I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
2 59.885404 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2014 1 Årnestangen, 207896 (Nordre Øyeren Naturreservat,Rælingen)
3 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
4 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
5 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
6 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
7 58.5462 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Kvassheim, 71280 (Kvassheim,Hå)
8 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
9 58.779712 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.07.2014 1 Borsåk, 115535 (Orrevatnet,Klepp)
10 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 27.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
11 58.779712 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.07.2014 1 Borsåk, 115535 (Orrevatnet,Klepp)
12 58.736742 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.07.2014 1 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
13 58.773077 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.07.2014 1 Nese, 72131 (Orrevatnet,Klepp)
14 58.770175 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.07.2014 1 Orrevatnet nord, 85047 (Orrevatnet,Klepp)
15 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 26.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
16 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
17 59.342882 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 25.07.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
18 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 25.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
19 59.73973 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 200 Stork 25.07.2014 2 Halshaugen, 106515 (Hals,Øvre Eiker)
20 58.770175 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 25.07.2014 1 Orrevatnet nord, 85047 (Orrevatnet,Klepp)
21 58.773077 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 1 Nese, 72131 (Orrevatnet,Klepp)
22 58.77445 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.07.2014 1 Hodnevika, 99746 (Orrevatnet,Klepp)
23 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 24.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
24 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 23.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
25 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 23.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
26 59.852354 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 22.07.2014 1 Midtåsen, 123123 (Midtåsen,Oslo)
27 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 22.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
28 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
29 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
30 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
31 59.178127 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 20.07.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
32 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 20.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
33 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 19.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
34 63.420793 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 200 Sibirlo 18.07.2014 1 Liset, 181018 (Frostadheia,Smøla)
35 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 18.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
36 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
37 63.442381 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 13.07.2014 1 Holmahaugen, 158012 (Frostadheia,Smøla)
38 60.926575 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind 500 Svarthalsdykker 12.07.2014 0 Laen, sjø, V Torpa, 218665 (Laen, sjø, V Torpa,Nordre Land)
39 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
40 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 12.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
41 59.096223 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.07.2014 1 Vauerkilen, Vesterøy, 102941 (Vesterøy,Hvaler)
42 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
43 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
44 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
45 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
46 58.91947 Status t.o.m. 2002: 2 funn Svarthodesanger 11.07.2014 1 Heimra Øynå, 201723 (Rott,Sola)
47 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 10.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
48 58.897842 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 10.07.2014 1 Sømmevågen, 71158 (Hafrsfjorden,Sola)
49 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
50 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
51 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
52 62.445169 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.07.2014 1 Nylandstjønna, 75548 (Nylandstjønna,Tolga)
53 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
54 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
55 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
56 58.496238 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 09.07.2014 1 Skjerpe, 100613 (Heskestad,Lund)
57 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 09.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
58 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
59 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
60 66.275471 Status t.o.m. 2002: 48 funn 2500 Svartglente 08.07.2014 1 Straumen, 138136 (Straumen,Rana)
61 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
62 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
63 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
64 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
65 58.53544 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 08.07.2014 1 Vaulen, 74174 (Brusand,Hå)
66 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
67 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
68 58.736742 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 08.07.2014 2 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
69 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
70 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
71 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
72 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
73 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
74 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
75 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 08.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
76 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
77 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
78 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
79 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
80 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
81 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
82 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
83 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
