 58.085312 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.10.2014 1 Nordhasselvika, 70824 (Nordhasselvika,Farsund)
79 60.470789 Status t.o.m. 2002: 10 funn 200 Viersanger 14.10.2014 1 Søgardsvatnet, 180991 (Søgardsvatnet,Øygarden)
80 58.052516 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 13.10.2014 1 Eitland, Rosfjorden, 77165 (Eitland, Rosfjorden,Lyngdal)
81 58.053512 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 13.10.2014 1 Eitlandsneset, 103384 (Eitland, Rosfjorden,Lyngdal)
82 59.307548 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 13.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
83 59.889303 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 [Rustand] 12.10.2014 1 Østensjøvannet, 223596 (Østensjøvannet,Oslo)
84 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 11.10.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
85 59.041171 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 300 Turdus sp. 11.10.2014 150 Håbu, 89706 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
86 61.281188 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 11.10.2014 - 12.10.2014 1 Kjempeneset, 223688 (Bulandet,Askvoll)
87 61.281188 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 11.10.2014 1 Kjempeneset, 223688 (Bulandet,Askvoll)
88 58.89998 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 10.10.2014 1 Kolnes, 79825 (Kolnes,Sola)
89 59.279684 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 10.10.2014 1 Stangalandstølen 79, 223507 (Stangalandstølen 79,Karmøy)
90 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 10.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
91 61.28891 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 09.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
92 62.859924 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 09.10.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
93 58.96641 Status t.o.m. 2002: 47 funn 300 Storlire 08.10.2014 1 Nordmannbo, 116271 (Nordmannbo,Larvik)
94 61.28891 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 08.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
95 62.025386 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Rødstjert, underarten samamisicus 07.10.2014 1 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
96 62.855167 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 07.10.2014 1 Storesanden, 94825 (Ona,Sandøy)
97 61.28891 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 07.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
98 58.112718 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 06.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
99 61.28891 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 06.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
100 61.28891 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 05.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
101 61.282125 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 05.10.2014 1 Kirkegården, 140917 (Bulandet,Askvoll)
102 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
103 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
104 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
105 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
106 59.151988 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødøyevireo 03.10.2014 1 Syre, 74537 (Syre,Karmøy)
107 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/33 funn/39 ind Sibirspurv 01.10.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
108 59.302596 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 30.09.2014 1 Hovland, 72057 (Utsira,Utsira)
109 63.845344 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 29.09.2014 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
110 63.800417 Status t.o.m. 2002: 3 funn Dvergtrappe 29.09.2014 1 Ørin sør for Verdalselva, 103743 (Ørin,Verdal)
111 63.845344 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 29.09.2014 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
112 59.344507 Status t.o.m. 2002: 12 funn 200 Balearlire 26.09.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
113 58.296879 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 26.09.2014 1 Log, 80866 (Åna-Sira,Sokndal)
114 59.068441 Status t.o.m. 2002: 11 funn Blåstjert 25.09.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
115 66.499641 Status t.o.m. 2002: 7 funn 1000 Sibirtrost 24.09.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
116 63.776485 Status t.o.m. 2002: 7 funn Starrsanger 23.09.2014 1 Merkefeltet, 78771 (Nes,Bjugn)
117 63.933401 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødhodevarsler, underarten senator 22.09.2014 - 01.10.2014 1 Føya, 222902 (Lauvøya,Åfjord)
118 63.668327 Status t.o.m. 2002: 9 funn 100 Tundrapiplerke 22.09.2014 1 Suzukidammen, 163331 (Titran,Frøya)
119 58.716758 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 21.09.2014 1 Vikskogen, 192576 (Vik,Klepp)
120 62.977774 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 21.09.2014 1 Hovedfangstområdet, Syltørene OS, 222687 (Syltørene,Surnadal)
121 59.068441 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 19.09.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
122 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.09.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
123 59.116322 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 17.09.2014 1 Hanasand, 90463 (Hanasand,Rennesøy)
124 59.067457 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind 400 Østsanger 16.09.2014 1 Moutmarka, 72322 (Moutmarka,Tjøme)
125 58.975347 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 750 Aftenfalk 15.09.2014 1 Bøvre, 92060 (Bøvre,Larvik)
126 66.435651 Status t.o.m. 2002: 1 funn 1000 Storskrikørn 15.09.2014 1 Rausandaksla, 167091 (Rausandaksla,Rana)
127 58.634191 Status t.o.m. 2002: 10 funn Tartarsanger 14.09.2014 1 Grødalandskogen, 91283 (Grødalandskogen,Hå)
128 68.79909 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gråsisik, underarten rostrata 14.09.2014 1 Dividalen Fuglestasjon, 129989 (Dividalen Fuglestasjon,Målselv)
129 58.634191 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Tartarsanger? 13.09.2014 1 Grødalandskogen, 91283 (Grødalandskogen,Hå)
130 63.410896 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 13.09.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
131 63.410896 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 13.09.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
132 63.443674 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 400 Aftenfalk 13.09.2014 1 Holmstad, 155249 (Frostadheia,Smøla)
133 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
134 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
135 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 12.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
136 63.365147 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind 500 Dverglerke 12.09.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
137 58.634191 Status t.o.m. 2002: 10 funn Tartarsanger 12.09.2014 - 13.09.2014 1 Grødalandskogen, 91283 (Grødalandskogen,Hå)
138 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 11.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
139 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
140 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
141 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
142 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
143 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
144 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 10.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
145 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
146 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
147 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
148 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
149 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 09.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
150 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
151 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
152 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
153 62.349813 Status t.o.m. 2002: 30 funn Sørnattergal 07.09.2014 1 Hovden, Hareidlandet, 212470 (Hovden, Hareidlandet,Hareid)
154 63.365147 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind 500 Dverglerke 07.09.2014 - 08.09.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
155 63.464363 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 500 Aftenfalk 06.09.2014 1 Steinsøysundet, 78663 (Steinsøysundet,Smøla)
156 63.464363 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind 500 Aftenfalk 05.09.2014 1 Steinsøysundet, 78663 (Steinsøysundet,Smøla)
157 63.80147 Status t.o.m. 2002: h/21 funn Tereksnipe 03.09.2014 1 Tjønnøya sone 7, 122122 (Været landskapsvernområde,Bjugn)
158 60.606495 Status t.o.m. 2002: 20 funn 400 Rosenvarsler 01.09.2014 1 Tjeldstømyrene, 120355 (Tjeldstø,Øygarden)
159 62.241464 Status t.o.m. 2002: 3 funn 25 Dvergtrappe 28.08.2014 1 Kvitmyrin, 222150 (Kvitmyrin,Lesja)
160 62.21823 Status t.o.m. 2002: 20 funn Rosenvarsler 28.08.2014 - 05.09.2014 1 Voksa, 73330 (Voksa,Sande)
161 59.386793 Status t.o.m. 2002: 6 funn Eikesanger 27.08.2014 1 Føyno, 74255 (Føyno,Karmøy)
162 59.904812 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Steppemåke 27.08.2014 1 Bjørvika tangen, 99440 (Bjørvika,Oslo)
163 59.906714 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.08.2014 1 Akerselva ved Operaen, 144950 (Bjørvika,Oslo)
164 59.068441 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 16.08.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
165 59.202369 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Silkehegre? 15.08.2014 1 Kvaløynå, 136757 (Sandanger,Hjelmeland)
166 58.662235 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 15.08.2014 - 20.08.2014 1 Lodetjødna, 72810 (Lode,Hå)
167 59.143933 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 14.08.2014 1 Beiningen, 78212 (Beiningen,Karmøy)
168 58.831616 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 14.08.2014 2 Harvalandsvatnet, 71059 (Harvalandsvatnet,Sola)
169 58.962029 Status t.o.m. 2002: 12 funn 400 Balearlire 12.08.2014 2 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
170 58.828184 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 12.08.2014 1 Vesterheim, 212986 (Vesterheim,Sandnes)
171 58.962029 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Ub. kanada-/sibirlo 01.08.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
172 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
173 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 28.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
174 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
175 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
