I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net

OBSERVASJONER

Observasjoner hentet fra Artsobservasjoner.no


Fugler.net anbefaler sine brukere til å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no. Her får du en oversikt over de siste NSKF og LRSK som skal beskrives. Denne siden vil snart utvides til også å kunne søke med andre kriterier på observasjonene på artsobservasjoner.
Noen av observasjonene på denne side skal godkjennes av LRSK og NSKF og må derfor brukes med forbehold.
/ Kommentarer er lagt inn = Mer informasjon -- / = Vis bilde/lyd -- NSKF med beskrivelse = NSKF -- LRSK med beskrivelse/LRSK uten beskrivelse = LRSK
#   Art Dato Antall Sted (Kommune, Fylke)
1 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 22.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
2 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 22.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
3 58.025191 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.04.2014 1 Mandal havn, 69582 (Mandal havn,Mandal)
4 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
5 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
6 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
7 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
8 59.306572 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 21.04.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
9 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
10 58.738351 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Horpestadosen vest, 99732 (Orrevatnet,Klepp)
11 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
12 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
13 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
14 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
15 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
16 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
17 58.716751 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 21.04.2014 1 Vik, 79820 (Vik,Klepp)
18 59.306572 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 21.04.2014 1 Utsira, 71246 (Utsira,Utsira)
19 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
20 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
21 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
22 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
23 58.729254 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 21.04.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
24 58.025191 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 21.04.2014 1 Mandal havn, 69582 (Mandal havn,Mandal)
25 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
26 58.729254 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 21.04.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
27 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
28 59.301127 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 21.04.2014 1 Austrheim, 78088 (Utsira,Utsira)
29 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
30 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
31 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
32 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
33 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 21.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
34 58.729254 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 21.04.2014 1 Orreelvas utløp, 79602 (Orre,Klepp)
35 58.744106 Status t.o.m. 2002: 1 funn Purpurhodeand 21.04.2014 1 Orrevatnet sør, 79603 (Orrevatnet,Klepp)
36 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
37 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
38 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
39 58.716751 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 20.04.2014 1 Vik, 79820 (Vik,Klepp)
40 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
41 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
42 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
43 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
44 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
45 63.410896 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Tundragås, underarten flavirostris 20.04.2014 11 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
46 58.731703 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet, 71277 (Ergavatnet,Klepp)
47 58.72848 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 20.04.2014 1 Ergavatnet vest, 85190 (Ergavatnet,Klepp)
48 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
49 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
50 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
51 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
52 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
53 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
54 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
55 62.505231 Status t.o.m. 2002: 47 funn 300 Amerikakrikkand 19.04.2014 1 Makkevika, 75067 (Giske,Giske)
56 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
57 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
58 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Asiasvartstrupe, underarten variegatus 19.04.2014 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
59 70.363824 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 18.04.2014 1 Gullringnes, 133414 (Vardø,Vardø)
60 58.025191 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 17.04.2014 1 Mandal havn, 69582 (Mandal havn,Mandal)