84 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
85 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
86 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
87 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
88 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
89 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
90 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
91 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
92 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
93 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
94 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 07.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
95 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
96 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
97 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
98 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
99 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 07.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
100 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
101 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
102 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
103 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
104 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
105 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
106 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
107 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
108 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
109 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
110 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
111 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
112 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
113 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
114 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
115 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
116 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
117 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
118 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
119 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
120 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
121 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
122 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
123 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
124 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
125 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
126 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
127 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
128 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
129 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
130 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
131 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
132 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
133 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
134 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
135 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
136 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
137 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 06.07.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
138 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
139 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
140 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
141 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
142 63.338565 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 06.07.2014 1 Øyamelen sone 3.1, 70341 (Gaulosen,Melhus)
143 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
144 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
145 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
146 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
147 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
148 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
149 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 06.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
150 74.481128 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 06.07.2014 1 Drangane, 81312 (Bjørnøya nordvest,Bjørnøya med kystnære øyer)
151 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
152 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
153 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
154 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
155 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
156 59.13521 Status t.o.m. 2002: 1 funn 100 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Nordgard, Kjose, 218396 (Nordgard, Kjose,Larvik)
157 71.10933 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 05.07.2014 - 08.07.2014 1 Keila, 127141 (Hjelmsøya,Måsøy)
158 59.107629 Status t.o.m. 2002: 1 funn 400 Jomfrutrane 05.07.2014 1 Kjose, 140196 (Kjose,Larvik)
159 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
160 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
161 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 04.07.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
162 71.638993 Status t.o.m. 2002: 7 funn 0 Harlekinand 03.07.2014 1 Jan Mayen, 163970 (Jan Mayen,Norskekysten hav N)
163 63.389318 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 03.07.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
164 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.07.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
165 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 30.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
166 58.673088 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 1 Håstranda, 82786 (Nærland,Hå)
167 58.800757 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 29.06.2014 - 03.07.2014 1 Grudavatnet, 71199 (Grudavatnet,Klepp)
168 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
169 69.210947 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 28.06.2014 1 utløpet, 197271 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
170 58.065632 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 28.06.2014 1 Kviljoodden, 69577 (Kviljoodden,Farsund)
171 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
172 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
173 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 27.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
174 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 26.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
175 69.178105 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 25.06.2014 1 Sagelvvatn naturreservat, 150573 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
176 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 25.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
177 70.85296 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 25.06.2014 1 Storelvdeltaet, Berlevåg, 217777 (Storelvdeltaet, Berlevåg,Berlevåg)