176 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 - 06.08.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
177 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
178 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
179 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
180 59.342882 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 25.07.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
181 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
182 59.73973 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 200 Stork 25.07.2014 2 Halshaugen, 106515 (Hals,Øvre Eiker)
183 58.760895 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 - 30.07.2014 1 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
184 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
185 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
186 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
187 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
188 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
189 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
190 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
191 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
192 62.978711 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brakksvaler 16.07.2014 - 14.08.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
193 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
194 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
195 61.496409 Status t.o.m. 2002: 2 funn 1500 Åtselgribb 12.07.2014 - 14.07.2014 1 Skottåsen/Skotten sæter, 219779 (Skottåsen/Skotten sæter,Ringebu)
196 59.096223 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 12.07.2014 - 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
197 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
198 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
199 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
200 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
201 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
202 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
203 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
204 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
205 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
206 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
207 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
208 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
209 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
210 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
211 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
212 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
213 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
214 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
215 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
216 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
217 58.736742 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 08.07.2014 2 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
218 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
219 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
220 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
221 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
222 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
223 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
224 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
225 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
226 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
227 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
228 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
229 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
230 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
231 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
232 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
233 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
234 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
235 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
236 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
237 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
238 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
239 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
240 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
241 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
242 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
243 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
244 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
245 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
246 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
247 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
248 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
249 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
250 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
251 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
252 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
253 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
254 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
255 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
256 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
257 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
258 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
259 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
260 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
261 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
262 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
263 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
264 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
265 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
266 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
267 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
268 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
269 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
270 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
271 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
272 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
273 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
274 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
275 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
276 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
277 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
278 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
279 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
280 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
281 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
282 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
283 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
284 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
285 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
286 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
287 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
288 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
289 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
290 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
291 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
292 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
293 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
294 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
295 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
296 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 - 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
297 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
298 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
299 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
300 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
301 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
302 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
303 71.10933 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 05.07.2014 - 08.07.2014 1 Keila, 127141 (Hjelmsøya,Måsøy)
304 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
305 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
306 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
307 70.983422 Status t.o.m. 2002: 7 funn 10000 Harlekinand 03.07.2014 1 Jan Mayen, 117820 (Jan Mayen,Jan Mayen)
308 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 - 18.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
309 58.673088 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
310 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
311 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
312 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
313 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
314 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 - 21.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
315 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
316 69.19375 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 - 04.07.2014 1 Sagelvvatnet, 80969 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
317 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
318 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 - 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
319 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
320 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
321 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
322 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
323 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
324 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 11.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
325 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
326 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
327 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 - 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
328 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
329 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
330 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
331 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
332 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 09.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
333 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 09.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
334 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
335 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
336 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
337 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
338 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
339 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 07.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