61 58.025191 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 17.04.2014 1 Mandal havn, 69582 (Mandal havn,Mandal)
62 70.363824 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 16.04.2014 1 Gullringnes, 133414 (Vardø,Vardø)
63 63.410896 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Tundragås, underarten flavirostris 15.04.2014 11 Frostadheia, 69564 (Frostadheia,Smøla)
64 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
65 58.1058 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Slevdalsvann, 70585 (Slevdalsvann,Farsund)
66 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
67 58.108793 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Åna, 70849 (Slevdalsvann,Farsund)
68 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.04.2014 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
69 59.228989 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 14.04.2014 - 15.04.2014 1 Børsesjø, 72175 (Børsesjø,Skien)
70 62.21823 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Tundragås, underarten flavirostris 11.04.2014 2 Voksa, 73330 (Voksa,Sande)
71 58.276253 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 09.04.2014 1 Vardan, 117653 (Vardan,Flekkefjord)
72 58.881927 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 09.04.2014 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
73 58.90046 Status t.o.m. 2002: 52 funn Rødtoppfuglekonge 07.04.2014 1 Stråholmen, 71552 (Stråholmen,Kragerø)
74 58.655527 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kanadagås 31.03.2014 7 Vallegårdene, 193785 (Valle,Tvedestrand)
75 63.669483 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Hvithodespurv x gulspurv 30.03.2014 1 Byavatnet, 69801 (Byavatnet,Levanger)
76 59.221123 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 26.03.2014 1 Sorgenfrigropa, 76019 (Sorgenfrigropa,Fredrikstad)
77 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 24.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
78 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 23.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
79 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 19.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
80 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 19.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
81 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 18.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
82 70.285155 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 400 Grønlandsmåke, underarten kumlieni? 17.03.2014 1 Ytre Kiberg, 82838 (Ytre Kiberg,Vardø)
83 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 17.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
84 70.145927 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 16.03.2014 1 Nesseby, 88052 (Nesseby,Unjárga Nesseby)
85 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 15.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
86 58.968998 Status t.o.m. 2002: 5 funn 300 Vannpiplerke 11.03.2014 1 Nevlungstranda Naturreservat, 77808 (Nevlungstranda Naturreservat,Larvik)
87 70.511775 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 09.03.2014 1 Høyholmen, 83898 (Tanamunningen,Deatnu Tana)
88 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 07.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
89 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 03.03.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
90 70.480853 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 02.03.2014 1 Kildesli, 140911 (Tanamunningen,Deatnu Tana)
91 59.210707 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 28.02.2014 1 Båthusteateret, 125985 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
92 59.213967 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 28.02.2014 1 FMV-området, Kråkerøy, 96896 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
93 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 28.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
94 59.213967 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 FMV-området, Kråkerøy, 96896 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
95 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
96 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
97 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
98 59.213967 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 FMV-området, Kråkerøy, 96896 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
99 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 27.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
100 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 26.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
101 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 26.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
102 59.213718 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 FMV, 173496 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
103 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
104 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
105 59.21458 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 Evjekaia, 189527 (Fredrikstad sentrum,Fredrikstad)
106 59.213967 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 FMV-området, Kråkerøy, 96896 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
107 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 25.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