178 59.882986 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 24.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
179 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
180 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 21.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
181 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 21.06.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
182 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 21.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
183 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
184 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 21.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
185 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
186 70.858514 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Indre havn, 169149 (Berlevåg,Berlevåg)
187 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 21.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
188 74.352288 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 20.06.2014 1 Hytta i Revdalen, 219334 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
189 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
190 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 20.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
191 70.859983 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg havn, 94404 (Berlevåg,Berlevåg)
192 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
193 70.857251 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 20.06.2014 1 Berlevåg, 75855 (Berlevåg,Berlevåg)
194 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
195 70.853921 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 19.06.2014 1 Revnesbukta, 78887 (Berlevåg,Berlevåg)
196 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
197 74.343118 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Kapp Kolthoff, 84283 (Bjørnøya sør,Bjørnøya med kystnære øyer)
198 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 19.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
199 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 19.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
200 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 19.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
201 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 19.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
202 63.389318 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 19.06.2014 1 Smøla, 217463 (Smøla,Smøla)
203 58.162086 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 19.06.2014 - 28.06.2014 1 Bjørndalssletta, 93783 (Bjørndalssletta,Kristiansand)
204 70.230951 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 19.06.2014 1 Komagværbukta, 76615 (Komagvær,Vardø)
205 59.221123 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 18.06.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
206 69.187242 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 18.06.2014 1 Sagelvvatn Naturreservat, 97491 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
207 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 18.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
208 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
209 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 18.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
210 69.185498 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 17.06.2014 1 Vesterelv, 179024 (Sagelvvatnet,Balsfjord)
211 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 17.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
212 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 17.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
213 59.245045 Status t.o.m. 2002: h/t 300 Rovterne 16.06.2014 1 Ramsum, 84177 (Ramsum,Stokke)
214 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 16.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
215 63.410896 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 16.06.2014 1 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
216 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
217 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
218 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
219 59.531169 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.06.2014 1 Rødnessjøen, 216959 (Rødnessjøen,Marker)
220 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 15.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
221 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 14.06.2014 2 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
222 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
223 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 14.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
224 70.218663 Status t.o.m. 2002: 20 funn Bonapartesnipe 14.06.2014 1 Kvalnes, 82831 (Kvalnes,Vardø)
225 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 14.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
226 70.153598 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 13.06.2014 1 Valdakbekken, 75735 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
227 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 12.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
228 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
229 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
230 60.765489 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 12.06.2014 1 Starene, 109706 (Starene,Stange)
231 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 12.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
232 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 12.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
233 58.032646 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 12.06.2014 - 14.06.2014 1 Hegelandsmyra, 193901 (Hegeland,Lindesnes)
234 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 11.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
235 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
236 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 11.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
237 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 11.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
238 63.401172 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
239 63.365147 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind 500 Sibirlo 11.06.2014 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
240 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 11.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
241 63.432952 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 11.06.2014 1 Røkkmyra, 69565 (Røkkmyra,Smøla)
242 69.219145 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 11.06.2014 1 Vaggatem, 70001 (Vaggatem,Sør-Varanger)
243 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 11.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
244 58.873234 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rørdrum? 10.06.2014 1 Kalstadtjenna, 71538 (Kalstadtjenna,Kragerø)