340 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 - 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
341 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
342 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
343 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
344 59.068441 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstrupesanger, underarten cantillans/albistriata 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
345 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
346 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
347 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
348 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
349 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
350 59.30882 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogene, 72510 (Utsira,Utsira)
351 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 - 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
352 59.706807 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 300 Rørdrum 06.06.2014 1 Grepperud, 155779 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
353 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
354 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
355 59.178127 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 05.06.2014 - 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
356 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
357 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
358 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
359 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
360 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
361 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
362 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
363 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
364 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
365 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
366 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
367 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
368 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 - 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
369 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
370 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
371 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
372 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
373 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
374 58.115496 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
375 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
376 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
377 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 01.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
378 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
379 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
380 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
381 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
382 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
383 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
384 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
385 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
386 59.069903 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 30.05.2014 1 Nordbø, 80496 (Kvitsøy,Kvitsøy)
387 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
388 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
389 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
390 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
391 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
392 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 29.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
393 66.803521 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1500 Brakksvale 29.05.2014 - 31.05.2014 1 Bolga, 132616 (Bolga,Meløy)
394 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 29.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
395 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 29.05.2014 - 15.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
396 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 28.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
397 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.05.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
398 58.075182 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 28.05.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
399 59.306738 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 28.05.2014 1 Utsira fyr, 79809 (Utsira,Utsira)
400 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
401 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 27.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
402 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
403 58.731703 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 27.05.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
404 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
405 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 26.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
406 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
407 64.9282 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.05.2014 - 27.05.2014 1 Drag, Mellom Vikna, 70288 (Drag, Mellom Vikna,Vikna)
408 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
409 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
410 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
411 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 25.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
412 58.881927 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 25.05.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
413 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 24.05.2014 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
414 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
415 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
416 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
417 58.973971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
418 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
419 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
420 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
421 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
422 58.90046 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 23.05.2014 2 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
423 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
424 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
425 68.131306 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 23.05.2014 2 Storeidet, 210129 (Storeidet,Vestvågøy)
426 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
427 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
428 58.115496 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
429 68.13782 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvannet Vestvågøy, 179997 (Storeidvannet Vestvågøy,Vestvågøy)
430 58.771406 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2014 1 Revekai, 71477 (Revekai,Klepp)
431 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
432 59.307548 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 20.05.2014 - 23.05.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
433 60.804539 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind 500 Rustand 19.05.2014 1 Dokkadeltaet, 87195 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
434 68.835204 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 18.05.2014 1 Indre Å, 75908 (Indre Å,Ibestad)
435 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
436 66.425495 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Storskrikørn 17.05.2014 1 Langvassgrenda NR, 130515 (Langvassgrenda NR,Rana)
437 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
438 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
439 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 16.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
440 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
441 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
442 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
443 58.432607 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.05.2014 1 Eigerøy fyr, 83426 (Eigerøy fyr,Eigersund)
444 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
445 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
446 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
447 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
448 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
449 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
450 58.075446 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 11.05.2014 1 Hanangervann sør, 70856 (Hanangervann,Farsund)
451 58.760895 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 11.05.2014 - 12.05.2014 2 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
452 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
453 78.249996 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.05.2014 1 Vestpynten, 70514 (Adventfjorden,Svalbard)
454 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
455 63.706228 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gulbeinsnipe? 10.05.2014 1 Fiborgtangen, 69811 (Fiborgtangen,Levanger)
456 58.765261 Status t.o.m. 2002: 47 funn Amerikakrikkand 10.05.2014 1 Ljoslandsvatnet, sør, 107392 (Ljoslandsvatnet, sør,Åseral)
457 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
458 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
459 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
460 58.973971 Status t.o.m. 2002: 11 funn 1000 Hvithodespurv 09.05.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
461 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
462 58.108971 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
463 58.123613 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 07.05.2014 - 08.05.2014 1 Hallandstjønna, 101889 (Hallandstjønna,Farsund)
464 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 06.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
465 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
466 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
467 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
468 60.793456 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 04.05.2014 3 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
469 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
470 59.302596 Status t.o.m. 2002: 7 funn Halsbåndfluesnapper 04.05.2014 - 09.05.2014 1 Hovland, 72057 (Utsira,Utsira)
471 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 03.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
472 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
473 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
474 58.112718 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 02.05.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