108 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 25.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
109 59.213967 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 FMV-området, Kråkerøy, 96896 (FMV-området, Kråkerøy,Fredrikstad)
110 59.215031 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 25.02.2014 1 Trosvikstranda, 125002 (Trosvik,Fredrikstad)
111 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 24.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
112 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 22.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
113 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 21.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
114 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 21.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
115 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 20.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
116 70.365846 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 20.02.2014 1 Steilnes, 107126 (Vardø,Vardø)
117 70.368338 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Ærfugl, underarten v-nigrum 19.02.2014 1 Østervågen, 117103 (Vardø,Vardø)
118 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 18.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
119 59.269885 Status t.o.m. 2002: 2 funn 400 Rødfotand 18.02.2014 1 Presterødkilen, 73623 (Presterødkilen,Tønsberg)
120 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 17.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
121 58.767597 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Kaspimåke? 16.02.2014 1 Reve nord, 74897 (Reve,Klepp)
122 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 15.02.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
123 58.015565 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 15.02.2014 - 16.04.2014 1 Gismerøya, 69579 (Gismerøya,Mandal)
124 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 15.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
125 59.173431 Status t.o.m. 2002: 2 funn Kaspimåke 14.02.2014 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
126 62.252779 Status t.o.m. 2002: 2 funn 300 Kaspimåke 14.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
127 62.252779 Status t.o.m. 2002: 1 funn 300 Gulbeinmåke 12.02.2014 1 Sandshamn, 190103 (Sandsøya,Sande)
128 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 12.02.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
129 59.18272 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 11.02.2014 1 Frevar, 170752 (Øra,Fredrikstad)
130 59.203209 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 10.02.2014 1 Gamlebyen, Fredrikstad, 74227 (Gamlebyen, Fredrikstad,Fredrikstad)
131 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 10.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
132 59.203209 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 10.02.2014 1 Gamlebyen, Fredrikstad, 74227 (Gamlebyen, Fredrikstad,Fredrikstad)
133 59.203209 Status t.o.m. 2002: 2 funn 200 Kaspimåke 09.02.2014 1 Gamlebyen, Fredrikstad, 74227 (Gamlebyen, Fredrikstad,Fredrikstad)
134 63.569809 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 08.02.2014 - 16.03.2014 1 Skagbukta, 69679 (Tautra,Frosta)
135 58.080039 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 06.02.2014 1 Langvoll, 188562 (Hananger,Farsund)
136 58.072787 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 05.02.2014 1 Hanangermona, 70790 (Hanangermona,Farsund)
137 58.080039 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 05.02.2014 1 Langvoll, 188562 (Hananger,Farsund)
138 58.079529 Status t.o.m. 2002: 1 funn Gulbeinmåke 05.02.2014 1 Lundevågen, indre, 70769 (Lundevågen,Farsund)
139 65.93309 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 1500 Rørdrum 05.02.2014 1 Austbø, Altra, 100920 (Austbø, Altra,Alstahaug)
140 58.080039 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 04.02.2014 1 Langvoll, 188562 (Hananger,Farsund)
141 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 04.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
142 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 03.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
143 58.075182 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 03.02.2014 - 07.02.2014 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
144 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 02.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
145 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 02.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
146 58.075904 Status t.o.m. 2002: 1 funn Niland 02.02.2014 1 Kviljobrønnen, 70787 (Kviljo,Farsund)
147 58.748359 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Grønlandsmåke, underarten kumlieni 12.01.2014 1 Hauge, 104827 (Bryne,Klepp)
148 58.976807 Status t.o.m. 2002: 5 funn Vannpiplerke 01.01.2014 1 Kuøya, 82689 (Rakke,Larvik)
149 58.716751 Status t.o.m. 2002: 46 funn/47 ind Brilleand 01.01.2014 1 Vik, 79820 (Vik,Klepp)
150 59.483699 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Gulnebblire 31.12.2013 1 signalodden,jeløya, 204597 (signalodden,jeløya,Moss)
151 59.483699 Status t.o.m. 2002: 10 funn Rosenmåke 24.12.2013 1 signalodden,jeløya, 204597 (signalodden,jeløya,Moss)
152 59.147433 Status t.o.m. 2002: 92 funn/103 ind (etter 1920) Stork 20.12.2013 1 Hjelmungen, Berg, 94398 (Hjelmungen, Berg,Halden)