245 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
246 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 10.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
247 58.871465 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 10.06.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
248 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 10.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
249 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 10.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
250 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 10.06.2014 - 11.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
251 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 10.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
252 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
253 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 09.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
254 59.701772 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 09.06.2014 1 Grepperud, Hemnessjøen, 216451 (Grepperud, Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
255 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 09.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
256 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 09.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
257 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 09.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
258 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
259 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
260 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 09.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
261 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 09.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
262 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 09.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
263 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
264 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 08.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
265 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 08.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
266 59.710476 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Kollerud, 128847 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
267 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
268 59.707342 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 08.06.2014 1 Hemnessjøen, 88780 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
269 70.798265 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 08.06.2014 1 Sandfjorden, Berlevåg, 75858 (Sandfjorden, Berlevåg,Berlevåg)
270 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
271 59.30821 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, Skinnerflo, 204697 (Ørmenneset, Skinnerflo,Fredrikstad)
272 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
273 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
274 59.308608 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 07.06.2014 1 Ørmenneset, 75921 (Skinnerflo,Fredrikstad)
275 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
276 70.505785 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjord, 81437 (Sandfjord,Båtsfjord)
277 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
278 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
279 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
280 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
281 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
282 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 07.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
283 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 07.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
284 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
285 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 07.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
286 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 07.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
287 70.503518 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 07.06.2014 1 Sandfjordbrua, 131190 (Sandfjord,Båtsfjord)
288 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
289 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
290 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
291 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
292 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
293 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
294 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
295 60.86734 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) 300 Stork 06.06.2014 1 Myr gård, 216212 (Myr gård,Ringsaker)
296 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
297 59.173431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
298 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
299 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
300 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
301 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
302 59.068441 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 06.06.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
303 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
304 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 06.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
305 63.420468 Status t.o.m. 2002: 10 funn 100 Sumpsanger 06.06.2014 1 Rokstadtjørna, 72586 (Frostadheia,Smøla)
306 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 06.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
307 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 06.06.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
308 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
309 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
310 61.724298 Status t.o.m. 2002: 22 funn 100 Rødhodevarsler 06.06.2014 1 Teita, 216124 (Teita,Gloppen)
311 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
312 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
313 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
314 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
315 59.178564 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 06.06.2014 3 øra,fre.stad, 210382 (øra,fre.stad,Fredrikstad)
316 63.401172 Status t.o.m. 2002: 10 funn Sumpsanger 06.06.2014 - 07.06.2014 1 Smøla, 120690 (Smøla,Smøla)
317 59.307933 Status t.o.m. 2002: 13 funn Åkersanger 06.06.2014 1 Merkeskogen, 72510 (Utsira,Utsira)
318 59.173431 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
319 59.17126 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Gåseskjær, 130854 (Øra,Fredrikstad)
320 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 05.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
321 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
322 59.178127 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 05.06.2014 3 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