475 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
476 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
477 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
478 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
479 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
480 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
481 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
482 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
483 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 30.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
484 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
485 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
486 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
487 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
488 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 29.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
489 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
490 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
491 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
492 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
493 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 28.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
494 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
495 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
496 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
497 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
498 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
499 60.726308 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Staur gård, 118597 (Gillundstranda,Stange)
500 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.04.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
501 63.728528 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 31.10.2014 2 Uthaug molo, 119430 (Uthaug,Ørland)
502 63.728528 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 31.10.2014 3 Uthaug molo, 119430 (Uthaug,Ørland)
503 68.142546 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 31.10.2014 1 Vikten, 125372 (Vikten,Flakstad)
504 63.728528 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 31.10.2014 3 Uthaug molo, 119430 (Uthaug,Ørland)
505 63.658691 Beskrives for LRSK Stormsvale 31.10.2014 1 Valset-Brekstad, 224237 (Valset-Brekstad,Ørland)
506 63.687772 Beskrives for LRSK Polarjo 31.10.2014 1 Brekstadbukta, 106560 (Brekstad,Ørland)
507 58.112718 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 31.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
508 63.729021 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 30.10.2014 3 Djupvasskaia, 144794 (Uthaug,Ørland)
509 63.729021 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 30.10.2014 0 Djupvasskaia, 144794 (Uthaug,Ørland)
510 63.456924 Beskrives for LRSK Polarjo 30.10.2014 1 Østmarkneset, 74998 (Lade,Trondheim)
511 58.108971 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
512 61.31473 Beskrives for LRSK Sædgås 30.10.2014 4 Mo, 127890 (Hafslovatnet,Luster)
513 68.162801 Beskrives for LRSK 500 Tundragås, underarten flavirostris 30.10.2014 2 Bolle, 99294 (Bolle,Vestvågøy)
514 68.162801 Beskrives for LRSK 500 Tundragås, underarten flavirostris 30.10.2014 4 Bolle, 99294 (Bolle,Vestvågøy)
515 58.881927 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
516 63.687772 Beskrives for LRSK Polarjo 30.10.2014 1 Brekstadbukta, 106560 (Brekstad,Ørland)
517 58.968998 Beskrives for LRSK 300 Tartarpiplerke 30.10.2014 1 Nevlungstranda Naturreservat, 77808 (Mølen,Larvik)
518 61.397799 Beskrives for LRSK 200 Ringgås, underarten bernicla 30.10.2014 2 Syra, 224182 (Syra,Stor-Elvdal)
519 58.102882 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
520 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 30.10.2014 3 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
521 60.806545 Beskrives for LRSK Lappfiskand 30.10.2014 1 Verken, 74934 (Heradsbygd,Elverum)
522 69.97955 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 30.10.2014 1 Komsa, Alta, 108571 (Komsa, Alta,Alta)
523 68.255976 Beskrives for LRSK Polarjo 30.10.2014 1 Kleppstad havn, 126109 (Kleppstad havn,Vågan)
524 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 30.10.2014 10 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
525 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
526 61.072941 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 29.10.2014 1 Borudodden, 138930 (Borudodden,Lillehammer)
527 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
528 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
529 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
530 58.893112 Beskrives for LRSK Polarlomvi 29.10.2014 1 Stråholmgapet, 72555 (Jomfruland,Kragerø)
531 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 29.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
532 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Polarsvømmesnipe 29.10.2014 11 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
533 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 29.10.2014 2 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
534 59.830386 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 29.10.2014 1 lofthusmyrene, 190202 (lofthusmyrene,Øvre Eiker)
535 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Polarsvømmesnipe 29.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
536 60.564055 Beskrives for LRSK 200 Båndkorsnebb 29.10.2014 2 Sandfet V, 224163 (Sandfet V,Nes)
537 59.910707 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 1 Lysaker, 99004 (Lysaker,Bærum)
538 58.418639 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 Gjennestad, 224141 (Rygene,Arendal)
539 58.265554 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 3 Kalvehageneset, 133461 (Kalvehageneset,Grimstad)
540 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
541 58.4201 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 Gjennestad, 224030 (Gjennestad,Arendal)
542 59.564447 Beskrives for LRSK Sabinemåke 28.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
543 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Grålire 28.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
544 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Grålire 28.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
545 59.925212 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Skøyen, 120772 (Skøyen,Oslo)
546 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
547 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 10 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
548 59.891647 Beskrives for LRSK Havlire 28.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
549 58.43464 Beskrives for LRSK Dvergmåke 28.10.2014 3 Såda, 74184 (Hove,Arendal)
550 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
551 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Havlire 28.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
552 63.785865 Beskrives for LRSK Tyvjo 28.10.2014 1 Verdal havn, 69893 (Ørin,Verdal)
553 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Polarsvømmesnipe 28.10.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
554 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
555 59.573648 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 2 Filtvet brygge, 90254 (Filtvet,Hurum)
556 63.828247 Beskrives for LRSK Tyvjo 28.10.2014 1 Tronesbukta, 69939 (Tronesbukta,Verdal)
557 58.418171 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 gjennestad, 224127 (gjennestad,Arendal)
558 58.422554 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 Gjennestad, 224128 (Gjennestad,Arendal)
559 59.571327 Beskrives for LRSK Tyvjo 28.10.2014 1 Filtvet, 74173 (Filtvet,Hurum)
560 59.571327 Beskrives for LRSK Sabinemåke 28.10.2014 1 Filtvet, 74173 (Filtvet,Hurum)
561 58.419024 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 Gjennestad, 224130 (Gjennestad,Arendal)
562 59.541953 Beskrives for LRSK Polarjo 28.10.2014 1 Coop, 141074 (Tofte,Hurum)
563 59.541953 Beskrives for LRSK Tyvjo 28.10.2014 1 Coop, 141074 (Tofte,Hurum)
564 58.420888 Beskrives for LRSK Hærfugl 28.10.2014 1 Gjennestad i Arendal, 224170 (Gjennestad i Arendal,Arendal)
565 63.785865 Beskrives for LRSK Tyvjo? 27.10.2014 1 Verdal havn, 69893 (Ørin,Verdal)
566 63.800417 Beskrives for LRSK Tyvjo 27.10.2014 1 Ørin sør for Verdalselva, 103743 (Ørin,Verdal)
567 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
568 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
569 60.793456 Beskrives for LRSK Krykkje 27.10.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
570 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 27.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
571 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 27.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
572 59.573648 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 1 Filtvet brygge, 90254 (Filtvet,Hurum)
573 58.055068 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 27.10.2014 1 Trivelskjærane, 111716 (Flekkerøy,Kristiansand)
574 59.568438 Beskrives for LRSK Ub. polar-/tyvjo 27.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
575 59.307548 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
576 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 27.10.2014 3 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
577 59.564447 Beskrives for LRSK Islom 27.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
578 59.307824 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 27.10.2014 1 Herberg, 72509 (Utsira,Utsira)
579 58.753559 Beskrives for LRSK Jaktfalk 27.10.2014 1 Regårdsheia, 224095 (Regårdsheia,Risør)
580 63.714707 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 27.10.2014 1 Holsandbukta, 84765 (Skogn,Levanger)
581 59.307548 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
582 59.307548 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 27.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
583 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 27.10.2014 2 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
584 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 27.10.2014 3 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
585 59.049798 Beskrives for LRSK Grålire 26.10.2014 1 Tennskjæra, 167087 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
586 59.437408 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Jeløy Radio, 71593 (Jeløy,Moss)
587 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
588 59.295036 Beskrives for LRSK Sabinemåke 26.10.2014 1 Karlsvikodden, 85272 (Karlsvika,Tønsberg)
589 59.417717 Beskrives for LRSK 100 Sabinemåke 26.10.2014 1 Fyllinga, 126595 (Karljohansvern,Horten)
590 60.532826 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 1 Blomvatnet, 224035 (Blomvatnet,Øygarden)