153 58.089909 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Mongolturteldue, underarten meena 07.12.2013 1 Nordhasselodden, 170490 (Nordhassel,Farsund)
154 64.521145 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 06.12.2013 - 16.12.2013 1 Halmøya, 131304 (Halmøya,Flatanger)
155 58.015933 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 05.12.2013 1 Lordens, 205969 (Risøbank,Mandal)
156 60.21267 Status t.o.m. 2002: 10 funn/11 ind 300 Blekbrynsanger 04.12.2013 1 Fenstad, 107842 (Fenstad,Nes)
157 62.906338 Status t.o.m. 2002: 64 funn/66 ind (H SJ) Ismåke 29.11.2013 - 30.11.2013 1 Isingvågen, 75352 (Svanvika,Eide)
158 59.173431 Status t.o.m. 2002: 41 funn Enghauk 27.11.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
159 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Rødstjert, underarten samamisicus 23.11.2013 - 24.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
160 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 21.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
161 63.754627 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 20.11.2013 1 Veneset, 93537 (Ervika,Bjugn)
162 60.461463 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 20.11.2013 1 Knappen, 178553 (Knappen,Øygarden)
163 58.019832 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 19.11.2013 2 Sjøsanden, 126542 (Sjøsanden,Mandal)
164 58.027148 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 17.11.2013 1 Vassmyra, 157134 (Jåbekk,Mandal)
165 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 16.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
166 58.099779 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 15.11.2013 1 Skeimemona, 78461 (Skeime,Farsund)
167 59.173431 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind Rørdrum 15.11.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
168 57.988447 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 12.11.2013 1 Nedre Våge, 159091 (Våge, Lindesnes,Lindesnes)
169 58.101699 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.11.2013 1 Abrahamskogen, 94349 (Slevdalsvann,Farsund)
170 58.100431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.11.2013 1 Breknemarka, 70839 (Brekne,Farsund)
171 57.988447 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 10.11.2013 1 Nedre Våge, 159091 (Våge, Lindesnes,Lindesnes)
172 58.102882 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 09.11.2013 1 Borhauggarden, 70936 (Lista fyr,Farsund)
173 58.12023 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 05.11.2013 1 Stave, 80690 (Stave,Farsund)
174 58.109312 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 05.11.2013 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
175 59.889395 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 04.11.2013 1 Koksa, 101813 (Fornebu,Bærum)
176 58.153044 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 27.10.2013 1 Vabua, 93810 (Lund,Kristiansand)
177 59.075849 Status t.o.m. 2002: 127 funn Fuglekongesanger 27.10.2013 1 Korshavn, 78144 (Korshavn,Hvaler)
178 58.108971 Status t.o.m. 2002: 54 funn Rødstrupesanger 25.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
179 69.632863 Status t.o.m. 2002: 2 funn Dverghornugle 25.10.2013 1 Bjerkaker, Tromsøya, 97691 (Bjerkaker, Tromsøya,Tromsø)
180 69.644565 Status t.o.m. 2002: 2 funn Dverghornugle 23.10.2013 1 Hornsundveien, 204495 (Hornsundveien,Tromsø)
181 65.473289 Status t.o.m. 2002: 35 funn/36 ind Silkehegre 21.10.2013 - 01.11.2013 1 Frøkenosen, 204774 (Brønnøysund,Brønnøy)
182 60.801717 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 18.10.2013 1 Neset vest, 139240 (Sævrøy,Austrheim)
183 59.889395 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 18.10.2013 1 Koksa, 101813 (Fornebu,Bærum)
184 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis/abietinus 18.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
185 58.108971 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 16.10.2013 1 Gunnarshaug, 160768 (Lista fyr,Farsund)
186 69.632863 Status t.o.m. 2002: 63 funn/66 ind Sitronerle 15.10.2013 0 Bjerkaker, Tromsøya, 97691 (Bjerkaker, Tromsøya,Tromsø)
187 59.889395 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 14.10.2013 1 Koksa, 101813 (Fornebu,Bærum)
188 59.62771 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 13.10.2013 1 Skuleberg, 123176 (Skuleberg,Spydeberg)
189 60.575144 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1500 Gråsisik, underarten rostrata 13.10.2013 2 Herdla, 69508 (Herdla,Askøy)
190 58.155906 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 12.10.2013 1 Floråsen, 90056 (Ulgjel,Farsund)
191 58.109312 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 10.10.2013 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
192 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 09.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
193 59.920618 Status t.o.m. 2002: 33 funn 300 Svartehavsmåke 09.10.2013 1 Valle Hovin, 80115 (Valle Hovin,Oslo)
194 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 08.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
195 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 08.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
196 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 07.10.2013 0 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
197 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 06.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