323 58.913139 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 05.06.2014 1 Brunnavika, 98842 (Kolnes,Sola)
324 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 05.06.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
325 63.302163 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødvingetrost 05.06.2014 2 Tislauan, 216096 (Melhus,Melhus)
326 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
327 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
328 58.107715 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 04.06.2014 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
329 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 04.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
330 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
331 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
332 59.882986 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.06.2014 1 Østensjøvannet Syd, 136471 (Østensjøvannet,Oslo)
333 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
334 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 04.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
335 58.521176 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 04.06.2014 1 Ogna, 86890 (Ogna,Hå)
336 59.307933 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 04.06.2014 1 Merkeskogen, 72510 (Utsira,Utsira)
337 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
338 59.455497 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2014 1 Gjølsjøen, 72028 (Gjølsjøen,Marker)
339 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 03.06.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
340 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
341 70.175818 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelvneset, 215872 (Meskelvneset,Unjárga Nesseby)
342 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
343 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
344 59.198206 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 03.06.2014 1 Gjerpensdalen, 75600 (Gjerpensdalen,Skien)
345 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
346 70.177602 Status t.o.m. 2002: 7 funn Harlekinand 03.06.2014 1 Meskelv, 75865 (Varangerbotn,Unjárga Nesseby)
347 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 03.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
348 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
349 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
350 58.097598 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 02.06.2014 1 Brekne, 70954 (Brekne,Farsund)
351 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 02.06.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
352 59.269885 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 02.06.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
353 58.115777 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 01.06.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
354 58.731719 Status t.o.m. 2002: 41 funn 100 Enghauk 01.06.2014 1 Bjønndalsknatten, 116354 (Barmen,Risør)
355 58.109312 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 01.06.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
356 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 01.06.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
357 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
358 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
359 59.342882 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Rosnesbukta, 71568 (Kurefjorden,Rygge)
360 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 31.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
361 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
362 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
363 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
364 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
365 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
366 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 31.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
367 59.345366 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 rosnesbukta,rygge, 214571 (rosnesbukta,rygge,Rygge)
368 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 31.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
369 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
370 59.173431 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
371 59.178127 Status t.o.m. 2002: h 31 funn/32 ind etter 1900 Hvitbrystlo 30.05.2014 1 Øratårnet, 108427 (Øra,Fredrikstad)
372 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
373 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
374 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
375 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
376 59.069903 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 30.05.2014 1 Nordbø, 80496 (Kvitsøy,Kvitsøy)
377 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 30.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
378 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
379 59.048248 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 30.05.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
380 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 30.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
381 59.719507 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1000 Rørdrum 30.05.2014 - 31.05.2014 1 Hemnessjøen nord, 135902 (Hemnessjøen nord,Aurskog-Høland)
382 70.156716 Status t.o.m. 2002: 14 funn Amerikablesand 30.05.2014 1 Valdakmyra, 74281 (Stabbursnes,Porsanger Porsángu Porsanki)
383 59.708092 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 29.05.2014 - 30.05.2014 1 Grepperudøya, 215418 (Hemnessjøen,Aurskog-Høland)
384 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 29.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
385 61.416635 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Strandsnipe 29.05.2014 2 GJØSETVATNET, 215312 (GJØSETVATNET,Førde)
386 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 29.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
387 66.803521 Status t.o.m. 2002: 4 funn 1500 Brakksvale 29.05.2014 - 31.05.2014 1 Bolga, 132616 (Bolga,Meløy)
388 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 28.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
389 58.075182 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 28.05.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
390 59.306738 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 28.05.2014 1 Utsira fyr, 79809 (Utsira,Utsira)
391 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
392 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 27.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
393 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 27.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
394 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 27.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
395 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
396 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 26.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