591 60.532826 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 2 Blomvatnet, 224035 (Blomvatnet,Øygarden)
592 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
593 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
594 60.123893 Beskrives for LRSK Grågås x kanadagås 26.10.2014 1 Synneren Naturreservat, 70922 (Synneren Naturreservat,Ringerike)
595 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 26.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
596 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Praktærfugl 26.10.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
597 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 26.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
598 59.417461 Beskrives for LRSK 200 Polarsvømmesnipe 26.10.2014 1 Stalsberget, 76358 (Jeløy,Moss)
599 58.666744 Beskrives for LRSK 750 Polarjo 26.10.2014 1 sild - fie, 112815 (Sildodden,Risør)
600 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 26.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
601 65.647199 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 26.10.2014 1 Floavatnet, Vega, 92714 (Floavatnet, Vega,Vega)
602 68.242867 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 26.10.2014 1 Åsveien, Svolvær, 99318 (Åsveien, Svolvær,Vågan)
603 60.532777 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 1 Blomvatnet, 224031 (Blomvatnet,Øygarden)
604 60.532777 Beskrives for LRSK Snadderand 26.10.2014 2 Blomvatnet, 224031 (Blomvatnet,Øygarden)
605 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Ringgås, underarten bernicla 26.10.2014 5 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
606 59.437408 Beskrives for LRSK 200 Sabinemåke 26.10.2014 1 Jeløy Radio, 71593 (Jeløy,Moss)
607 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 26.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
608 60.461463 Beskrives for LRSK Myrhauk 26.10.2014 1 Knappen, 178553 (Knappen,Øygarden)
609 59.436665 Beskrives for LRSK Sabinemåke 26.10.2014 1 jeløya,moss, 214572 (jeløya,moss,Moss)
610 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 26.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
611 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
612 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
613 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
614 59.715103 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 25.10.2014 3 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
615 60.837084 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 25.10.2014 1 Gammelsrud-Rømma, Løten, 224012 (Gammelsrud-Rømma, Løten,Løten)
616 59.539099 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Skjæra, Tofte, 70894 (Tofte,Hurum)
617 59.568438 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
618 60.678742 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Gjessåssjøen øst, 136322 (Gjesåssjøen,Åsnes)
619 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 2 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
620 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
621 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
622 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
623 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
624 59.568438 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
625 59.568438 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
626 59.568438 Beskrives for LRSK Dvergmåke 25.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
627 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
628 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 25.10.2014 2 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
629 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 25.10.2014 3 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
630 60.57849 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
631 59.706803 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 25.10.2014 10 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
632 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
633 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
634 60.53312 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Blomvatnet, 142373 (Blomvatnet,Øygarden)
635 68.158026 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 25.10.2014 2 Sauøya, 134591 (Henningsvær,Vågan)
636 60.532743 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 1 Blomvatnet, 188778 (Blomvatnet,Øygarden)
637 60.532743 Beskrives for LRSK Snadderand 25.10.2014 2 Blomvatnet, 188778 (Blomvatnet,Øygarden)
638 66.813559 Beskrives for LRSK 400 Båndkorsnebb 25.10.2014 4 Sjøvoll, 220866 (Ytre Meløya,Meløy)
639 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 25.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
640 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 25.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
641 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 25.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
642 63.74032 Beskrives for LRSK Polarsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
643 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
644 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 25.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
645 63.737519 Beskrives for LRSK Taffeland 25.10.2014 1 Eidsvatnet fuglefredningsområde, 70527 (Eidsvatnet fuglefredningsområde,Bjugn)
646 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
647 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 25.10.2014 2 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
648 58.4201 Beskrives for LRSK Hærfugl 25.10.2014 1 Gjennestad, 224030 (Gjennestad,Arendal)
649 58.392367 Beskrives for LRSK Vierspurv 25.10.2014 1 Vessøyjordene, 72465 (Vessøyjordene,Grimstad)
650 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
651 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 25.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
652 58.867567 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 25.10.2014 - 27.10.2014 1 Tårnbukta, 72390 (Jomfruland,Kragerø)
653 59.891647 Beskrives for LRSK Gulnebblom 25.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
654 62.363481 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 25.10.2014 1 Grimstadvatnet, 75317 (Hareidlandet,Hareid)
655 65.990453 Beskrives for LRSK 400 Dvergdykker 24.10.2014 1 Storvannet, Herøy, 95877 (Storvannet, Herøy,Herøy)
656 63.637559 Beskrives for LRSK Vannrikse 24.10.2014 1 Sandvika, 69790 (Movatnet,Levanger)
657 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
658 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 24.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
659 63.795213 Beskrives for LRSK Lirype 24.10.2014 1 Ørin industriområde, 118977 (Ørin,Verdal)
660 59.344507 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 24.10.2014 1 Brentetangen, 87881 (Brentetangen,Rygge)
661 59.891647 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Rolfstangen, 86051 (Fornebu,Bærum)
662 59.895104 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 24.10.2014 1 Huk, 88679 (Bygdøy,Oslo)
663 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
664 70.272051 Beskrives for LRSK Dvergdykker 24.10.2014 1 Gåradakvatn - Goarahatjavri, Porsanger, 103160 (Gåradakvatn - Goarahatjavri, Porsanger,Porsanger Porsángu Porsanki)
665 59.564447 Beskrives for LRSK Polarjo 24.10.2014 22 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
666 59.564447 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 24.10.2014 1 Krokstrand, 78172 (Krokstrand,Vestby)
667 60.793456 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.10.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
668 58.96641 Beskrives for LRSK 300 Gulnebblom 24.10.2014 1 Nordmannbo, 116271 (Nordmannbo,Larvik)
669 59.715103 Beskrives for LRSK Skjeggmeis 24.10.2014 25 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
670 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 24.10.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
671 58.088876 Beskrives for LRSK Rosenstær 24.10.2014 1 Nordhasselsanden midtre, 86250 (Nordhasselvika,Farsund)
672 60.824882 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.10.2014 1 Sikttjernet, 119138 (Heradsbygd,Elverum)
673 68.244507 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 24.10.2014 1 Borgskogen, 197819 (Borgskogen,Vestvågøy)
674 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 23.10.2014 2 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
675 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.10.2014 2 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
676 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 23.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
677 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 23.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
678 58.751577 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 23.10.2014 1 Storfjøset, 97483 (Reve,Klepp)
679 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 23.10.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
680 63.867674 Beskrives for LRSK Storskarv, underarten sinensis 23.10.2014 1 Skoftin, Straumen, 102833 (Børgin,Inderøy)
681 68.099713 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 22.10.2014 1 Korshavn, 184438 (Korshavn,Flakstad)
682 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Dverggås 22.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
683 58.747404 Beskrives for LRSK Sitronerle 22.10.2014 1 Søraneset, 72518 (Revtangen,Klepp)
684 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 22.10.2014 5 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
685 59.954026 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 22.10.2014 1 Vikjo, 116028 (Vikjo,Kvinnherad)
686 61.293837 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 22.10.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
687 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 22.10.2014 7 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
688 59.645778 Beskrives for LRSK 200 Svartkråke x kråke 21.10.2014 1 Myrvoll, 157415 (Myrvoll,Trøgstad)
689 59.706803 Beskrives for LRSK Svartstrupe 21.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
690 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Gransanger, underarten tristis 21.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
691 59.173431 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.10.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
692 68.099713 Beskrives for LRSK 300 Polarjo 21.10.2014 1 Korshavn, 184438 (Korshavn,Flakstad)
693 59.715103 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 21.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
694 60.57849 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 21.10.2014 5 Valen, 71585 (Herdla,Askøy)
695 63.881879 Beskrives for LRSK Praktærfugl 21.10.2014 1 Børgin, 69658 (Børgin,Inderøy)