198 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 05.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
199 60.782855 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Gransanger, underarten tristis 05.10.2013 1 Tangen, 70389 (Fedje,Fedje)
200 59.667057 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.10.2013 1 Andedammen, UMB, 83337 (Ås Sentrum,Ås)
201 59.92017 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 04.10.2013 1 Hovindammen, 107793 (Valle Hovin,Oslo)
202 59.667057 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.10.2013 1 Andedammen, UMB, 83337 (Ås Sentrum,Ås)
203 59.667057 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Rustand] 04.10.2013 1 Andedammen, UMB, 83337 (Ås Sentrum,Ås)
204 71.085133 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 04.10.2013 - 07.10.2013 1 Slettnes, 98257 (Slettnes,Gamvik)
205 59.732766 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Brunsisik 28.09.2013 1 Leknes, 71406 (Leknes,Etne)
206 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 26.09.2013 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
207 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 26.09.2013 1 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
208 67.667056 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind 500 Sibirpiplerke 26.09.2013 1 Sørland, Værøy, 136212 (Værøy,Værøy)
209 66.499641 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 1000 Gråsisik, underarten rostrata 25.09.2013 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
210 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 25.09.2013 3 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
211 58.871465 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Sibirlo? 24.09.2013 1 Jomfruland, 71574 (Jomfruland,Kragerø)
212 66.504692 Status t.o.m. 2002: 1 funn 1500 Furusanger 24.09.2013 1 Sanna, 117077 (Sanna,Træna)
213 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 24.09.2013 2 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
214 65.205689 Status t.o.m. 2002: 17 funn Brunsanger 24.09.2013 1 Hansholmen, 89218 (Sklinna,Leka)
215 67.679106 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 22.09.2013 2 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
216 63.845344 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 21.09.2013 1 Sula, 73487 (Sula,Frøya)
217 66.499641 Status t.o.m. 2002: 7 funn 1000 Starrsanger 21.09.2013 1 Husøy, 112271 (Husøy,Træna)
218 67.679106 Status t.o.m. 2002: 11 funn Blåstjert 20.09.2013 1 Værøy, 137276 (Værøy,Værøy)
219 70.800956 Status t.o.m. 2002: 41 funn/42 ind Sibirpiplerke 19.09.2013 1 Hopseidet, 84117 (Hopseidet,Lebesby)
220 58.07914 Status t.o.m. 2002: 14 funn Ringand 19.09.2013 1 Kviljobukta, 73813 (Nesheimvann,Farsund)
221 58.440025 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 15.09.2013 - 22.09.2013 1 Løddesøl, 84405 (Løddesøl,Arendal)
222 58.075182 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 14.09.2013 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
223 59.438557 Status t.o.m. 2002: 60 funn/64 ind Dverglerke 14.09.2013 1 jeløya, 210954 (jeløya,Moss)
224 58.08422 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 13.09.2013 1 Østhassel, 124100 (Østhassel,Farsund)
225 58.075182 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 13.09.2013 1 Kviljo, 74434 (Kviljo,Farsund)
226 64.019639 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 09.09.2013 - 10.09.2013 1 Skei, Ogndal, 105041 (Skei, Ogndal,Steinkjer)
227 58.121137 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 08.09.2013 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
228 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 08.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
229 58.655527 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 07.09.2013 1 Vallegårdene, 193785 (Valle,Tvedestrand)
230 58.094836 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 06.09.2013 1 Lista flystasjon øst, 88813 (Lista Flystasjon,Farsund)
231 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 05.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
232 58.112718 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 05.09.2013 1 Lebeltet, 70591 (Lista fyr,Farsund)
233 58.109812 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 05.09.2013 1 Gunnarsmyra, 70485 (Lista fyr,Farsund)
234 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 03.09.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
235 69.243134 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 01.09.2013 1 Nyvoll, 98406 (Balsfjorden,Balsfjord)
236 64.092349 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 31.08.2013 1 Binde, 138257 (Binde,Steinkjer)
237 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 30.08.2013 - 31.08.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
238 58.112711 Status t.o.m. 2002: 43 funn Steppehauk 30.08.2013 1 Vågsvollmarka, 73784 (Lista fyr,Farsund)
239 58.109312 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 28.08.2013 1 Lista fyr, 70482 (Lista fyr,Farsund)
240 62.975546 Status t.o.m. 2002: 43 funn 200 Steppehauk 28.08.2013 1 Einmo, 174554 (Ranes,Surnadal)
241 62.981322 Status t.o.m. 2002: 43 funn 300 Steppehauk 28.08.2013 1 Øye, Surnadal, 85179 (Øye, Surnadal,Surnadal)
242 68.15681 Status t.o.m. 2002: 16 funn/18 ind Rødhalsgås 25.08.2013 1 Storfjorden, 197749 (Storfjorden,Vestvågøy)
243 63.692627 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Stenghauk 24.08.2013 1 Grandefjæra naturreservat, 69720 (Grandefjæra naturreservat,Ørland)