397 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 26.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
398 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 26.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
399 64.9282 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 26.05.2014 - 27.05.2014 1 Drag, Mellom Vikna, 70288 (Drag, Mellom Vikna,Vikna)
400 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
401 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
402 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 25.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
403 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 25.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
404 59.407667 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind Trostesanger 25.05.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
405 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 24.05.2014 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
406 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
407 59.392843 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 400 Trostesanger 24.05.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
408 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
409 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
410 58.973971 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind 1000 Rødhalsgås 24.05.2014 3 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
411 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rødhalsgås] 24.05.2014 3 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
412 59.276784 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 24.05.2014 1 Ilene, 73624 (Ilene,Tønsberg)
413 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
414 58.90046 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 23.05.2014 2 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
415 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
416 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
417 68.131306 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 23.05.2014 2 Storeidet, 210129 (Storeidet,Vestvågøy)
418 59.405743 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 100 Trostesanger 23.05.2014 1 Solstrand, 164502 (Borrevannet,Horten)
419 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten rufula 23.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
420 59.900835 Status t.o.m. 2002: h/t 200 Rovterne 22.05.2014 1 Kavringen, 108153 (Kavringen,Oslo)
421 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
422 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 22.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
423 68.13782 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvannet Vestvågøy, 179997 (Storeidvannet Vestvågøy,Vestvågøy)
424 69.361209 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 22.05.2014 1 Solvang, Pasvikdalen, 136335 (Solvang, Pasvikdalen,Sør-Varanger)
425 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
426 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 22.05.2014 0 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
427 68.139145 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Amursvale, underarten daurica 22.05.2014 - 26.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
428 58.115777 Status t.o.m. 2002: 3 funn Spottesanger 22.05.2014 1 Vatnemarka, 71500 (Lista fyr,Farsund)
429 68.139145 Status t.o.m. 2002: 23 funn 200 Amursvale 22.05.2014 1 Storeidvatnet, 116197 (Storeidvatnet,Vestvågøy)
430 58.771406 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 22.05.2014 1 Revekai, 71477 (Revekai,Klepp)
431 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
432 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
433 60.793456 Status t.o.m. 2002: 22 funn Damsnipe 20.05.2014 1 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
434 71.083208 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 20.05.2014 1 Slettnes Naturreservat, 97348 (Slettnes,Gamvik)
435 59.306572 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 20.05.2014 - 23.05.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
436 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
437 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 19.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
438 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
439 58.881927 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 18.05.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
440 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
441 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
442 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
443 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
444 59.924994 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 18.05.2014 2 Svellet, 88369 (Nordre Øyeren Naturreservat,Fet)
445 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 18.05.2014 0 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
446 58.106169 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Vågsvollvika, 70592 (Lista fyr,Farsund)
447 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 16.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
448 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
449 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 16.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
450 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 16.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
451 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
452 59.247872 Status t.o.m. 2002: 54 funn/55 ind 500 Trostesanger 16.05.2014 1 Akersvannet, 72640 (Akersvannet,Stokke)
453 58.432607 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 15.05.2014 1 Eigerøy fyr, 83426 (Eigerøy fyr,Eigersund)
454 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
455 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
456 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 12.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
457 59.87757 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 12.05.2014 1 Bogerudmyra, 104058 (Østensjøvannet,Oslo)
458 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
459 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
460 60.721525 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Syljuoset, 114005 (Gillundstranda,Stange)
461 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
462 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
463 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 11.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
464 58.075446 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 11.05.2014 1 Hanangervann sør, 70856 (Hanangervann,Farsund)
465 58.760895 Status t.o.m. 2002: 23 funn/30 ind Hvitvingesvartterne 11.05.2014 - 12.05.2014 2 Orrevatnet, 85129 (Orrevatnet,Klepp)
466 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
467 78.249996 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 10.05.2014 1 Vestpynten, 70514 (Adventfjorden,Svalbard)