696 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 21.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
697 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Ringgås, underarten bernicla 21.10.2014 5 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
698 58.673088 Beskrives for LRSK Lappiplerke 21.10.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
699 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
700 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
701 59.706803 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
702 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 20.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
703 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
704 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
705 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
706 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 20.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
707 61.956895 Beskrives for LRSK Grønlandsmåke 20.10.2014 10 Torskangerpollen, 100189 (Vågsøy,Vågsøy)
708 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 20.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
709 59.706803 Beskrives for LRSK Kvartbekkasin 20.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
710 59.297127 Beskrives for LRSK 300 Gulnebblom 20.10.2014 1 Skallevoll, 105100 (Skallevoll,Tønsberg)
711 59.259933 Beskrives for LRSK 400 Gulnebblom 20.10.2014 1 Vallø, 87506 (Vallø,Tønsberg)
712 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
713 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
714 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Tartarpiplerke 19.10.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
715 59.715103 Beskrives for LRSK Svartstrupe 19.10.2014 1 Hegstad beitemark, 222807 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
716 59.885404 Beskrives for LRSK Jaktfalk 19.10.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
717 63.757571 Beskrives for LRSK 100 Tundragås, underarten flavirostris 19.10.2014 1 Rinnaunet, 223149 (Rinnaunet,Levanger)
718 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
719 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Fjæreplytt 19.10.2014 2 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
720 60.717992 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 1 Kapp brygge, 76725 (Kapp,Østre Toten)
721 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
722 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
723 63.742372 Beskrives for LRSK Taffeland 19.10.2014 1 Fugletårnet, 72619 (Eidsvatnet fuglefredningsområde,Bjugn)
724 59.568438 Beskrives for LRSK Ub. polar-/tyvjo 19.10.2014 1 Ekrebukta, 90139 (Filtvet,Hurum)
725 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
726 61.293837 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 19.10.2014 3 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
727 68.244439 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 19.10.2014 5 Borgskogen, 118256 (Borgskogen,Vestvågøy)
728 68.103434 Beskrives for LRSK Mandarinand 19.10.2014 1 Dammen ved Brattbakkan, 159689 (Dammen ved Brattbakkan,Flakstad)
729 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 19.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
730 68.338185 Beskrives for LRSK Polarjo 19.10.2014 2 Saupstadneset, Gimsøy, 71979 (Saupstadneset, Gimsøy,Vågan)
731 59.706803 Beskrives for LRSK Svartstrupe 19.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
732 59.706803 Beskrives for LRSK Gråstrupedykker 19.10.2014 1 Fiskumvannet, 70210 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
733 59.307548 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 19.10.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
734 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Kvartbekkasin 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
735 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 19.10.2014 1 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
736 59.839701 Beskrives for LRSK 200 Fjæreplytt 19.10.2014 2 Gåsungene, 87601 (Gåsungene,Bærum)
737 60.611232 Beskrives for LRSK 2500 Båndkorsnebb 19.10.2014 2 Vegen nord og øst for Hovdun, 223881 (Vegen nord og øst for Hovdun,Ål)
738 61.31473 Beskrives for LRSK Sædgås 19.10.2014 3 Mo, 127890 (Hafslovatnet,Luster)
739 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
740 63.734972 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Myrvang, 130170 (Heir,Levanger)
741 62.775738 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.10.2014 1 Eidsvåg, 70658 (Eidsvåg,Nesset)
742 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 18.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
743 58.973971 Beskrives for LRSK 1000 Dvergspurv 18.10.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
744 63.669655 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 18.10.2014 1 Titran, 69723 (Titran,Frøya)
745 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
746 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 18.10.2014 4 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
747 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Snadderand 18.10.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
748 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 18.10.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
749 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 18.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
750 58.020821 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 18.10.2014 1 Søylekilen, 73238 (Sånum,Mandal)
751 61.364951 Beskrives for LRSK Sædgås 18.10.2014 3 Dale i Sunnfjord, 172990 (Dale i Sunnfjord,Fjaler)
752 68.299988 Beskrives for LRSK Brunsisik 18.10.2014 1 Mollgavlen, 213786 (Store Molla,Vågan)
753 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 18.10.2014 - 19.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
754 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Kvartbekkasin 17.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
755 58.673088 Beskrives for LRSK Lappiplerke 17.10.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
756 61.839764 Beskrives for LRSK 300 Hærfugl 17.10.2014 1 Grotle ytre, 153031 (Grotle,Bremanger)
757 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 17.10.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
758 63.756149 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 17.10.2014 1 Søgstad, 116179 (Sætersmyra,Levanger)
759 63.033203 Beskrives for LRSK Stenghauk 17.10.2014 1 Nauttjønnlia, 223777 (Hilmovola,Tydal)
760 60.458777 Beskrives for LRSK Myrhauk 16.10.2014 1 Svelgen, 90970 (Toftøy,Øygarden)
761 60.783194 Beskrives for LRSK Rosenstær 16.10.2014 1 Gjøvik, P.O. Buddingsvei ved Viken, 223700 (Gjøvik, P.O. Buddingsvei ved Viken,Gjøvik)
762 60.451308 Beskrives for LRSK 100 Myrhauk 16.10.2014 1 Fjellet, 119374 (Turøy,Fjell)
763 61.137095 Beskrives for LRSK 300 Tretåspett 16.10.2014 1 Hausen, 206474 (Hausen,Lærdal)
764 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 16.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
765 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 16.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
766 68.091269 Beskrives for LRSK Mandarinand 16.10.2014 2 Øvrevalle, 112922 (Øvrevalle,Flakstad)
767 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 16.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
768 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Sibirpiplerke 16.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
769 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 16.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
770 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Dvergspurv 16.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
771 63.026485 Beskrives for LRSK 400 Turteldue 16.10.2014 1 Freistranda, 72667 (Freistranda,Kristiansund)
772 63.339849 Beskrives for LRSK Snadderand 16.10.2014 2 Fløtjønna, 76876 (Fløtjønna,Smøla)
773 59.771399 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.10.2014 1 Kjøl, 69958 (Melingskrinsen,Bømlo)
774 56.545525 Beskrives for LRSK Svartkråke 16.10.2014 2 Ekofisk FTP, 73936 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
775 63.024071 Beskrives for LRSK Turteldue 16.10.2014 1 Freineset, 72947 (Freineset,Kristiansund)
776 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 15.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
777 63.764226 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 15.10.2014 1 Tynesfjæra, 69820 (Tynesfjæra,Levanger)
778 63.026485 Beskrives for LRSK 400 Turteldue 15.10.2014 1 Freistranda, 72667 (Freistranda,Kristiansund)
779 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 15.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
780 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Sibirpiplerke 15.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
781 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 15.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
782 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 15.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
783 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 15.10.2014 5 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
784 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Dvergspurv 15.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
785 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 15.10.2014 2 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
786 65.90073 Beskrives for LRSK 500 Lappfiskand 15.10.2014 1 Fustvatnet, 210095 (Fustvatnet,Vefsn)
787 68.096245 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis/abietinus 15.10.2014 1 Yttersand, 139808 (Yttersand,Flakstad)
788 61.303911 Beskrives for LRSK 200 Vannrikse 15.10.2014 1 Duvevatnet, 185981 (Værlandet,Askvoll)
789 63.881879 Beskrives for LRSK Praktærfugl 15.10.2014 1 Børgin, 69658 (Børgin,Inderøy)
790 Beskrives for LRSK Mandarinand - Ramberg 1 Flakstad (Nordland, 7553700)
791 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Ringgås, underarten bernicla 15.10.2014 - 20.10.2014 5 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
792 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Dverggås 15.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
793 58.1058 Beskrives for LRSK Steppehauk 14.10.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
794 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 14.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
795 63.826122 Beskrives for LRSK Vannrikse 14.10.2014 1 Fugletårnet, Sone 1, 196537 (Leksdalsvatnet sør, Verdal,Verdal)
796 63.892163 Beskrives for LRSK Vannrikse 14.10.2014 1 Kaldset, 80797 (Leksdalsvatnet, Steinkjer,Steinkjer)
797 63.615992 Beskrives for LRSK Snadderand 14.10.2014 1 Litlvatnet naturreservat, 69521 (Litlvatnet naturreservat,Agdenes)