244 58.150968 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 24.08.2013 1 Ulgjel, 70587 (Ulgjel,Farsund)
245 58.443799 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Phylloscopus sp. 24.08.2013 1 Spornes, 86135 (Spornes,Arendal)
246 58.107715 Status t.o.m. 2002: 33 funn Svartehavsmåke 23.08.2013 1 Vågsvollvåien, 71351 (Lista fyr,Farsund)
247 58.272279 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 23.08.2013 1 Mønstremyra, 86710 (Mønstremyra,Flekkefjord)
248 61.8 Status t.o.m. 2002: 12 funn 5000 Balearlire 20.08.2013 1 Knarr, DR Transocean Searcher, 202426 (Knarr, DR Transocean Searcher,Norskekysten hav S)
249 57.981844 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 17.08.2013 1 Lindesnes fyr, 70188 (Lindesnes fyr,Lindesnes)
250 69.225412 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 11.08.2013 1 Sørkjosleira, 72715 (Sørkjosleira,Balsfjord)
251 59.619689 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 08.08.2013 - 09.08.2013 1 Høntorp, 202342 (Høntorp,Trøgstad)
252 59.173431 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. Trompeterfink 06.08.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
253 69.602534 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind 50 Rustand 03.08.2013 1 Våtmarka, 133912 (Tisnes,Tromsø)
254 63.991437 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 02.08.2013 1 Reipa, Ogndal, 201750 (Reipa, Ogndal,Steinkjer)
255 63.777738 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 02.08.2013 1 Landfald, 77455 (Landfald,Verdal)
256 63.6515 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 02.08.2013 1 Hårskallen, 76087 (Hårskallen,Levanger)
257 63.38996 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 02.08.2013 - 03.08.2013 1 Fossvollen, 201751 (Sondalen,Stjørdal)
258 69.602534 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind 50 Rustand 01.08.2013 1 Våtmarka, 133912 (Tisnes,Tromsø)
259 58.121137 Status t.o.m. 2002: 54 funn/103 ind Bieter 01.08.2013 1 Verevågen, 70593 (Lista fyr,Farsund)
260 58.765369 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 29.07.2013 1 Revesvingen, 80503 (Reve,Klepp)
261 58.07099 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 29.07.2013 1 Østhasselneset, 70820 (Østhasselneset,Farsund)
262 58.108918 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 29.07.2013 1 Sjøfuglbua, 192118 (Lista fyr,Farsund)
263 58.658279 Status t.o.m. 2002: 12 funn Balearlire 29.07.2013 1 Obrestad fyr, 80209 (Obrestad,Hå)
264 63.729981 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. [Engvaktel] 28.07.2013 - 12.08.2013 1 Alnesfjæra, 69812 (Alnesfjæra,Levanger)
265 59.173431 Status t.o.m. 2002: h/t Rovterne 27.07.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
266 59.948461 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 19.07.2013 1 Eine, Lommedalen, 194224 (Eine, Lommedalen,Bærum)
267 59.941542 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 18.07.2013 1 Gullhaug, 89371 (Bærums Verk,Bærum)
268 59.941542 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 17.07.2013 1 Gullhaug, 89371 (Bærums Verk,Bærum)
269 59.499482 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind 300 Rustand 17.07.2013 0 Brevik, Son, 114360 (Brevik, Son,Vestby)
270 63.365147 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 500 Ub. kanada-/sibirlo 16.07.2013 1 Røkmyran, 74648 (Røkmyran,Smøla)
271 59.173431 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 16.07.2013 - 30.07.2013 1 Øra, 71411 (Øra,Fredrikstad)
272 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 14.07.2013 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
273 63.401605 Status t.o.m. 2002: 20 funn/22 ind Sibirlo 14.07.2013 1 Toppmyran, 69563 (Toppmyran,Smøla)
274 58.736742 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 14.07.2013 3 Orreosen, 72126 (Orrevatnet,Klepp)
275 63.573138 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 14.07.2013 3 Storleiret, 69684 (Storleiret,Frosta)
276 63.574456 Status t.o.m. 2002: 70 funn/110 ind Rustand 14.07.2013 3 Tautra, 69663 (Tautra,Frosta)
277 64.66095 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 13.07.2013 1 Gammelkvennfossen nord, 200577 (Åsmulen,Grong)
278 64.66095 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 12.07.2013 1 Gammelkvennfossen nord, 200577 (Åsmulen,Grong)
279 64.66095 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 12.07.2013 1 Gammelkvennfossen nord, 200577 (Åsmulen,Grong)
280 64.677444 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 10.07.2013 1 Folmerfjellet v/bekkeskard, 200579 (Folmerfjellet v/bekkeskard,Grong)
281 59.868641 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 04.07.2013 1 Søndre Tangen, Mønevannet, 200073 (Søndre Tangen, Mønevannet,Lørenskog)
282 59.33849 Status t.o.m. 2002: h/t Dvergterne 03.07.2013 1 Kurefjorden, 71413 (Kurefjorden,Rygge)
283 59.866914 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 03.07.2013 1 Søndre Tangen, Mønevann, 199987 (Søndre Tangen, Mønevann,Lørenskog)
284 60.665742 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 03.07.2013 1 Kloppen, 111344 (Kloppen,Østre Toten)
285 59.867249 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 02.07.2013 1 Søndre Tangen, Mønevann, 200276 (Søndre Tangen, Mønevann,Lørenskog)
286 78.211006 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 100 Alaskasnipe 02.07.2013 1 Tuedam visavi Isdammen, 143264 (Adventdalen,Svalbard)