468 60.723322 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 10.05.2014 1 Staurstranda, 114365 (Gillundstranda,Stange)
469 58.765261 Status t.o.m. 2002: 47 funn Amerikakrikkand 10.05.2014 1 Ljoslandsvatnet, sør, 107392 (Ljoslandsvatnet, sør,Åseral)
470 58.092917 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Hellemyra, Lista, 70716 (Hellemyra, Lista,Farsund)
471 58.103667 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 10.05.2014 - 11.05.2014 1 Slevdalsvann sør, 86791 (Slevdalsvann,Farsund)
472 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
473 59.666195 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 UMB, 84175 (Ås Sentrum,Ås)
474 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
475 59.665784 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 Dammen ved Urbygningen, UMB, 159661 (Ås Sentrum,Ås)
476 59.665784 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 09.05.2014 1 Dammen ved Urbygningen, UMB, 159661 (Ås Sentrum,Ås)
477 58.973971 Status t.o.m. 2002: 11 funn 1000 Hvithodespurv 09.05.2014 1 Mølen, 73549 (Mølen,Larvik)
478 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 09.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
479 58.108971 Status t.o.m. 2002: h 33 funn/35 ind Kornspurv 07.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
480 60.00431 Status t.o.m. 2002: 14 funn/17 ind Bronseibis 07.05.2014 - 13.05.2014 1 Sandvinhytta, 102670 (Sandvin,Odda)
481 58.123613 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 07.05.2014 - 08.05.2014 1 Hallandstjønna, 101889 (Hallandstjønna,Farsund)
482 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 06.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
483 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
484 60.719968 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Husebystranda, 113969 (Gillundstranda,Stange)
485 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
486 60.793456 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 04.05.2014 3 Svartelvdeltaet (delområde II), 71818 (Åkersvika,Hamar)
487 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 04.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
488 59.888771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
489 59.303164 Status t.o.m. 2002: 7 funn Halsbåndfluesnapper 04.05.2014 - 09.05.2014 1 Hovland, 72057 (Utsira,Utsira)
490 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 03.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
491 60.552346 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 03.05.2014 1 Skogsøytuva, 85550 (Skogsøy,Øygarden)
492 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
493 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
494 58.112718 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 02.05.2014 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
495 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 02.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
496 58.871465 Status t.o.m. 2002: 30 funn Markpiplerke 02.05.2014 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
497 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
498 60.713211 Status t.o.m. 2002: 23 funn/27 ind Svarthalsdykker 01.05.2014 1 Gillundstranda, 82916 (Gillundstranda,Stange)
499 59.888771 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 01.05.2014 1 Østensjøvannet, 77168 (Østensjøvannet,Oslo)
500 58.108971 Status t.o.m. 2002: 23 funn Amursvale 01.05.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
501 63.800536 Beskrives for LRSK Vaktel 27.07.2014 1 Øgstad, 70102 (Stiklestad,Verdal)
502 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 27.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
503 63.258384 Beskrives for LRSK Taffeland 27.07.2014 1 Moraosen, 81668 (Laugen,Skaun)
504 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 26.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
505 60.652917 Beskrives for LRSK 50 Vepsevåk 26.07.2014 1 Vest for Ishuset, Radøy, 220179 (Vest for Ishuset, Radøy,Radøy)
506 63.463936 Beskrives for LRSK Vaktel 26.07.2014 1 Moaneset, 69745 (Moaneset,Stjørdal)
507 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 26.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
508 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 25.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
509 60.597127 Beskrives for LRSK [Stripegås] 25.07.2014 1 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
510 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 25.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
511 63.700324 Beskrives for LRSK Vaktel 25.07.2014 1 Ekne, 112477 (Falstadbukta,Levanger)
512 64.412074 Beskrives for LRSK Lappmeis 25.07.2014 2 Flydalen, Muru, 220075 (Flydalen, Muru,Lierne)
513 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 24.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
514 67.255138 Beskrives for LRSK 1500 Fjellmyrløper 24.07.2014 1 Klungsetvika, 124199 (Klungsetvika,Fauske)
515 63.459482 Beskrives for LRSK Vaktel 24.07.2014 1 Nordnes, 158722 (Øfsti,Stjørdal)
516 60.575144 Beskrives for LRSK 1500 Svartkråke 24.07.2014 1 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
517 62.898569 Beskrives for LRSK Lappfiskand 24.07.2014 2 Nåsvatnet ved Nås, 94777 (Nåsvatnet,Eide)
518 56.547823 Beskrives for LRSK Svartkråke 23.07.2014 3 Ekofisk Complex, 71362 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
519 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 23.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
520 61.291297 Beskrives for LRSK 1000 Skogsnipe 23.07.2014 2 Austneset, 177451 (Værlandet,Askvoll)
521 63.463936 Beskrives for LRSK Vaktel 23.07.2014 1 Moaneset, 69745 (Moaneset,Stjørdal)
522 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 23.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
523 61.175416 Beskrives for LRSK Gulerle 23.07.2014 4 Filefjell, 79524 (Filefjell,Lærdal)
524 63.233601 Beskrives for LRSK Myrrikse 22.07.2014 1 Putten, 93895 (Neadeltaet,Selbu)
525 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 22.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
526 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
527 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 22.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
528 62.978711 Beskrives for LRSK Snadderand 22.07.2014 1 Syltørene, 70106 (Syltørene,Surnadal)
529 62.666525 Beskrives for LRSK 100 Fjelljo 22.07.2014 2 Midtydalen N, 219842 (Midtydalen N,Tynset)
530 62.891852 Beskrives for LRSK Havlire 22.07.2014 1 Bjørnsund, 93859 (Bjørnsund,Fræna)
531 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 21.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
532 61.518458 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Øvre Sjodalsvatnet, 140551 (Øvre Sjodalsvatnet,Vågå)
533 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
534 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
535 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
536 60.396582 Beskrives for LRSK Myrsanger 21.07.2014 1 Sørtjernet Hohletjernet, 111646 (Tingelstad,Gran)
537 59.048248 Beskrives for LRSK Egretthegre 21.07.2014 1 Klåstadkilen, 73246 (Klåstadkilen,Larvik)
538 60.597127 Beskrives for LRSK [Stripegås] 21.07.2014 1 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
539 61.286267 Beskrives for LRSK Skogsnipe 21.07.2014 1 Mågøyna, 219691 (Bulandet,Askvoll)
540 63.700324 Beskrives for LRSK Vaktel 21.07.2014 1 Ekne, 112477 (Falstadbukta,Levanger)
541 69.978959 Beskrives for LRSK Svartmeis 21.07.2014 1 Alta lufthavn, 97542 (Altaelvmunningen,Alta)
542 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 20.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
543 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
544 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
545 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 20.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
546 63.574558 Beskrives for LRSK Brunsisik 20.07.2014 1 Fuglehytta, 110451 (Tautra,Frosta)
547 63.679594 Beskrives for LRSK Sivhauk 20.07.2014 1 Amfiet, 121906 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
548 59.4055 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Kongsodden, 78296 (Borrevannet,Horten)
549 63.668499 Beskrives for LRSK Sivhauk 19.07.2014 1 Tindvedkrattet, 69983 (Grande,Ørland)
550 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
551 59.392843 Beskrives for LRSK 400 Egretthegre 19.07.2014 1 Vassbånn, 104728 (Borrevannet,Horten)
552 61.308594 Beskrives for LRSK Skogsnipe 19.07.2014 1 Værlandet, 119076 (Værlandet,Askvoll)
553 59.407667 Beskrives for LRSK Egretthegre 19.07.2014 1 Borrevannet, 73598 (Borrevannet,Horten)
554 62.598734 Beskrives for LRSK Fjelljo 19.07.2014 1 Svartsjølikletten, 135950 (Hestfjellet,Tynset)
555 59.54032 Beskrives for LRSK 200 Glente 18.07.2014 1 Lintotjern, 162829 (Lintotjern,Eidsberg)
556 64.918738 Beskrives for LRSK Egretthegre 18.07.2014 1 Bjørhusdal, 113304 (Bjørhusdal,Namsskogan)
557 62.730083 Beskrives for LRSK Gresshoppesanger 18.07.2014 1 Myklebust, Harøya, 75203 (Myklebust, Harøya,Sandøy)
558 56.548885 Beskrives for LRSK Svartkråke 18.07.2014 2 Ekofisk Tank, 73952 (Ekofisk Complex,Norskekysten hav S)
559 63.219521 Beskrives for LRSK 300 Fjæreplytt 18.07.2014 5 Grip, 80838 (Grip,Kristiansund)
560 62.859924 Beskrives for LRSK Havlire 17.07.2014 2 Ona, 69555 (Ona,Sandøy)
561 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
562 69.694085 Beskrives for LRSK Lappsanger 17.07.2014 1 Neiden, 98515 (Neiden,Sør-Varanger)
563 70.423661 Beskrives for LRSK Gjerdesmett 17.07.2014 1 Lillefossen Skaidielva, 219348 (Lillefossen Skaidielva,Kvalsund)
564 60.398188 Beskrives for LRSK Åkerrikse 17.07.2014 0 vestre solørveg 392, 219354 (Nerhagen,Grue)
565 68.915447 Beskrives for LRSK Trane 17.07.2014 2 Straumen, Andørja, 194914 (Straumen, Andørja,Ibestad)
566 61.384411 Beskrives for LRSK Skogsnipe 17.07.2014 1 Bringelandsvatnet, 114942 (Bringelandsvatnet,Gaular)
567 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 17.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
568 60.597127 Beskrives for LRSK [Stripegås] 17.07.2014 1 Husvatnet, 69500 (Tjeldstø,Øygarden)
569 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 17.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
570 63.623634 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
571 58.267141 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 1 Tele, 109712 (Tele,Flekkefjord)
572 63.727866 Beskrives for LRSK Lerkefalk 16.07.2014 1 Eidesøra, 69815 (Eidsbotn,Levanger)
573 64.671331 Beskrives for LRSK Musvåk 16.07.2014 1 Solberg, Lierne, 132464 (Solberg, Lierne,Lierne)
574 62.838761 Beskrives for LRSK Snadderand 16.07.2014 1 Løvikdammen, 75291 (Løvika,Aukra)
575 63.623634 Beskrives for LRSK Myrrikse 16.07.2014 1 Fugletårnet, 69780 (Hammervatnet,Levanger)
576 70.145927 Beskrives for LRSK Havsvale 16.07.2014 6 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
577 68.233573 Beskrives for LRSK Lerkefalk 15.07.2014 1 Svolvær, 93608 (Svolvær,Vågan)
578 70.849562 Beskrives for LRSK Musvåk 15.07.2014 1 Porsangervikelva våtmark, 124565 (Porsangervikelva våtmark,Nordkapp)
579 70.145927 Beskrives for LRSK Stormsvale 15.07.2014 2 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
580 70.145927 Beskrives for LRSK Sabinemåke 15.07.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
581 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 14.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
582 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
583 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 2 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
584 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 14.07.2014 2 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
585 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
586 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 14.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
587 58.631999 Beskrives for LRSK Glente 14.07.2014 1 Vikeså, 85654 (Vikeså,Bjerkreim)
588 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
589 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 13.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
590 63.137834 Beskrives for LRSK Tornskate 13.07.2014 1 Otnes, 85846 (Otnes,Halsa)
591 78.246258 Beskrives for LRSK Sjøorre 13.07.2014 1 Hotellneset, 79719 (Adventfjorden,Svalbard)
592 69.130277 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra, 71315 (Nilamyra,Sør-Varanger)
593 69.21318 Beskrives for LRSK 200 Dvergspurv 13.07.2014 1 Pasvik Camping, 112598 (Vaggatem,Sør-Varanger)
594 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 2 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
595 69.137409 Beskrives for LRSK Dvergspurv 13.07.2014 3 Nilamyra nord, 98293 (Nilamyra,Sør-Varanger)
596 70.023382 Beskrives for LRSK Lappsanger 12.07.2014 1 Stangnes, Lakselv, 89431 (Stangnes, Lakselv,Porsanger Porsángu Porsanki)
597 59.306572 Beskrives for LRSK Busksanger 12.07.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
598 59.802829 Beskrives for LRSK Svartkråke 12.07.2014 1 Sævarhagsvikjo, 74189 (Sævarhagsvikjo,Stord)
599 69.701673 Beskrives for LRSK 100 Lappsanger 12.07.2014 1 Neiden Kirke, 98586 (Neiden,Sør-Varanger)
600 59.068441 Beskrives for LRSK Havsvale 11.07.2014 1 Store Færder, 73307 (Store Færder,Tjøme)
601 62.975696 Beskrives for LRSK 500 Busksanger 11.07.2014 1 Øyamoene, 71117 (Øyamoene,Surnadal)
602 62.980208 Beskrives for LRSK 300 Busksanger 11.07.2014 1 Seterøya, 184940 (Sylte,Surnadal)
603 68.03599 Beskrives for LRSK Båndkorsnebb 11.07.2014 1 Selfjordhytta, 215169 (Selfjordhytta,Flakstad)
604 60.805138 Beskrives for LRSK Elvesanger 10.07.2014 1 Dokkadeltaet mot elveflata, 218803 (Dokkadeltaet mot elveflata,Nordre Land)
605 60.808758 Beskrives for LRSK 200 Elvesanger 10.07.2014 1 Elveflata, 180684 (Dokkadeltaet,Nordre Land)
606 58.765369 Beskrives for LRSK Skogdue 10.07.2014 1 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)