798 58.14181 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 14.10.2014 1 Ytre Årsnes, 87422 (Ytre Årsnes,Lillesand)
799 63.803833 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 14.10.2014 1 Verdalselva, 76006 (Ørin,Verdal)
800 60.53312 Beskrives for LRSK Snadderand 14.10.2014 2 Blomvatnet, 142373 (Blomvatnet,Øygarden)
801 60.626407 Beskrives for LRSK Turteldue 14.10.2014 1 Nautnes, 85530 (Nautnes,Øygarden)
802 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Sibirpiplerke 14.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
803 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 14.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
804 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 14.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
805 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 14.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
806 59.307548 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 14.10.2014 2 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
807 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 14.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
808 63.867828 Beskrives for LRSK Praktærfugl 14.10.2014 1 Straumen, 69649 (Børgin,Inderøy)
809 58.757397 Beskrives for LRSK Sibirpiplerke 14.10.2014 1 Gocartbanen, 78453 (Reve,Klepp)
810 59.440102 Beskrives for LRSK Jaktfalk 14.10.2014 0 Simlehjellin, 223655 (Simlehjellin,Bykle)
811 59.025988 Beskrives for LRSK Nattravn 14.10.2014 - 16.10.2014 2 Sande, 141160 (Tungenes,Randaberg)
812 63.572313 Beskrives for LRSK Vannrikse 14.10.2014 - 18.10.2014 1 Måsdammen, 69667 (Tautra,Frosta)
813 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
814 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
815 63.655184 Beskrives for LRSK Vannrikse 13.10.2014 1 Hojemstjønna, 69796 (Finne,Levanger)
816 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
817 59.043486 Beskrives for LRSK 200 Tartarpiplerke 13.10.2014 1 Vikerkilen, 129677 (Søndre Asmaløy,Hvaler)
818 59.714313 Beskrives for LRSK 200 Grågås x kanadagås 13.10.2014 1 Tårnet, 220648 (Fiskumvannet,Øvre Eiker)
819 59.744631 Beskrives for LRSK 300 Grågås x kanadagås 13.10.2014 1 Spæren, 139051 (Spæren,Øvre Eiker)
820 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
821 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 13.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
822 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
823 60.786918 Beskrives for LRSK Rosenstær 13.10.2014 1 Gjøvik kirkegård v/ Mjøsa, 223509 (Gjøvik kirkegård v/ Mjøsa,Gjøvik)
824 59.308417 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis 13.10.2014 1 Søre merkeskog, 72056 (Utsira,Utsira)
825 63.823897 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 13.10.2014 1 Fleskhus, Verdal, 71408 (Fleskhus, Verdal,Verdal)
826 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Sibirpiplerke 13.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
827 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Gransanger, underarten tristis 13.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
828 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 13.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
829 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 13.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
830 62.966651 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Male, 69568 (Male,Fræna)
831 63.928679 Beskrives for LRSK Dvergfluesnapper 13.10.2014 1 Gjæsingen, 70047 (Ytre Gjæsingen,Frøya)
832 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 13.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
833 62.963402 Beskrives for LRSK Polarjo 13.10.2014 1 Askvågen, 74058 (Askvågen,Fræna)
834 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 12.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
835 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 12.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
836 58.1058 Beskrives for LRSK Steppehauk 12.10.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
837 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 12.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
838 60.624865 Beskrives for LRSK 300 Vannrikse 12.10.2014 1 Sisselbergbukta, Einafjorden, 89763 (Sisselbergbukta, Einafjorden,Vestre Toten)
839 58.106206 Beskrives for LRSK Steppehauk 12.10.2014 1 Porsan, 92177 (Lista fyr,Farsund)
840 59.611936 Beskrives for LRSK Sildemåke, underarten graellsii? 12.10.2014 1 Verket, 74708 (Verket,Hurum)
841 61.117943 Beskrives for LRSK Polarjo 12.10.2014 1 Lågendeltaet, 143153 (Lågendeltaet,Lillehammer)
842 58.14181 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 12.10.2014 1 Ytre Årsnes, 87422 (Ytre Årsnes,Lillesand)
843 58.1058 Beskrives for LRSK Steppehauk 12.10.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
844 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 12.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
845 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Dverggås 12.10.2014 3 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
846 63.730843 Beskrives for LRSK [Dverggås] 12.10.2014 1 Kråka, 69994 (Innstrandfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
847 63.730843 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 12.10.2014 1 Kråka, 69994 (Innstrandfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
848 63.74032 Beskrives for LRSK Brunsisik 12.10.2014 1 Lyngbakken, 185407 (Heir,Levanger)
849 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Svartryggerle 12.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
850 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 12.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
851 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 12.10.2014 2 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
852 61.293837 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 12.10.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
853 59.061808 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 12.10.2014 1 Kjerringholmen, 193104 (Kjerringholmen,Hvaler)
854 58.865615 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 12.10.2014 1 Storkollen, 223578 (Storkollen,Kragerø)
855 60.769493 Beskrives for LRSK 2000 Gulbrynsanger 12.10.2014 3 Fedje, 69480 (Fedje,Fedje)
856 63.928679 Beskrives for LRSK Polarjo 12.10.2014 3 Gjæsingen, 70047 (Ytre Gjæsingen,Frøya)
857 59.217016 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 12.10.2014 1 Taravika, 73444 (Taravika,Karmøy)
858 63.796796 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 12.10.2014 1 Måsøya, 69648 (Ørin,Verdal)
859 61.297971 Beskrives for LRSK Egretthegre 12.10.2014 1 Guriøyna, 223594 (Melværet,Askvoll)
860 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 12.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
861 62.508796 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 12.10.2014 5 Giskeødegård, 75068 (Giske,Giske)
862 61.308594 Beskrives for LRSK Rørsanger 12.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
863 58.102882 Beskrives for LRSK Rosenstær 12.10.2014 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
864 61.297971 Beskrives for LRSK Egretthegre 12.10.2014 1 Guriøyna, 223594 (Melværet,Askvoll)
865 61.293837 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 12.10.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
866 61.293837 Beskrives for LRSK Egretthegre 12.10.2014 1 Melværet, 119220 (Melværet,Askvoll)
867 58.881927 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 12.10.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
868 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 12.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
869 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 12.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
870 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 12.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
871 58.1058 Beskrives for LRSK Steppehauk 11.10.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
872 58.12023 Beskrives for LRSK Steppehauk 11.10.2014 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
873 61.38209 Beskrives for LRSK 200 Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Kvamme, 166615 (Bygstad Sentrum,Gaular)
874 58.666161 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 11.10.2014 1 Sildodden, 73418 (Sildodden,Risør)
875 60.797343 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
876 60.797343 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
877 60.797343 Beskrives for LRSK Rosenstær 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
878 58.1058 Beskrives for LRSK Steppehauk 11.10.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
879 58.112718 Beskrives for LRSK Hvitryggspett x flaggspett 11.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
880 59.195929 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 oksviken, 206665 (oksviken,Fredrikstad)
881 58.89998 Beskrives for LRSK Lappiplerke 11.10.2014 1 Kolnes, 79825 (Kolnes,Sola)
882 59.173178 Beskrives for LRSK Løvsanger 11.10.2014 3 Goksjø, 78918 (Goksjø,Sandefjord)
883 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 11.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
884 63.339849 Beskrives for LRSK Snadderand 11.10.2014 2 Fløtjønna, 76876 (Fløtjønna,Smøla)
885 60.797343 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
886 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 11.10.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
887 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
888 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Stjertand 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
889 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Jordugle 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
890 61.45661 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 11.10.2014 1 Løkene, 178612 (Førde Sentrum,Førde)
891 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Sibirpiplerke 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
892 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
893 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Hauksanger 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
894 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenfink 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
895 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Brunsisik 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
896 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Dvergspurv 11.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
897 63.730843 Beskrives for LRSK [Dverggås] 11.10.2014 1 Kråka, 69994 (Innstrandfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
898 63.928679 Beskrives for LRSK Polarjo 11.10.2014 2 Gjæsingen, 70047 (Ytre Gjæsingen,Frøya)