287 61.573621 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 30.06.2013 1 Koppang, 100489 (Koppang,Stor-Elvdal)
288 59.57223 Status t.o.m. 2002: 66 funn 200 Elvesanger 29.06.2013 1 Rogsti, 199941 (Rogsti,Vestby)
289 78.211006 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 100 Alaskasnipe 28.06.2013 1 Tuedam visavi Isdammen, 143264 (Adventdalen,Svalbard)
290 78.211006 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 100 Alaskasnipe 28.06.2013 - 30.06.2013 1 Tuedam visavi Isdammen, 143264 (Adventdalen,Svalbard)
291 64.693745 Status t.o.m. 2002: 1 funn Storskrikørn 26.06.2013 1 Ådalen, 199444 (Ådalen,Grong)
292 60.457897 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 26.06.2013 1 Skarimoen, 183883 (Skarimoen,Gran)
293 60.457897 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 26.06.2013 1 Skarimoen, 183883 (Skarimoen,Gran)
294 59.553084 Status ikke tilgjengelig. Se www.nskf.org for status. 200 Stenghauk 25.06.2013 1 Hærland kirke, 187906 (Hærland kirke,Eidsberg)
295 60.460722 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 24.06.2013 1 Brandbu, korsen, 199047 (Brandbu, korsen,Gran)
296 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 24.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
297 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 23.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
298 60.460722 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 21.06.2013 1 Brandbu, korsen, 199047 (Brandbu, korsen,Gran)
299 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 21.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
300 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 21.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
301 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 21.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
302 60.665742 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 19.06.2013 1 Kloppen, 111344 (Kloppen,Østre Toten)
303 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 17.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
304 63.371908 Status t.o.m. 2002: 30 funn 300 Sørnattergal 17.06.2013 1 Hjellberget, 78668 (Hjellberget,Smøla)
305 61.12926 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 17.06.2013 1 Syndin,Rennefjellet, 183495 (Syndin,Rennefjellet,Vang)
306 78.185267 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 750 Alaskasnipe 14.06.2013 1 Todalen utløp, 143255 (Adventdalen,Svalbard)
307 62.20671 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 12.06.2013 1 Sørheim, Ørsta, 197627 (Sørheim, Ørsta,Ørsta)
308 60.665516 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 12.06.2013 1 Håjen, 114044 (Håjen,Østre Toten)
309 60.704909 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 12.06.2013 1 Eriksrudtjernet, 109222 (Eriksrudtjernet,Vestre Toten)
310 58.881927 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 11.06.2013 1 Øytangen, 72385 (Jomfruland,Kragerø)
311 61.062004 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 10.06.2013 - 11.06.2013 1 Morsvea, 105020 (Morsvea,Åmot)
312 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 09.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
313 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 08.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
314 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 08.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
315 59.246446 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 08.06.2013 - 11.06.2013 1 Hoppestadelva ved Nordre Venstøp, 182419 (Hoppestad,Skien)
316 59.978769 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 07.06.2013 1 Dompa, 180769 (Dompa,Skedsmo)
317 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 07.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
318 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 07.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
319 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 07.06.2013 2 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
320 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 06.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
321 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 06.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
322 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 06.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
323 60.704909 Status t.o.m. 2002: 66 funn 300 Elvesanger 06.06.2013 1 Eriksrudtjernet, 109222 (Eriksrudtjernet,Vestre Toten)
324 62.20671 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2013 1 Sørheim, Ørsta, 197627 (Sørheim, Ørsta,Ørsta)
325 58.014993 Status t.o.m. 2002: 120 funn/122 ind Aftenfalk 06.06.2013 1 Eskeland, 187545 (Eskeland,Mandal)
326 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 06.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
327 59.891257 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 06.06.2013 1 Fornebu, 77303 (Fornebu,Bærum)
328 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 05.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
329 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 05.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
330 78.185267 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 750 Alaskasnipe 05.06.2013 1 Todalen utløp, 143255 (Adventdalen,Svalbard)
331 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 04.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
332 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 04.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
333 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 04.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
334 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 04.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
335 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 04.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
336 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 04.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
337 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 04.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
338 78.185267 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 750 Alaskasnipe 04.06.2013 1 Todalen utløp, 143255 (Adventdalen,Svalbard)
339 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 03.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
340 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 03.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
341 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 03.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
342 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 03.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
343 62.20671 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 03.06.2013 1 Sørheim, Ørsta, 197627 (Sørheim, Ørsta,Ørsta)
344 78.206851 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind Alaskasnipe 03.06.2013 1 Adventdalen, 79554 (Adventdalen,Svalbard)
345 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 02.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
346 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 02.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
347 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 02.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
348 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 02.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
349 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 02.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
350 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 02.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
351 69.602901 Status t.o.m. 2002: 11 funn Gulbeinsnipe 02.06.2013 1 Tisnes, 70473 (Tisnes,Tromsø)
352 69.602534 Status t.o.m. 2002: 11 funn 50 Gulbeinsnipe 02.06.2013 1 Våtmarka, 133912 (Tisnes,Tromsø)
353 62.152622 Status t.o.m. 2002: 48 funn Svartglente 01.06.2013 1 Furuhauglie, 165738 (Haukskardmyrin,Dovre)
354 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 01.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
355 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 01.06.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
356 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 01.06.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
357 59.438557 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 01.06.2013 1 jeløya, 210954 (jeløya,Moss)
358 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 01.06.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
359 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 31.05.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
360 59.978769 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 31.05.2013 1 Dompa, 180769 (Dompa,Skedsmo)
361 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 31.05.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
362 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 31.05.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
363 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 31.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
364 59.978769 Status t.o.m. 2002: 66 funn Elvesanger 31.05.2013 1 Dompa, 180769 (Dompa,Skedsmo)
365 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 31.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
366 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 31.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
367 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 31.05.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
368 59.740042 Status t.o.m. 2002: 71 funn/75 ind 500 Rørdrum 31.05.2013 1 Hellesjøvannet, 72467 (Hellesjøvannet,Aurskog-Høland)
369 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 31.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
370 78.185267 Status t.o.m. 2002: 104 funn/113 ind 750 Alaskasnipe 31.05.2013 1 Todalen utløp, 143255 (Adventdalen,Svalbard)
371 59.893867 Status t.o.m. 2002: 66 funn 100 Elvesanger 30.05.2013 1 Storøykilen, 76337 (Fornebu,Bærum)
372 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 30.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
373 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 30.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)
374 59.84801 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 30.05.2013 1 Hagahogget, 197070 (Hagahogget,Asker)
375 59.925031 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind 200 Gulirisk 30.05.2013 1 Haslum Kirke, 126954 (Haslum,Bærum)
376 59.927768 Status t.o.m. 2002: 31 funn/34 ind Gulirisk 30.05.2013 1 Godthåp, 197036 (Dæli,Bærum)
377 59.948046 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind 100 Østsanger 30.05.2013 1 Sæteren Gård, 121209 (Sæteren Gård,Bærum)
378 59.85027 Status t.o.m. 2002: h/54 funn/58 ind Østsanger 30.05.2013 1 Hagahogget, 118798 (Hagahogget,Asker)