899 58.743718 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 11.10.2014 1 Homoskogen, 83972 (Orre,Klepp)
900 60.797343 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
901 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
902 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
903 60.797343 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Gjøvik Sentrum, 126348 (Gjøvik Sentrum,Gjøvik)
904 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
905 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Jordugle 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
906 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
907 61.308594 Beskrives for LRSK Tornirisk 11.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
908 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
909 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
910 61.308594 Beskrives for LRSK Tornirisk 11.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
911 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
912 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
913 61.308594 Beskrives for LRSK Tornirisk 11.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
914 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
915 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
916 61.308594 Beskrives for LRSK Tornirisk 11.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
917 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 11.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
918 63.71673 Beskrives for LRSK [Dverggås] 11.10.2014 1 Nessetfjæra, 101591 (Hoøya,Ørland)
919 61.384411 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 3 Bringelandsvatnet, 114942 (Bringelandsvatnet,Gaular)
920 58.753042 Beskrives for LRSK Dobbeltbekkasin 11.10.2014 2 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
921 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 11.10.2014 - 12.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
922 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Jordugle 11.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
923 58.666161 Beskrives for LRSK Dvergmåke 11.10.2014 1 Sildodden, 73418 (Sildodden,Risør)
924 58.112718 Beskrives for LRSK Steppehauk 11.10.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
925 61.308594 Beskrives for LRSK Rørsanger 11.10.2014 - 12.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
926 58.753042 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 11.10.2014 2 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
927 58.89998 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 10.10.2014 1 Kolnes, 79825 (Kolnes,Sola)
928 60.419492 Beskrives for LRSK Lappfiskand 10.10.2014 1 Halne, 77048 (Halne,Eidfjord)
929 63.730843 Beskrives for LRSK [Dverggås] 10.10.2014 1 Kråka, 69994 (Innstrandfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
930 58.109312 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 10.10.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
931 58.962029 Beskrives for LRSK 400 Grålire 10.10.2014 1 Ravn, 87289 (Ravn,Larvik)
932 60.786918 Beskrives for LRSK Rosenstær 10.10.2014 1 Gjøvik kirkegård v/ Mjøsa, 223509 (Gjøvik kirkegård v/ Mjøsa,Gjøvik)
933 58.679816 Beskrives for LRSK Lappiplerke 10.10.2014 1 Nærlandsstranda, 71062 (Nærland,Hå)
934 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 10.10.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
935 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Gulnebblom 10.10.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
936 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Stjertand 10.10.2014 15 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
937 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Jordugle 10.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
938 68.096245 Beskrives for LRSK Gransanger, underarten tristis/abietinus 10.10.2014 1 Yttersand, 139808 (Yttersand,Flakstad)
939 63.673637 Beskrives for LRSK Sædgås, underarten rossicus 10.10.2014 1 Vestre Lello, 203225 (Ronglan,Levanger)
940 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 10.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
941 62.908341 Beskrives for LRSK Lappfiskand 10.10.2014 1 Nåsvatnet, 69550 (Nåsvatnet,Eide)
942 61.308594 Beskrives for LRSK Vannrikse 10.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
943 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 10.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
944 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 10.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
945 78.220836 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 10.10.2014 1 Longyearbyen, 70394 (Longyearbyen,Svalbard)
946 58.753042 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 10.10.2014 5 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
947 63.299329 Beskrives for LRSK Toppdykker 10.10.2014 2 Kulisvaet, 70638 (Kuli,Smøla)
948 63.339849 Beskrives for LRSK Snadderand 10.10.2014 2 Fløtjønna, 76876 (Fløtjønna,Smøla)
949 58.687424 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 09.10.2014 1 Stranda, 222788 (Stranda,Risør)
950 63.730843 Beskrives for LRSK [Dverggås] 09.10.2014 1 Kråka, 69994 (Innstrandfjæra fuglefredningsområde,Ørland)
951 63.39531 Beskrives for LRSK Gjøk 09.10.2014 1 Haugrønningen, 87351 (Byneset,Trondheim)
952 66.499641 Beskrives for LRSK 1000 Rosenstær 09.10.2014 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
953 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Jordugle 09.10.2014 1 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
954 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Åkerrikse 09.10.2014 1 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
955 61.294705 Beskrives for LRSK 200 Polarjo 09.10.2014 2 Sandøy, 140231 (Bulandet,Askvoll)
956 61.28891 Beskrives for LRSK Egretthegre 09.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
957 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 09.10.2014 4 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
958 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 09.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
959 61.308594 Beskrives for LRSK Tornirisk 09.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
960 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 09.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
961 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 09.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
962 62.859924 Beskrives for LRSK Polarjo 09.10.2014 1 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
963 62.819126 Beskrives for LRSK Polarjo 09.10.2014 3 Sandøya, 75188 (Sandøya,Sandøy)
964 58.871465 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.10.2014 - 10.10.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
965 58.753042 Beskrives for LRSK Polarsvømmesnipe 09.10.2014 7 Revtangen, 71794 (Revtangen,Klepp)
966 62.859924 Beskrives for LRSK Polarjo 09.10.2014 5 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
967 59.29697 Beskrives for LRSK 400 Fjelljo 08.10.2014 1 Karlsvika, 93615 (Karlsvika,Tønsberg)
968 60.777118 Beskrives for LRSK Rosenstær 08.10.2014 1 Rambekk, 116495 (Rambekk,Gjøvik)
969 62.025386 Beskrives for LRSK 200 Vannrikse 08.10.2014 1 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
970 58.454527 Beskrives for LRSK Ringgås, underarten bernicla 08.10.2014 1 Bjellandskjera, 184776 (Bjelland,Arendal)
971 61.303911 Beskrives for LRSK 200 Vannrikse 08.10.2014 1 Duvevatnet, 185981 (Værlandet,Askvoll)
972 66.586097 Beskrives for LRSK 2500 Dvergfluesnapper 08.10.2014 1 Selvær, 101721 (Selvær,Træna)
973 58.107715 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 08.10.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
974 61.308594 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 08.10.2014 20 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
975 61.28891 Beskrives for LRSK Kortnebbgås 08.10.2014 4 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
976 61.308594 Beskrives for LRSK Vannrikse 08.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
977 61.28891 Beskrives for LRSK Polarjo 08.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
978 61.308594 Beskrives for LRSK Svartrødstjert 08.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
979 61.308594 Beskrives for LRSK Rørsanger 08.10.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
980 61.308594 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 08.10.2014 2 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
981 61.28891 Beskrives for LRSK Tornirisk 08.10.2014 2 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
982 61.28891 Beskrives for LRSK Lappspurv 08.10.2014 1 Bulandet, 119221 (Bulandet,Askvoll)
983 62.505231 Beskrives for LRSK 300 Ringgås, underarten bernicla 08.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
984 62.505231 Beskrives for LRSK 300 [Dverggås] 08.10.2014 5 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
985 63.742964 Beskrives for LRSK Rosenstær 08.10.2014 - 10.10.2014 1 Vestre Ulve, 223514 (Levanger,Levanger)
986 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Snadderand 08.10.2014 - 10.10.2014 5 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
987 62.025386 Beskrives for LRSK 200 Vannrikse 07.10.2014 1 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
988 62.025386 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 07.10.2014 20 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
989 60.80222 Beskrives for LRSK 200 Rosenstær 07.10.2014 1 Gjøvik kirkegård, 223403 (Gjøvik kirkegård,Gjøvik)
990 58.075904 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 07.10.2014 14 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
991 58.120333 Beskrives for LRSK Tundragås, underarten flavirostris 07.10.2014 16 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
992 62.025386 Beskrives for LRSK 200 Kortnebbgås 07.10.2014 10 Kråkeneset, 115782 (Vågsøy,Vågsøy)
993 63.672202 Beskrives for LRSK 100 Turteldue 07.10.2014 1 Holmskogen, 89883 (Titran,Frøya)
994 60.798925 Beskrives for LRSK Rosenstær 07.10.2014 1 Gjøvik, skibladnerområdet, 223404 (Gjøvik, skibladnerområdet,Gjøvik)
995 68.703369 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 07.10.2014 1 Strandgata Sortland, 223402 (Strandgata Sortland,Sortland)
996 60.356163 Beskrives for LRSK Brunnakke x stokkand 07.10.2014 1 Lynghaugtjern, 96010 (Fyllingsdalen,Bergen)
997 68.099344 Beskrives for LRSK Sædgås 07.10.2014 1 Korshavn, 193938 (Korshavn,Flakstad)
998 64.244846 Beskrives for LRSK Gulbrynsanger 07.10.2014 1 Grønveien-Snåsa, 76918 (Snåsa,Snåsa)
999 62.85659 Beskrives for LRSK Dvergspurv 07.10.2014 1 Lebeltet, 94834 (Ona,Sandøy)
1000 62.819126 Beskrives for LRSK Rosenstær 07.10.2014 1 Sandøya, 75188 (Sandøya,Sandøy)
Klikk her for å sette observasjonssiden som startside!
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid